Anja Philip: Energiregningen skal gøres mere gennemskuelig
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Vi forbrugere vil gerne spare, men det kræver, at vi kan gennemskue, hvor meget vi betaler og for hvad

· 15. november 2022
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip

Forbrugerrådet Tænk blev i 1947 dannet af husmødre, som protesterede over, at der i efterkrigstiden kun var få, dårlige og dyre produkter at købe. I år, hvor vi som organisation fylder 75, står vi forbrugere igen i en historisk krise, hvor priserne på særligt mad og energi tordner i vejret.

Som organisation lægger vi lige nu en masse kræfter i at give konkrete spareråd til forbrugerne. Det kan virke banalt at skrue en enkelt grad ned for varmen, at reducere sit madspild eller at reparere tøj og elektronik i stedet for at købe nyt. Men det virker. Tallene viser, at vi danskere er det folkefærd i EU, der har sparet næstmest på indkøb i detailhandlen, og at vores elforbrug de seneste måneder har været 10-15 procent mindre end på samme tidspunkt sidste år.

Når vi sparer, gør vi det først og fremmest for at komme helskindet igennem krisen, men inflation bekæmpes ved at skrue ned for den økonomiske aktivitet, så også derfor giver det mening at spare, når krisen kradser. Et eksempel: Når vi som forbrugere skruer ned for varmen, betyder det, at der efterspørges mindre energi på markedet, og så falder prisen.

Vi forbrugere vil gerne spare, men det kræver, at vi kan gennemskue, hvor meget vi betaler og for hvad. Anja Philip Formand i Forbrugerrådet Tænk

Vi forbrugere vil gerne spare, men det kræver, at vi kan gennemskue, hvor meget vi betaler og for hvad. Derfor er det vigtigt, at fx energiregningen og priserne på forskellige produkter gøres mere gennemskuelige og lettere at sammenligne, så det bliver nemmere for os at træffe et godt valg.

Kriser rammer hårdt hos dem, der har mindst, og vores gældsrådgivning melder desværre om flere henvendelser. Vi har i Danmark tradition for, at civilsamfundet, virksomheder og politikere står sammen, når krisen kradser, og vi appellerer til, at forsyningsselskaber og boligudlejere i den kommende tid udviser konduite over for forbrugere, der er økonomisk pressede.

Samtidig skal politikerne være klar til at hjælpe forbrugere, der ikke længere har råd til basale forbrugerprodukter som mad på bordet, varme i radiatorerne og tag over hovedet. Politisk har man for at hjælpe pressede forbrugere bl.a. sænket elafgiften og gjort det muligt at udskyde betalingen af elregningen. Det bakker vi i Forbrugerrådet Tænk op om. Men det er vigtigt, at den slags initiativer er midlertidige, ellers kan vi ende med et højere energiforbrug, der skader den grønne omstilling, og det må ikke ske – for den haster også.

Inflationskrisen har sendt tunge skyer ind over hele samfundet, og vi skal stå sammen for at komme tørskoede ud på den anden side.

Med venlig hilsen

Anja Philip, formand