Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan klager du

Klag over produkter, der går i stykker eller ikke virker og reklamationer, der ikke bliver behandlet korrekt. Hvordan skal du klage - og til hvem?
Af Mette Andrea Boesgaard
29. September 2015
Sådan klager du til et klage- og ankenævn
Foto: iStock

Klag først til butikken

Varer eller tjenesteydelser, som du ikke er tilfreds med, kan du klage over. Hvis din telefon hurtigt går i stykker, eller håndværkeren ikke har lavet arbejdet ordentligt, skal du ikke bare finde dig i det.

Klagen skal du altid først rette direkte til den, som du har købt varen eller tjenesteydelsen af - uanset om det er din bank, din dyrlæge, din kørelærer eller dit lokale supermarked, som du vil klage over.

Dokumentation er essentiel. Hvis du har klaget mundtligt uden at kunne løse problemet, er det en god idé at sende en mail eller et brev, hvori du forklarer problemet. Hvis du sender et brev, så husk at få en postkvittering som bevis.

Konflikter, du ikke kan løse med sælgeren, kan klagenævn i mange tilfælde hjælpe dig videre med.

Klag så til et klagenævn

Klagenævnene er specialiserede, så du skal starte med at finde netop det, der kan hjælpe dig med din sag.

Se listen over klagenævn

Forbrugerklagenævnet samler op på de klager, der ikke er dækket ind af private ankenævn. Findes der et privat ankenævn for klagen – for eksempel Ankenævnet for Forsikring - skal klagen sendes dertil. Hvis ikke, skal du først henvende dig til Center for Klageløsning, som vil forsøge at hjælpe dig, inden sagen eventuelt sendes videre til Forbrugerklagenævnet.

Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet

Ankenævnene kan hjælpe dig med at komme i gang med din klage, hvis du har spørgsmål om hvor og hvordan du skal klage. Nogle af ankenævnene har et minimumskrav til beløbet, du kan klage over.

Klager til et klagenævn skal altid være på skrift. Hverken du eller den erhvervsdrivende kan give mundtlige forklaringer under nævnsmøderne.

Når afgørelsen kommer

Virksomheden er ikke tvunget til at følge afgørelsen fra klagenævnet. Men i langt de fleste tilfælde følger de den, så det kan godt svare sig at indbringe en sag for klagenævnene.

Forbrugerstyrelsen kan hjælpe dig med at indbringe sagen for en domstol, hvis virksomheden ikke følger nævnets afgørelse. Det er meget sjældent, at domstolene ikke følger nævnenes afgørelse.

Retshjælpsforsikring og fri proces

Forbrugere ønsker nogle gange at få tvister med erhvervsdrivende indbragt for en domstol.

Hvis sagen ligger inden for et af de godkendte ankenævns områder, skal du være opmærksom på, at du kun kan få udbetalt din retshjælpsforsíkring eller søge om fri proces, hvis sagen har været gennem et ankenævn først, og der er truffet afgørelse. 

Forbrugerrådet Tænks rådgivningstelefon

Har du et forbrugerproblem, eller er du i tvivl om dine rettigheder indenfor købelov, forbrugeraftaler og markedsføring, eller vil du gerne vide, hvor du skal klage, kan du ringe til Forbrugerrådet Tænks rådgivningstelefon.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænks rådgivning

Sådan virker klagenævnene

Klagenævn findes i flere former. Nogle er nedsat ved lov, andre er lavet på initiativ af Forbrugerrådet Tænk og de respektive brancheorganisationer.

Hvert nævn består af en formand og forskellige repræsentanter for forbrugerne og de erhvervsdrivende. Formanden skal være dommer og må ikke have særlig tilknytning til forbrugernes eller erhvervslivets interesser.