Årsberetning 2021: Projekt Klar til Indkøb
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetninger 2021: Bæredygtig mad - projekter rettet mod børn og unge

Foto: Getty Images
To unge på indkøb

Årsberetning 2021: Projekt Klar til Indkøb

Det bliver stadig mere komplekst at være forbruger. Aldrig har der været så mange varer på hylderne og så mange dagsordener at forholde sig til, når man køber ind i supermarkedet.

Projekt Klar til Indkøb er et 3-årigt projekt, der har fremtidens forbrugere, børn i alderen 6-15 år, som målgruppe. Formålet er at styrke børnenes maddannelse i indkøbssituationen, så fremtidens forbrugere træffer kompetente valg, der fremmer deres egen sundhed, mindsker madspild og øger efterspørgslen af lokale kvalitetsråvarer.

I 2021, som er andet år af projektet, var fokus på at udvikle undervisningsmaterialer til brug i faget madkundskab i grundskolen. Materialerne blev samlet i en digital værktøjskasse indkoeb.taenk.dk, som lærere frit kan tilgå og finde forskellige digitale og printbare analoge materialer, der alle sætter fokus på projektets kerneområder: Supermarkedets salgsmetoder, madspild, bæredygtighed og fødevarekendskab.

Sideløbende med undervisningsmaterialerne udviklede vi også en web-app målrettet børnefamilier. Web-appen Madmakkere på Indkøb er et slags smartphone-vejledt orienteringsløb for 6-9-årige børn og deres forældre, der får familierne til at gå på opdagelse både hjemme i køkkenskabene og nede i supermarkedet, mens du undervejs har det sjovt og lære om madspild, frugt og grønt i sæson og får en opmærksomhed på supermarkedets salgsmetoder.

Som et led i at blive klogere på vores målgruppe, gennemførte vi kvalitative og kvantitative analyser af børnefamilier og deres indkøbsvaner. Vi mødte også skoleklasser og børnefamilier til vores supermarkedsevent på Madens Folkemøde samt til events ude på grundskoler.

Projektet er støtte af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Nøgletal for 2021:

Vi udsendte 15.000 elev-undervisningshæfter til 340 madkundskabslærere fordelt rundt i hele landet.

Den digitale værktøjskasse Indkoeb.taenk.dk havde 23.800 visninger

Madspilds- og råvareappen For Resten, som er inddraget i flere af undervisningsmaterialerne, blev downloadet 18.000 gange

 

Årsberetning 2021: Økologi Fordi

Projekt Økologi Fordi har unge i alderen 18-24 år som målgruppe. Formålet med projektet er gennem sociale medier, podcasts og events at oplyse og nuancere debatten om økologi, klima og plantebaseret mad til også at handle om miljø. Vi vil inspirere og motivere unge til, at økologi oftere lander i indkøbskurven og ikke fravælges af hensyn til klimaet. De unge skal klædes på til at blive kompetente forbrugere, der træffer bæredygtige valg i supermarkedet.

Året igennem delte vi oplysende indhold om økologi og klima i forhold til mad på vores profiler på Facebook og Instagram, hvor følgerskaren i høj grad består af unge i målgruppen. Derudover afholdt vi fem events målrette den unge målgruppe, hvor temaerne var økologi, klima og madspild.

Som en ny måde at nå ud til vores målgruppe på, udviklede vi en podcastserie med syv afsnit, hvor kompetente fagpersoner og ildsjæle indenfor mad og økologi i Danmark, blev interviewet. Det overordnede spørgsmål vi undersøgte i serien var, om det er nok at spise grønt, hvis man vil redde kloden, eller om det også skal være økologisk. 

Vi gennemførte en kvantitativ analyse, der gav os indblik i de unges viden om og forhold til økologi og klima i forhold til mad og indkøb.

Økologi Fordi er støttet af Fonden for økologisk landbrug

Nøgletal for 2021:

1.666.000 visninger på vores sociale medier af projektets indhold

4.000 downloads af Økologi Fordi podcastafsnit.

 

Årsberetning 2021: Projekt Madglad på budget

Projekt Madglad på budget var et projekt, vi gennemførte sammen med Madkulturen. Her var formålet at lære unge 18-24-årige at begå sig i et køkken, drive en husholdning, mindske madspild og finde vej i supermarkedet gennem positive oplevelser med mad.

Omdrejningspunktet i projektet var at udvikle og gennemføre et indkøbs- og madlavningskursus, som skulle kunne varetages af lokale unge undervisere fordelt rundt i landet. De unge undervisere blev forinden undervist i, hvordan de kunne undervise andre unge.

Projektet er støttet af Salling Fondene

Nøgletal for 2021:

17 unge undervisere blev uddannet til at varetage kurserne fordelt rundt i landet.