Undgå disse luftrensere, der forurener luften
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Undgå disse luftrensere

Nogle luftrensere er ikke blot dårlige til at rense luften, men skaber direkte forurening i form af ozon eller gasser. Disse luftrensere bør du undgå.

Lars Nøhr Andreasen · Foto: Getty Images · 5. oktober 2022
Undgå disse luftrensere

Imagecredit: Getty Images

Vi har testet luftrensere. I testen har vi undersøgt i undersøgt hvor effektivt luftrenserne fjerner partikler og gasser (VOC'er). Vi har også undersøgt, om luftrenserne i sig selv danner forurening, fx ozon, og vi har undersøgt om luftrenserne kan rense luften i så store lokaler, som producenten oplyser.

Luftrensere forurener luften

Tre af de testede luftrensere dumper testen, fordi de ikke blot er dårlige til at rense luften, men direkte skaber forurening. Problemet med disse luftrensere er, at de i deres markedsføring giver indtryk af, at de renser luften.

Når vi taler med producenterne, forklarer de os typisk, at deres luftrensere ikke er lavet til at fjerne de partikler og gasser, som vi har testet produkterne for, men at de fjerner noget andet fra luften. Vi har taget luftrenserne med i testen, fordi de beskriver deres produkter i så brede formuleringer, at man som forbruger må gå ud fra, at “ren luft” også betyder, at luften bliver renset for skadelige partikler og skadelige gasser. 

Cecotec TotalPure 1000 ozone

Vores bedømmelse: 13%
Dårlig

Produktet udleder ozon, som er en skadelig luftart, der kan fjerne lugte. I markedsføringen anbefales det at bruge produktet i blandt andet badeværelser eller bilen, men der står intet om, at ozon er direkte sundhedsskadeligt. 

Det siger producenten:

Den spanske producent oplyser, at produktet ikke skal sælges som en luftrenser, men som en ozongenerator, og oplyser desuden, at der meget klart og tydeligt i manualen står, at ozon er sundhedskadeligt. Disse informationer står i direkte kontrast til det, som Forbrugerrådet Tænk har erfaret. 

Det mener vi:

Vi har set mange eksempler på, at produktet er markedsført som en luftrenser, og hverken i markedsføringen eller i manualen til produktet står der, at ozon er sundhedsskadeligt. Tværtimod har vi fundet videoreklamer for produktet, hvor luftrenseren står placeret i et soveværelse ved siden af sengen på sengebordet, hvor det følges af en tekst, hvor der står “sikker rensning”, så vi mener simpelthen ikke, at det, producenten oplyser, er korrekt.

Se alle testresultaterne for Cecotec TotalPure 1000 ozone
Cecotec TotalPure 1000 Ozone undgå denne luftrenser

Air-Tech MAC500s

Vores bedømmelse: 15%
Dårlig

Produktet markedsfører sig med anprisninger om ”ren luft”, ”bedre indeklima”, ”få bugt med tobaksrøg” og ”fjerner usunde partikler”. Testen viste, at der ikke blev fjernet partikler eller gasarter fra luften, men at der til gengæld blev udledt en mindre mængde ozon, som er uønsket. 

Det siger producenten:

Direktør for Air-Tech Marlene Olsen siger, at luftrenseren ikke er lavet til at fjerne de partikler og gasser, som luftrenserne er blevet testet for. 

“MAC500s er blevet testet af Dansk Teknologisk Institut, som konkluderer, at produktet reducerer luftbåren virus konsistent og signifikant. MAC500s anvender ikke filtrering, men fotolyse oxidation og kan derfor ikke opsamle støv- og røgpartikler. MAC500s er derimod designet til at nedbryde organiske partikler som virus, bakterier og skimmelsvampesporer. Produktet producerer den samme mængde ozon, som findes ude i naturen, og producerer ozon på samme måde som solen. Den lave mængde ozon er yderst effektiv til at deaktivere de meget små viruspartikler,” siger Marlene Olsen. 

Det mener vi:

Efter Forbrugerrådet Tænks vurdering, stemmer den markedsføring, som vi har set af produktet, overhovedet ikke overens med produktets egenskaber. Efter vores henvendelse er hjemmesiden for Air-Tech MAC500s ændret, men giver efter vores opfattelse stadig et fejlagtigt indtryk af produktet. 

Se hele testen af Air-Tech MAC500s
Airtech MAC500s undgå denne luftrenser

Maison Berger Lampe Berger

Produktet markedsføres som en duftlampe, der “fjerner og neutraliserer de skadelige partikler” og giver ren og frisk luft i rummet. Testen viser, at der ikke fjernes skadelige partikler eller gasser, men at lampen til gengæld skaber forurenende gasser af typen flygtige organiske forbindelser, som forkortes VOC.

Det siger producenten:

Producenten af lampen oplyser, at de ikke mener, at man kan teste Maison Berger-lampen på samme måde som de elektriske luftrensere, samt at lampen opfylder alle kriterier til luftfriskere med forbrænding, og at de har dokumentation for, at den fjerner udvalgte stoffer. 

Det mener vi:

Det godt kan være, at lampen fjerner nogle stoffer, men at testen viser, at den forurener med andre stoffer, og at den ikke samlet set har en gavnlig effekt på indeklimaet – nærmest tværtimod.

Et stearinlys kan også overholde lovgivningen og stadig forurene, så det er i sig selv ikke nogen garanti for, at et produkt ikke bidrager med forurening.

Se testresultaterne for Maison Berger Lampe Berger
Maison Berger Lampe Berger undgå denne luftrenser

Denne artikel er åben for alle

Testen af luftrensere er betalt af Realdania og af Grundejernes Investeringsfond, og testen og tilhørende artikler er derfor også tilgængelig for alle.