Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan har vi testet digitalkameraer

Vi har testet de nyeste og mest udbredte kompaktkameraer samt spejlrefleks- og systemkameraer og sammenlignet dem med kameraer i smartphones. I laboratoriet er lagt vægt på billedkvalitet og praktisk brug af kameraerne.
Af Mette Andrea Boesgaard
4. Februar 2016
Sådan har vi testet digitalkameraer
Foto: iStockphoto

Digitalkameraer: Kendte mærker testet

Forbrugerrådet Tænk har i testen af digitalkameraer forsøgt at teste så mange af de kendte mærker som muligt, og det gælder både dyre og billige modeller.

De avancerede kameraer er ofte testet som kits. Det betyder, at vi har testet kamerahuset med det medfølgende objektiv. Enkelte gange er kameraerne også testet med andre objektiver, og derfor kan et kamera optræde flere gange i testen.

I kameratesten har vi lagt vægt på brugervenlighed og billedkvalitet med autoindstillinger. 

Billedkvalitet

Det væsentligste i testbedømmelsen er kvaliteten af billederne ved automatisk og manuel indstilling. Der er for eksempel taget billeder både i skæret fra stearinlys, i stuebelysning og udenfor midt på dagen. Evalueringen af billedkvaliteten er foretaget efter overførsel til pc.

Et panel af 5 personer, heraf 3 fotoeksperter, foretager en bedømmelse af billederne.

I alle test er kameraerne sat til at indstille fuldt automatisk, det vil sige eksponering, ISO-forstærkning, hvidbalance og fokusering.

Derudover er testen foretaget med manuelle indstillinger, hvis der er mulighed for dette, eller prædefinerede programmer til rådighed på kameraet.

Opløsning

Kvaliteten af kameraets opløsning er bedømt ud fra skarpheden af et bestemt prøvebillede. Kameraet er indstillet til højest mulige opløsning. Formatet er altid jpeg, men for de modeller, der kan det, tages også billeder i RAW-format.

Billederne er taget i største og mindste zoom-indstilling. Kameraets øvrige indstillinger er sat automatisk. Prøvebilledet tages belyst med to lyskilder på 1000 watt og under lav lyssætning.

Farvegengivelse 

Til brug for bedømmelse af farvegengivelsen - eller farvernes ægthed - bruges blandt andet et prøvebillede. Men der tages også portrætter og billeder af forskellige opstillinger under flere forskellige lyssætninger.

Både subjektive vurderinger, histogrammer og udregninger af for eksempel farvebalancen i billedet ligger til grund for den samlede vurdering af farvegengivelsen. 

Vignettering 

Det er testet, om billederne er præget af vignettering (mørke i hjørnerne af billedet). Billederne er taget ved en blændeåbning på F5.6 og ved kameraets største mulige blændeåbning (mindste F-nummer). ISO-indstillingen er 200, og billederne er skudt i jpg-format og hvis muligt også i RAW-format. Brændvidden er skiftevis sat til mindst og højest mulig.

Forvrængning

Skævvridning af lige linjer på grund af fejl i objektivet undersøges ved at fotografere et prøvebillede med rektangulære linjer. Billedet justeres, så kanterne flugter lige med kameraets søger.

Forskelle i linjernes højde i midten og i enderne måles, og det samme gøres i bredden. Testen udføres i begge ekstremer af zoom-indstillingerne, det vil sige ved mindste- og maksimal zoom.

Makro

Vi går så tæt på som muligt for at se, hvor god makrofunktionen er på kameraet. Hvis billedet ikke er skarpt i fuld størrelse, øges afstanden til den fotograferede genstand, indtil der fås et skarpt billede. Billedet tages under gode lysforhold uden brug af blitz.

Billedstabilisering 

Kameraets billedstabiliseringsfunktion testes med et apparat, der simulerer de små bevægelser, som opstår, når vi tager et billede med håndholdt kamera. To fotoeksperter vurderer skarphed, synlig billedstøj og billedets detaljegrad.

Video

Kameraet er indstillet til maksimal kvalitet og fuld automatik. Der foretages flere optagelser af scener med personer, som bevæger sig i farverige omgivelser med adskillige detaljer. Der optages både i dagslys og i halvmørke. To fotoeksperter bedømmer optagelserne med henblik på skarphed, farvegengivelse, billedstøj, eksponering og kontrast.

Der foretages også en lyttetest og en bedømmelse af, hvordan kameraet gengiver lyd. Det undersøges også, om der er udfordringer med utilsigtede lyde fra betjening af kameraet, eksempelvis zoome og tryk på knapper.

Søgerens og skærmens kvalitet

Skærmen undersøges blandt andet for, om den kan bruges i direkte sollys. For de kameraer, hvor skærmen fungerer som søger, er det vigtigt, at du kan se, hvad der tages billeder af - selv i sollys.

Skærmen/søgeren testes også i situationer med svag belysning.

Betragtningsvinklen er også undersøgt, og billedkvaliteten af fotos samt film vist på skærmen bedømmes også.

Overensstemmelsen mellem billedet i søgeren/på skærmen og det endelige billede vurderes ved at måle forskellen i højde og bredde. I nogle tilfælde kan kameraet skære noget fra, eller der kan komme mere med, end det du ser i søgeren/på skærmen.

Brugervenlighed

Det er testet, hvor lang tid det tager at gøre kameraet klar til at tage et billede, afspille fotos og video på skærmen og slette fotos.

Med kameraet indstillet på automatik er det også testet, hvor lang tidsforsinkelsen er, fra der trykkes på udløseren til billedet tages.

Der tages billeder i flere forskellige situationer med forskellig afstand til objektet, og kameraets hastighed, når der tages flere fotos i træk, måles. 

Basale funktioner er også efterprøvet i forhold til brugervenlighed. Det gælder at tage et foto, optage en video, zoome og stille skarpt manuelt.

Kvaliteten af den medfølgende software og brugervejledningen bedømmes også.

Blitz

Den indbyggede blitz er testet i et mørkt rum med en afstand på 1, 3 og 5 meter til objektet. Styrken af blitzen og bredden af området, som blitzen dækker, er vurderet ved at placere testskiver i de respektive afstande i testrummet. Derved er det muligt at vurdere belysningen af lokalet med blitzen i de forskellige afstande..

Samlet bedømmelse vægtes således

  • Billedkvalitet 45%,
  • Brugervenlighed 30%,
  • Video 10%,
  • Skærm/søger: 10% og
  • Blitz 5 %.

Den samlede bedømmelse begrænses af et dårligt resultat i billedkvalitet og batterilevetid.

Testen er foretaget i samarbejde med International Consumer Research & Testing, ICRT