Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet

Vil du klage over en vare eller en tjenesteydelse, skal du først tage kontakt til forhandleren og dernæst Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Få hjælp til at klage på den rigtige måde her.

Jesper Frydland-Raun · 9. januar 2023

Virker din nye smartphone ikke? Er der fejl på dit nye tøj? Har frisøren ikke klippet dig efter dine instruktioner? Så kan du klage.

Klager du over en vare eller en tjenesteydelse, skal du følge den rigtige klagevej. Få hjælp til din klage her.

Klag først til forhandleren

Dit køb skal leve op til det, du er blevet lovet - ellers kan du klage. Du skal altid først klage til butikken eller forhandleren.

Forhandleren har pligt til at hjælpe dig de første to år efter, du har købt varen.

Du kan ikke klage videre, før du har forsøgt at finde en løsning med den virksomhed, du har handlet med.

Få altid dokumentation for din klage i butikken - den skal du bruge, hvis du er nødt til at klage videre.

Find det rigtige klagenævn

Kan du ikke finde en løsning med forhandleren eller virksomheden, kan du klage til et anke- eller klagenævn.

Forbrugerklagenævnet behandler klager over varer og tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn.

Kontakt Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Er Forbrugerklagenævnet det rigtige klagenævn for din klage, kan du ikke gå direkte til nævnet. Kontakt først Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis din vare eller tjenesteydelser lever op til kravene:

  • Produkter og tjenesteydelser skal koste mindst 1.110 og højest 100.000 kr.
  • Vil du klage over tøj og sko, skal det have kostet minimum 720 kr.

Lever købet ikke op til kravene, er din eneste mulighed at lægge sag an mod virksomheden.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan finde en løsning

Mæglingsteamet for Forbrugerklager forsøger at finde en løsning ved at mægle mellem dig og virksomheden. De kan hjælpe dig med at finde en løsning, men de kommer ikke med en afgørelse.

Prisen for at få behandlet din sag i Mæglingsteamet for Forbrugerklager er 100 kroner. Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, refunderer vi de 100 kroner.

Forbrugerklagenævnet kan træffe en afgørelse i din sag

Får du ikke løst problemet med Mæglingsteamet for Forbrugerklager, kan du nu klage videre til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet vil indsamle materiale i sagen fra både dig, virksomheden og en sagkyndig person på området. Derefter træffer Forbrugerklagenævnet en afgørelse i din sag.

Prisen for at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet er 400 kroner. De 400 kroner får du igen, hvis du får medhold i din klage.

Kan Forbrugerklagenævnet ikke behandle din klage, får du også pengene tilbage.

Når du har fået medhold i din klage

Når afgørelsen i din sag er faldet, har virksomheden 30 dage til at beslutte, om den vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Vælger virksomheden at følge afgørelsen, kan du inden for 30 dage få dine penge eller din erstatningsvare.

Virksomheden skal selv kontakte dig. Gør den ikke det, kan du få dine penge via Fogedretten. Nævnenes Hus, som tager sig af klage- og ankenævn i Danmark, kan hjælpe dig med at få dine penge.

Når virksomheden ikke følger afgørelsen

Virksomheder er ikke tvunget til at følge afgørelser fra Forbrugerklagenævnet. Men du kan sagsøge virksomheden, hvis den ikke følger afgørelsen.

Nævnenes Hus tager sig af klage- og ankenævn i Danmark. De kan hjælpe dig med at bringe din sag for en domstol, hvis du ønsker det.

Har du en indboforsikring eller anden forsikring, der dækker retshjælp, kan forsikringen dække nogle af dine omkostninger i forbindelse med en retssag. Nævnenes Hus kan efter ansøgning dække de omkostninger, din forsikring ikke dækker.

Forbrugerrådet Tænk mener: Mæglingsgebyret er uretfærdigt

"Forbrugerrådet Tænk sidder i Forbrugerklagenævnet som din repræsentant, når du klager. Indtil for få år siden kunne du klage direkte til Forbrugerklagenævnet - nu skal du først igennem en mægling i Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Mæglingen koster dig 100 kroner. Det kommer oveni de 400 kroner, det koster at klage til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerrådet Tænk mener, at mæglings-gebyret på 100 kroner ikke er fair, fordi det kan afholde dig fra at klage, selv om du har en god sag. Derfor betaler vi gebyret for vores medlemmer."

Anne Dehn Jeppesen, jurist, Forbrugerrådet Tænk

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Forbrugerrådet Tænk giver rådgivning om dine rettigheder med hensyn til købelov og markedsføring. Som medlem kommer du forrest i telefonkøen og kan få rådgivning på mail.

Få rådgivning på mail og kom forrest i telefonkøen