TEST - Se hvilken investeringsforening er den bedste 📈 (2023)
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Test: Investeringsforeninger med globale aktier

Investeringsforeninger er en nem måde at investere på, der sikrer dig stor spredning af din risiko. Vi har testet investeringsforeninger og ETF’er, der indeholder aktier fra hele verden. Se testresultater her.

Testet d. 23. marts 2023

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Om testen af
Investeringsforeninger med globale aktier

Når du skal sammensætte dine investeringer i en investeringsportefølje, er spredning er vigtig. Ved at sprede dine investeringer har du nemlig mindre risiko for at tabe en masse penge på en enkelt investering. Spredningen skal både være på enkeltaktier, branche/industrier og geografisk.

Investerer du via en investeringsforening eller ETF’er (Exchange Traded Funds) med aktier i hele verden, sikrer du dig en spredning af din risiko og får typisk hele verden og alle sektorer dækket ind i din portefølje. Vær dog opmærksom på, at globale investeringsfonde altid indeholder en stor andel af amerikanske aktier, fordi USA har mange meget store selskaber sammenlignet med andre lande.

Vi har testet 59 forskellige investeringsforeninger og 3 ETF’ere, og har bl.a. testet følgende parametre:

 • afkast
 • risiko
 • hvor god er fonden til at skabe afkast i forhold risiko (sharpe ratio)
 • omkostninger
 • bæredygtighed

I testen medtager vi "bæredygtighed" eller de såkaldte ESG-faktorer, som i de senere år har fået stadig større betydning både i selskaberne og på de finansielle markeder. Her har vi hentet data fra analysevirksomheden Sustainalytics, som er ejet af Morningstar, og MSCI.

Har du fokus på bæredygtighed i din investeringsstrategi, skal du være opmærksom på ikke at lade dig narre af navnene på de enkelte investeringsforeninger. De kan nemlig sagtens hedde noget med fx "sustainable" (bæredygtig), selvom fonden indeholder aktier i virksomheder, du måske ikke har lyst til at investere i. Kig på den enkelte investeringsforenings beholdning, så du sikrer dig, at den fond du vælger, passer til dine ønsker.

Forbrugerrådet Tænks eksperter inden for det finansielle område har testet investeringsforeninger med globale aktier

Sådan har vi testet investeringsforeninger - globale aktier

 • Forbrugerrådet Tænk har testet investeringsfonde, der investerer i aktier i hele verden. Investeringsforeningsafdelinger og ETF’ere er udvalgt uden hensyn til en særlig investeringsstrategi.

 • Data for hhv. afkast, risiko og omkostninger for perioden januar 2023 og henholdsvis tre år og fem år tilbage er indhentet fra en offentligt tilgængelig database i Finans Danmark, der er en interesseorganisation for blandt andet investeringsfonde i Danmark.

  Vi har udvalgt 59 fonde, hvor datagrundlaget har været fuldstændigt. Vi har ikke medtaget fonde, der ikke har haft mulighed for at levere alle eller næsten alle data til Finans Danmark og Morningstar, fx hvis fonden ikke har eksisteret i minimum fem år.

  Vi har også udvalgt 3 ETF’ere, som udbydes af nogle af de største kapitalforvaltere i verden. Årsagen til, at vi inkluderer ETF’ere er, at omkostningerne ved at investere i disse fonde kan være meget lave og derfor et attraktivt tilbud til den ”lille” investor. Data for disse fonde er hentet fra Yahoo Finance, kapitalforvalternes hjemmesider og Morningstar.

 • ESG står for Environmental, Social og Governance. I danske termer: klima og miljø, social og ledelse. Data er hentet pr. ultimo januar 2023 fra analysevirksomheden Morningstar, som er en international analysevirksomhed, der ejer og får data fra Sustainalytics, som er specialiseret i ESG-analyser. Vi har suppleret med ESG data hentet fra MSCI, der også er en international analysevirksomhed med fokus på investeringsområdet.

  Det bemærkes, at der ikke er nogen standardiseret definition og metodik for beregning af ESG-risiko, ligesom der kan være huller i ESG-data fra de aktieselskaber, som investeringsforeningerne investerer i.

 • Testen bygger på 12 testparametre, der hver især har en vægt i den samlede bedømmelse i procent fastsat ud fra, hvad Forbrugerrådet Tænk vurderer er eller bør være den typiske forbrugers præferencer.

  Testparametre med en længere dataperiode vægter højere end dem med en kortere dataperiode.

  Afkast, risiko og risikojusteret afkast er testet på perioder af tre år og fem år. En kortere testperiode vil medføre et for spinkelt datagrundlag til en test. Ved valg af en længere testperiode er der risiko for, at fonden i væsentlighed har ændret strategi og karakter i forhold til starten af perioden, og at testen derfor vil indeholde mindre relevante data. Endvidere vil en længere testperiode betyde, at flere fonde med en kortere levetid ikke kan medtages i testen.

  Historiske afkast kan ikke anvendes som indikator for fremtidigt afkast. At afkast alligevel indgår som testparameter skyldes, at vi har ønsket at anerkende historiske afkastresultater, som investeringsforeningen har skabt. Derfor kan testen ikke læses alene ud fra testparametre omhandlende afkast, men skal læses i sin helhed, før forbrugeren træffer sit valg om køb af en fond.

 • Samlet afkast i pct. de seneste tre år: 2%

  Samlet afkast i pct. de seneste fem år: 3%

  Risiko målt som standardafvigelse i pct. de seneste tre år: 2,5%

  Risiko målt som standardafvigelse i pct. de seneste fem år: 7,5%

  Risikojusteret afkast målt som Sharpe-indeks de seneste tre år: 10%

  Risikojusteret afkast målt som Sharpe-indeks de seneste fem år: 20%

  Omkostninger Løbende (administrations- og transaktions omkostninger i fonden) i pct. : 30%

  Omkostninger Engangs (køb/salg af fonden) i pct. : 10%

  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG): 6%

  Bevæger investeringerne sig i en mere bæredygtig retning: 3%

  CO2-udledning (MSCI): 3%

  Grøn vs. fossil baseret omsætning (MSCI): 3%

Spørgsmål og svar om investeringsforeninger

 • I en investeringsforening går en række investorer – forbrugere som dig – sammen om at investere deres penge. Du bliver som medlem af foreningen investor og får afkast og deler udgifter i forhold til det, du har investeret. Det er foreningen, der styrer, hvilke værdipapirer der skal investeres i, og som investor skal du ikke foretage sig andet end at købe dine investeringsbeviser i investeringsforeningen. Når du køber dig ind i en investeringsforening siger man også, at du har købt investeringsbeviser. 

 • I en aktiv investeringsforening har foreningen folk ansat til at holde øje med markedet og købe og sælge værdipapirer i forsøg på at opnå et afkast, der er bedre end markedet generelt. Typisk har aktive investeringsforeninger højere omkostninger.

  I en passiv investeringsforening investeres der for eksempel i et bestemt aktieindeks. Herefter tilpasses investeringerne helt matematisk ud fra aktieindekset. Typisk har passive investeringsforeninger lavere omkostninger.

Læs mere om dette

Få gode råd til hvordan du vælger det rigtige produkt og meget mere.