Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Klage- og ankenævn: Her kan du klage

Klager du over et produkt eller en ydelse, og kan du ikke løse problemet med sælgeren, kan du klage til et klage- eller ankenævn. Få listen over de godkendte klage- og ankenævn her.
11. Marts 2016
Klage - listen over ankenævn
Foto: iStockphoto

Advokatnævnet

Her kan du klage over: Advokaters adfærd og salær.

Pris: Gratis

Læs mere om Advokatnævnet på advokatsamfundet.dk

Apotekernævnet

Her kan du klage over: Apotekets service. For eksempel den rådgivning, du har modtaget, diskretion og ventetider.

Pris: Gratis

Læs mere på Apotekernaevnet.dk

beskikkede bygningssagkyndige, Disciplinær- og klagenævnet for

Her kan du klage over: Tilstandsrapporter, der er lavet af beskikkede bygningssagkyndige. Du kan klage både som køber og sælger.

Pris: 275 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Læs mere om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige på husklage.dk

biler, Ankenævn for

Her kan du klage over: Bilkøb og reparationer. Hvis du vil klage over bilkøb, skal bilen have kostet mindst 10.000 kroner. Hvis du vil klage over reparationer, skal regningen være på mindst 1.500 kroner. Bilen skal være en privatejet person- eller varebil med en registreret totalvægt på op til 3.500 kg. Forhandleren eller reparatøren skal ligge i Danmark.

Pris: 300-500 kroner. Det koster 300 kroner, hvis bilen eller reparationen har kostet under 30.000 kroner, og 500 kroner hvis bilen eller reparationen har kostet over 30.000 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, hvis nævnet ikke kan behandle din klage, eller du finder en løsning med modparten, inden nævnet når til en afgørelse.

Læs mere om Ankenævn for biler på bilklage.dk

Bus, Tog og Metro, Ankenævnet for

Her kan du klage over: Rejser med kollektiv trafik i Danmark

Pris: 160 kroner. Hvis klagen drejer sig om et beløb mindre end 160 kroner, er gebyret 80 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis nævnet ikke kan behandle din klage, eller du finder en løsning med modparten, inden nævnet når til en afgørelse.

Læs mere om Ankenævn for Bus, Tog og Metro på abtm.dk

Byggeriets Ankenævn

Her kan du klage over: Maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejde og leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Du kan ikke klage over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 million kroner.

Pris: 300 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage. Hvis det bliver nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil nævnet tage stilling til, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne til skønsmanden.

Læs mere på byggerietsankenaevn.dk

Domænenavne, Klagenævn for

Her kan du klage over: Registrering og anvendelse af domæner, der har .dk-endelsen.

Pris: 500 kroner - dog kun 160 kroner hvis du vil bruge domænet i en ikke-kommerciel sammenhæng. Hvis klagen handler om flere domænenavne, skal du betale gebyr for hvert domænenavn. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Læs mere om Klagenævn for Domænenavne på domaeneklager.dk

Ejendomsformidling, Klagenævn for

Her kan du klage over: Ejendomsmæglere og andre mellemmænd, der beskæftiger sig med tilsvarende virksomhedsområder eller dele deraf. Du kan klage, hvis du har solgt eller købt bolig.

Pris: 250-700 kroner alt efter hvor stort et krav, klagen omhandler. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret igen. Klager med et krav på op til 15.000 kroner: 250 kroner. Klager med et krav på mellem 15.000 kroner og 25.000 kroner: 400 kroner. Klager med et krav på over 25.000 kroner: 700 kroner.

Læs mere om Klagenævnet for Ejendomsformidling på ejendomsmaeglernaevnet.dk

Energiområdet, Ankenævnet på

Her kan du klage over: Køb og levering af enten el, gas eller varme.

Pris: 160 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet på energianke.dk

Feriehusudlejning, Ankenævnet for

Her kan du klage over: Leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Du kan klage hvis du har lejet gennem et udlejningsbureau eller direkte af udlejeren.

Pris: 300 kroner eller 40 euro for klager fra udlandet. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævnet for Feriehusudlejning på fbnet.dk

Finansieringsselskaber, Ankenævnet for

Her kan du klage over: "Fritstående lån" – det vil sige lån, der ikke er knyttet til en bestemt genstand. Det betyder, at du kan klage over et lån, du har taget i banken, men ikke hvis du har købt en vare på afbetaling. 

Pris: 200 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævnet for Finansieringsselskaber på finansanke.dk

Fondsmæglerselskaber, Ankenævnet for

Her kan du klage over: Fondsmæglerselskaber, medmindre det drejer sig om en transaktion på mere end 500.000 kroner, eller din personlige portefølje af værdipapirer på det relevante marked har en værdi af mere end 5 millioner kroner.

Pris: 500 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber på fondsmaeglerforeningen.dk

Forbrugerklagenævnet

Her kan du klage over: Varer eller tjenesteydelser, du har købt af en erhvervsdrivende. Varen eller ydelsen skal have kostet mindst 1.000 kroner og højst 100.000 kroner. Hvis du vil klage over tøj eller sko, skal de dog kun have kostet mindst 650 kroner.

Pris: 100 kroner for første behandling i Center for Klageløsning, der er en mediationsfase. Det betyder, at formålet i Center for Klageløsning, er at finde en følles løsning, som dig og virksomheden kan blive enige om. De 100 kroner får du ikke tilbage. Lykkes det ikke at blive enige hos Center for Klageløsning, kan du gå videre med din klage. Det koster 400 kroner, som du får tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, kan du få betalt den indledende afgift på 100 kroner.

Læs mere om din fordel som medlem her.

Læs mere om forbrugerklagesystemet på forbrug.dk

Forsikring, Ankenævnet for

Her kan du klage over: Forsikrings- og pensionsforhold.

Pris: 200 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævnet for Forsikring på ankeforsikring.dk

Hotel, Restaurant og Turisme, Ankenævnet for

Her kan du klage over: Tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker, vandrehjem og andre virksomheder, der erhvervsmæssigt udbyder lignende tjenesteydelser. Nævnet behandler kun sager, hvor ydelsen, der klages over, ikke overstiger en værdi af 150.000 kroner.

Pris: 150 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Læs mere om Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme på hrt-ankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn

Her kan du klage over: Nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-, og reparationsarbejder vedrørende VVS-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Pris: 300 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage. Hvis det bliver nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil du maksimalt komme til at betale 3.000 kroner.

Læs mere om Håndværkets Ankenævn på hvanke.dk

Investeringsfonde, Ankenævn for

Her kan du klage over: Investeringsforeninger, værdipapirfonde og SIKAV’er (selskaber for investering med kapital, der er variabel). Du kan også klage over kapitalforeninger, der er omfattet af loven om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Pris: 150 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Læs mere om Ankenævn for Investeringsfonde på investering.dk

Køreundervisning, Ankenævn for

Her kan du klage over: Teoretisk og praktisk køreundervisning.

Pris: 150 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævn for Køreundervisning på ankesag.dk

Pakkerejse-Ankenævnet

Her kan du klage over: Pakkerejser, der er sammensat af mindst 2 af de følgende ydelser: transport, indkvartering og anden turistmæssig ydelse, som udgør en væsentlig del af rejsen. Ydelserne skal sælges samlet, og rejsen skal have en varighed af mindst 24 timer eller 1 overnatning. Du kan også klage over indkvartering i udlandet, hvis du har købt den af en rejseudbyder, der er registeret i Rejsegarantifonden.

Pris: 275 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage, hvis nævnet ikke kan behandle din klage eller hvis din klage trækkes tilbage inden nævnsbehandlingen.

Læs mere på pakkerejseankenaevnet.dk

Parkeringsklagenævnet

Her kan du klage over: parkeringsafgifter.

Du skal klage til virksomheden, der har udstedt parkeringsafgiften først. Hvis I ikke kan blive enige, kan du klage til til parkeringsklagenævnet. Klagenævnet tager kun stilling til parkeringsafgiftens berettigelse.

Pris: 175 kr. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Læs mere på parkeringsklagenævnet.dk

Pengeinstitutankenævnet

Her kan du klage over: Danske pengeinstitutter, banker og deres herværende datterselskaber. Nævnet behandler også klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter.

Pris: 200 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Læs mere på pengeinstitutankenaevnet.dk

Realkreditankenævnet

Her kan du klage over: Danske realkreditinstitutter, deres datterselskaber i Danmark og danske filialer af udenlandske realkreditinstitutter. Der skal være et økonomisk mellemværende, så du kan ikke klage over etiske spørgsmål. 

Pris: 200 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Realkreditankenævnet på ran.dk

Revisornævnet

Her kan du klage over: Registrerede og statsautoriserede revisorer

Pris: 500 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Læs mere om Revisornævnet på erhvervsstyrrelsen.dk

Tandlægenævn

Tandlægenævnene er delt op regionalt, så du skal klage til det regionale tandlægenævn i den region, tandlægen har praksis i. Hvis du vil klage over den beslutning, dit regionale tandlægenævn kommer frem til, kan du sende sagen videre til Landstandlægenævnet.

Her kan du klage over: Faglige forhold ved en tandbehandling.

Pris: Gratis

Læs mere om tandlægenævnene på tandklage.dk

Tandskadeankenævnet 

Her kan du klage over: Klageafgørelser i forbindelse med klager over patientskader ved en behandling eller undersøgelse. 

Pris: Gratis

Læs mere om Tandskadeankenævnet på tsan.dk

Tekniske installationer, Ankenævn for

Her kan du klage over: El- og vvs-installationer. Det beløb, der er uenighed om, skal være mindst 2.000 kroner. og højest 150.000 kroner. Du kan også klage over elinstallationsrapporter – i det tilfælde er der ingen beløbsgrænser.

Pris: 300 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis nævnet ikke kan behandle din klage.

Læs mere om Ankenævn for Tekniske installationer på el-vvs-anke.dk

Teleankenævnet

Her kan du klage over: Alle teleudbydere i Danmark. Ankenævnet kan behandle regningsklager og kan desuden behandle alle spørgsmål om indgåelse, afvikling og opsigelse af teleabonnementsaftaler og de særlige funktioner og faciliteter, der er knyttet til aftalen (for eksempel saldokontrol).

Pris: 150 kroner. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Læs mere om Teleankenævnet på teleanke.dk

Forbrugerrådet Tænk afgør ikke selv klager, men vi er forbrugernes repræsentanter i de godkendte klagenævn og Forbrugerklagenævnet.