Forbrugerrådet Tænks årsberetning 2021
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Forbrugerrådet Tænks årsberetning 2021

Bliv klogere på, hvor vi har lagt vores kræfter, og hvordan det på en række områder blev mere trygt at være forbruger i 2021.

Her fokuserede vi vores kræfter i 2021

Vores strategi Et trygt og bæredygtigt forbrug udgør fundamentet for Forbrugerrådet Tænks arbejde for danske forbrugere og for vores medlemmer frem til 2025.

Forbrugerrådet Tænks vision er et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg – vores mission er, at styrke forbrugernes handlekraft. Med udgangspunkt i vores strategi har vi blandt vores mange arbejdsområder haft et særligt fokus på disse fire:

Usikre produkter

Tilbage i 2020 foretog vi i Forbrugerrådet Tænk sammen med en række europæiske søsterorganisationer en omfattende test, hvor vi indkøbte og testede 250 forskellige produkter fra store hjemmesider som Wish, Amazon, Ebay og Aliexpress. To tredjedele af de testede produkter dumpede på grund af manglende produktsikkerhed. Flere af produkterne var decideret farlige.

Dengang kontaktede vi handelsplatformene om vores fund, så de kunne få styr på, hvad de sælger. I 2021 lavede vi et tjek af, om tingene var blevet bedre. Det var der desværre ikke noget som helst, der tydede på.

Danske forbrugere kan ikke være tjent med, at usikre og farlige produkter flyder ind over grænserne, og vi mener, at danske og europæiske politikere må træde i karakter.

Buy Now Pay Later

I 2021 viste vores undersøgelse af unges forbrugsvaner, at cirka fire ud af ti unge med gentagne betalingsproblemer havde benyttet sig af udskudte betalinger på varer. Efterfølgende fortrød mere end halvdelen af dem købet. 

Det er bekymrende at se, at især unge med ondt i økonomien udskyder betalingen af mindre køb som tøj og mad – for jo flere mindre køb man gør på afbetaling, desto sværere bliver det at overskue sin økonomi. 

Derfor forslog vi både en 48 timers betænkningsperiode, så færre forbrugere ender med et forbrug, de ikke har råd til, og at det skal fremgå klart og tydeligt, at der er tale om lån og ikke en betalingsmetode, når forbrugere handler på digitale handelsplatforme.

Konkurrence i finanssektoren

Forbrugerrådet Tænk udviklede i 2021 ti konkrete anbefalinger, der kan give bedre konkurrence i finanssektoren.

Interessekonflikter, produktpakker (fx forsikring, bank og realkredit i én aftale) og uforståelige dokumenter gør det nemlig svært at være forbruger i den finansielle sektor, og det hæmmer konkurrencen. Det så vi bl.a. i 2021 med bankernes ret simultane indførelse af negative renter på forbrugernes indlån.

Konkurrencerådets rapport om realkreditsektoren konkluderede også i 2021, at konkurrencesituationen i sektoren er udfordret, og vi opfordrede derfor erhvervsminister Simon Kollerup til at lave et eftersyn af området, som han valgte at følge.

Klimamærkning af fødevarer

I 2021 viste vores undersøgelse ”Forbrugerbarometeret om mad og bæredygtighed”, at forbrugerne savner information i indkøbssituationen om fødevarers klimaaftryk.

Undersøgelsen understregede, at det haster med at få udarbejdet et klimamærke, som kan hjælpe forbrugerne med at navigere i indkøbssituationen og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Derfor udviklede vi seks kriterier for klimamærkning af fødevarer, som vi sendte til Fødevareministeriet og opfordrede fødevareminister Rasmus Prehn til at sætte sig for bordenden og få samlet alle parter om den vigtige opgave. Samtidig startede vi dialogen med de mange interessenter på området om behovet og principperne for et sådant mærke. 

Her sejrede forbrugerrådet tænk på forbrugernes vegne i 2021

Her sejrede vi på forbrugernes vegne i 2021

På en lang række punkter blev det lettere eller mere trygt at være forbruger i 2021.

 • Retten til at få udbetalt vouchers

Forbrugerrådet Tænk har løbende arbejdet for, at forbrugernes vouchers for aflyste flyrejser skulle kunne udbetales, hvis de ikke blev brugt.

En afgørelse i Forbrugerklagenævnet, hvor vi også sad med ved bordet, slog i juli 2021 utvetydigt fast, at forbrugere, der har taget imod en voucher, har krav på at få den udbetalt, når den udløber, hvis de ikke har brugt den.

Det er blandt andet en vigtig sejr for de forbrugere, der tog imod en voucher fra deres flyselskab, da mange flyafgange blev aflyst på grund af coronavirus i 2020.

 • Titaniumdioxid er nu forbudt

Forbrugerrådet Tænk Kemis tests af tyggegummi i 2019 og 2021 viste, at stoffet Titaniumdioxid, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, var til stede i adskillige af de tyggegummier, der forhandles i Danmark.

I oktober blev det vedtaget, at titaniumdioxid (E171) bliver forbudt som tilsætningsstof i fødevarer fra 2022.

 • Sporarbejde skal genere passagererne mindre

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har i flere år kæmpet for, at hensynet til passagererne skulle fylde mere i planlægningen af sporarbejder.

Banedanmark har nu annonceret, at de vil revidere deres retningslinjer for tilrettelæggelse af sporarbejder, så de fremover generer passagererne mindst muligt.

 • Nyt mærke gør det nemmere at passe på dine data

I september 2021 lancerede Forbrugerrådet Tænk, Dansk Industri, Dansk Erhverv og SMV Danmark D-mærket.

Det nye mærke skal gøre det lettere for forbrugerne at vide, hvilke virksomheder der passer godt på deres oplysninger og udviser digitalt ansvar.

Forbrugerne vil også kunne regne med, at der er styr på dataetikken. Mærket inkluderer nemlig en gennemskuelig og let forståelig cookiepolitik, og at virksomheden kun indsamler data, der er absolut nødvendige for at yde en service eller løse en opgave for forbrugeren.

 • En digital tandlægevælger er på vej

Forbrugerrådet Tænk satte blandt andet fokus på tandlægepriser i 2018 og efterlyste i den forbindelse en digital tandlægevælger.

Det er nu lykkes at få netop dét. Finansloven for 2022 kom til at indeholde penge til en digital tandlægevælger, som skal gøre det lettere for forbrugere at vælge den billigste tandlæge.

 • Snart bliver der slået ned på greenwashing

Forbrugerrådet Tænk satte i foråret 2021 fokus på greenwashing af tøj, da vi anmeldte fem store webshops til Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden fik efterfølgende ekstra penge til at skride ind over for vildledende, grøn markedsføring.

 • Nye kostråd tager hensyn til klima

Efter Forbrugerrådet Tænks mange års arbejde for nye kostråd, der tager hensyn til klimaet, kom de nye kostråd endelig fra Fødevarestyrelsen i 2021.

Som noget nyt tager kostrådene nu hensyn til klimaet og vejleder danskerne i at spise mad, der er mindre klimabelastende.

 • Forsikringsselskaber blev stoppet i at diskriminere gravide

Finanstilsynet meldte i juli måned 14 forsikringsselskaber til politiet for at forskelsbehandle gravide.

Forsikringsselskaberne havde ulovligt haft retningslinjer, der udelukkede gravide fra at få dækket en række forskellige sundhedsbehandlinger.

Selskaberne blev pålagt at kontakte de berørte kunder vedrørende erstatning, hvilket Forbrugerrådet Tænk havde opfordret til.

 • Nye energimærker, der giver mere mening

Vi har længe arbejdet for, at skalaen på energimærkning skulle ændres, så den ikke længere ville indeholde de mange plusser, der gav et misvisende billede af, hvor energieffektivt et produkt er.

Samtidig var den gamle skala med til at stoppe erhvervslivets incitament til at blive mere energieffektive.

Det er sket nu. Både vaskemaskiner, køleskabe og tv’er fik i 2021 nye energimærker.

 

Test og analyser i 2021

En vigtig del af Forbrugerrådet Tænks arbejde er vores uvildige test, undersøgelser og analyser. 

Vores test er primært sammenlignende produkttest samt finansielle servicetest, men vi udarbejder også oversigter over indhold i produkter, guides og undersøgelser samt førstehåndsindtryk af nye populære typer af produkter på markedet.

divembed_4

Årsberetninger fra initiativer under Forbrugerrådet Tænk

 • I et år hvor der for alvor blev skruet op for danskernes digitalisering, viste Mit digitale selvforsvar sig endnu engang som et vigtigt våben i kampen mod IT-relateret kriminalitet.

  Mit digitale selvforsvar blev tippet om online svindel ikke færre end 9.920 gange i løbet af 2021. Aldrig tidligere har vi modtaget så mange tips. De mange tips omhandlede alt fra fup-opkald fra banken til falske konkurrencer på sociale medier.

  Læs Mit Digitale Selvforsvars årsberetning for 2021 her

 • Som bekendt bød 2021 desværre fortsat på udfordringer for den kollektive transport og passagererne pga. Covid-19. Derfor satte Passagerpulsen blandt andet fokus på, hvordan vi får passagererne tilbage til kollektiv transport efter Covid-19 og sikrer, at de atter føler sig trygge.

  2021 var heldigvis også et år med sejre til fordel for passagererne. For eksempel havde Passagerpulsen en finger med i spillet, da Movia genindførte kontakter i busser og flextrafik, og da passagerer fik penge retur fra FynBus, som  ulovligt havde forhøjet bøden for ugyldig billet fra 700 kr. til 1200 kr.

  Læs hele Passagerpulsens årsberetning for 2021 her

 • Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning har siden 2010 ydet rådgivning til udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og alt fra begyndende betalingsvanskeligheder til stor gæld.

  Vi har 120 fagligt kompetente og engagerede frivillige stået klar til at hjælpe borgere med at få styr på deres privatøkonomi og gældsproblemer. Gennem de seneste 12 år har vi gennemført mere end 27.000 rådgivningsforløb for borgere med økonomi- og gældsproblemer. Et antal rådgivninger, der vidner om, at der fortsat er et rigtig stort behov for fortrolig, uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte borgere i Danmark.

  Læs hele Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivnings årsberetning for 2021 her

  • Projekt Klar til Indkøb er et 3-årigt projekt, der har fremtidens forbrugere, børn i alderen 6-15 år, som målgruppe. Formålet er at styrke børnenes maddannelse i indkøbssituationen, så fremtidens forbrugere træffer kompetente valg, der fremmer deres egen sundhed, mindsker madspild og øger efterspørgslen af lokale kvalitetsråvarer. I 2021, som er andet år af projektet, var fokus på at udvikle undervisningsmaterialer til brug i faget madkundskab i grundskolen. 

   

  • Projekt Økologi Fordi har unge i alderen 18-24 år som målgruppe. Formålet med projektet er gennem sociale medier, podcasts og events at oplyse og nuancere debatten om økologi, klima og plantebaseret mad til også at handle om miljø. Året igennem delte vi oplysende indhold om økologi og klima i forhold til mad på vores profiler på Facebook og Instagram, hvor følgerskaren i høj grad består af unge i målgruppen. Derudover fik vi afholdt fem events målrettet den unge målgruppe, hvor temaerne var økologi, klima og madspild.

   

  • Projekt Madglad på budget var et 1-årigt projekt, vi gennemførte sammen med Madkulturen. Her var formålet at lære unge 18-24-årige at begå sig i et køkken, drive en husholdning, mindske madspild og finde vej i supermarkedet gennem positive oplevelser med mad. I 2021 blev 17 unge undervisere uddannet til at varetage kurserne fordelt rundt i landet.

  Læs hele alle projekternes årsberetninger for 2021 her

 • Uønsket kemi klatrede op af den politiske dagsorden i EU i 2021. EU kommissionen har nemlig vedtaget en kemikaliestrategi, der sikrer mennesker og miljø bedre i fremtiden.

  Kommissionen vil blandt andet forbyde flere kemikalier i forbrugerprodukter, herunder de berygtede fluorstoffer. Også de hormonforstyrrende stoffer er i Kommissionens søgelys og cocktaileffekten vil nu også blive inddraget i risikovurderingen af kemikalier.

  En ting er dog intentioner, noget andet er handling, og det vil i de kommende ord vise sig, om Kommissionen og ikke mindst landene har modet til at gennemføre ændringerne, og derfor fortsatte Forbrugerrådet Tænk Kemi i 2021 sit arbejde med at få den uønskede kemi frem i lyset.

  Læs hele Forbrugerrådet Tænk Kemis årsberetning for 2021 her

 • Forbrugerrådet Tænk har siden 2014 haft et partnerskab med TrygFonden – i dag kaldet Plus på kontoen. Formålet med partnerskabets indsatser er at skabe en større økonomisk tryghed og trivsel blandt unge voksne mellem 18 og 30 år. På tværs af partnerskabets indsatser arbejdes der med at bryde tabuer og styrke samtalen om økonomi og forbrug – også når det er svært.

  Læs Plus på kontoens årsberetning for 2021 her

 • Takket være en bevilling fra Ole Kirk's Fond blev vores nye indsats ”Det digitale forældrekørekort” igangsat. Det digitale forældrekørekort skal være en platform, hvor allerede eksisterende viden på området samles, så det bliver nemmere for forældre at få adgang til relevant viden. Platformen skal også indeholde ”træningsbaner”, der klæder forældrene på til at kunne understøtte deres børns digitale liv. I projektets første år er det lykkedes at danne grundlag for den fremtidige indsats ved at:

  • Skabe et solidt vidensfundament ved at afdække målgruppens adfærd og behov. Dette skal ligge til grund for udviklingen af indhold til indsatsen.
  • Udvikle rammen for det fremtidige samarbejde omkring indsatsen samt etablere partnerskabsaftaler med de centrale partnere, som skal være en del af indsatsen: Børns Vilkår, Red Barnet samt Medierådet for børn og unge.

Flere tusinde meldte sig ind i kampen for forbrugerrettigheder

I 2021 meldte flere tusinde sig ind i Forbrugerrådet Tænk for at støtte den fortsatte kamp for forbrugerrettigheder og for at kunne gøre brug af vores viden, rådgivning og uvildige test.

Over 6.500 flere medlemmer er vi blevet i løbet af året.

divembed_6

Baggrunden for den flotte vækst i medlemmer skal bl.a. findes i den stigende digitale handel, som vi har set i forbindelse med coronapandemien. Herved er flere kommet i kontakt med vores gode medlemsfordele og har gjort brug af vores test, guides, gode råd og rådgivning.

Ændringer i medlemskabet

En undersøgelse fortaget af analysebureauet Wilke for Forbrugerrådet Tænk i oktober 2021 viste, at kun halvdelen af forbrugerne føler sig godt klædt på til at træffe privatøkonomiske beslutninger. Undersøgelsen viste også, at 2/3 af vores medlemmer er interesserede i at læse mere om privatøkonomiske forhold.

I slutningen af året annoncerede vi ændringer i medlemskabet således, at alle medlemmer fremover vil få adgang til vores indhold om privatøkonomi – både i medlemsmagasinet og på tænk.dk. I den forbindelse blev prisen forhøjet lidt både på det digitale og det ordinære medlemskab, hvor man også modtager det fysiske medlemsmagasin. Dette får effekt fra 1. februar 2022.

Sammenlægningen skaber merværdi til medlemskabet af Forbrugerrådet Tænk i form af indhold om privatøkonomiske forhold og test af finansielle produkter.

Ændringen i medlemskabet førte samtidig til, at abonnementsmagasinet Forbrugerrådet Tænk Penge blev nedlagt som selvstændigt magasin.

Webinar: Ny populær medlemsfordel

I 2021 lancerede vi en ny medlemsfordel i form af webinarer. Her fik medlemmerne mulighed for at få gavn af Forbrugerrådet Tænks eksperter inden for fx bæredygtighed, energiområdet, kemi i plejeprodukter og investering. Interessen var overvældende. Alene til webinaret om elpriser meldte 7.600 medlemmer sig klar til at lære mere om det meget aktuelle emne.

divembed_1

Finansielle medlemsfordele

I 2021 har vi øget antallet af finansielle medlemsfordele, der kan gavne medlemmernes privatøkonomi. Vi har i nogle år haft et samarbejde med Mybanker om muligheden for at skifte bank.

I slutningen af 2021 har vi udvidet det samarbejde med en samlelåns-løsning, hvor medlemmerne kan indhente tilbud på at få samlet dyre forbrugslån. 

Forbrugerrådet Tænk i tal: Sådan hjalp vi de danske forbrugere i 2021

En vigtig del af vores arbejde er at rådgive de danske forbrugere. Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for købeloven, aftaleloven, forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven til alle forbrugere - både medlemmer og ikke-medlemmer. Rådgivningen foregår telefonisk, på mail eller via vores online rådgivning. De henvendelser vi får fra forbrugerne, bruger vi som input i vores politiske arbejde.

I 2021 fik vi 9.636  personlige henvendelser i Forbrugerrådet Tænks juridiske rådgivning.

divembed_5

 

Det handler henvendelserne i rådgivningen om

divembed_2

Tak til følgende, der har støttet vores arbejde i 2021

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Aalborg Kommune

Dreyers Fond 

E. H. Rasmussens Fond

Esbjerg Kommune

Erhvervsministeriet

Fonden for økologisk landbrug

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Odense Kommune

Ole Kirk's Fond

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ringsted Kommune

Salling fondene

Slots- og Kulturstyrelsen

Socialstyrelsen

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

TrygFonden

Østifterne