Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Rejseforsikring: Tjek dette, før du køber

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for uheld, sygdom eller røveri, og du ikke har styr på din rejseforsikring. Hvad skal du tjekke, inden du køber en?
Af Mette Andrea Boesgaard
10. Marts 2020
Rejseforsikring Tjek dette før du køber
Foto: Getty Images

Coronavirus: Dækker din rejseforsikring?

Din rejseforsikring kan indeholde en afbestillingsforsikring, der sikrer dig mod uforudsete eller akutte hændelser.

Fraråder Udenrigsministeriet rejser til et land for eksempel på grund af coronavirus? Så kan du hos mange rejseforsikringsselskaber bruge din afbestillingsforsikring til at aflyse din rejse og få dine penge retur. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der dækker aflysninger på grund af coronavirus.

Læs altid betingelserne grundigt, og tjek hvad afbestillingsforsikringen dækker, før du køber rejsen. Vær også opmærksom på, at du skal have købt din afbestillingsforsikring før den situation, du ønsker dækning for, opstår.

Rejseforsikring kan hjælpe dig ved uheld på turen

Med en rejseforsikring er der hjælp at hente, hvis du er ude for uforudsete hændelser som sygdom eller overfald på din rejse.

Din rejseforsikring kan typisk også hjælpe dig, hvis du for eksempel har købt en rejse til et land eller et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til på grund af krig, terror eller smitsomme sygdomme som for eksempel coronavirus.

Hvilken rejseforsikring skal du vælge? Og kan du nøjes med det blå EU-sygesikringsbevis? Læs med her.

Dækker rejseforsikringen under coronavirus? Se undersøgelsen her

Det blå EU-sygesikringskort dækker sygdom i EU-lande

Sygdom eller lægehjælp i udlandet kan koste dig dyrt. Men rejser du i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er du til en vis grænse dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig adgang til behandling i sundhedsvæsnet på lige vilkår med borgerne i det land, du rejser i. Bliver du for eksempel smittet med coronavirus eller på anden måde syg under en ferie i Europa? Så kan du med dit blå EU-sygesikringskort få lægehjælp eller medicin.

Men det blå EU-sygesikringsbevis dækker ikke hjemrejse, hvis du bliver syg.

Rejser du udenfor EU og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, bør du altid have en privat rejseforsikring. Tjek, hvordan din rejseforsikring dækker sygdom, hvis du bliver syg uden for EU.

Sådan er du dækket af det blå EU-sygesikringskort

Afbestillingsforsikringer kan dække ved sygdom eller uforudsete hændelser

Din rejseforsikring kan indeholde en afbestillingsforsikring, der sikrer dig mod uforudsete eller pludselige hændelser.

Bliver du syg? Eller fraråder Udenrigsministeriet rejser til et land for eksempel på grund af coronavirus? Så kan du hos mange rejseforsikringsselskaber bruge din afbestillingsforsikring til at aflyse din rejse og få dine penge retur.

Krig, terror og andre ekstraordinære begivenheder, som ingen kan forudse – også kaldet force majeure - er typisk ikke i sig selv dækket af din forsikring.

Læs altid betingelserne grundigt, og tjek hvad afbestillingsforsikringen dækker, før du køber rejsen. Vær også opmærksom på, at du skal have købt din afbestillingsforsikring før den situation, du ønsker dækning for, opstår.

Indeholder din rejseforsikring ikke en afbestillingsforsikring? Så kan du tilkøbe en afbestillingsforsikring eller købe en selvstændig afbestillingsforsikring.

Vil du aflyse rejsen på grund af coronavirus? Her er dine rettigheder

Rejseforsikring dækker andet end sygdom

Din rejseforsikring dækker ikke kun, hvis du bliver syg på din ferie. Ofte vil den også dække dig i mange andre tilfælde, for eksempel:

  • Hjemtransport i forbindelse med sygdom
  • Erstatning ved tyveri og røveri
  • Udgifter til forlænget hotelophold og forplejning med mere, hvis du kommer i karantæne
  • Dækning hvis du skader andre eller andres ejendom på ferien
  • Afbestillingsforsikring, hvis du bliver syg inden ferien

Ødelagte feriedage, retshjælp og sygeledsagelse kan også være dækket. Bliver du for eksempel syg og skal opholde dig længere tid i et land, vil nogle forsikringer også dække det.

Læs altid vilkårene på din rejseforsikring grundigt for at se, præcis hvad forsikringen dækker. Nogle rejseforsikringer refunderer eksempelvis kun ødelagte ferier for 2 personer og dækker altså ikke udgifterne til hele familien.    

Tjek forsikringssummen, når du vælger forsikring. Forsikringssummen er det beløb, du er dækket for, hvis du for eksempel bliver bestjålet eller skader en anden. Tænk over, om dækningen er høj nok til dit behov.

Sådan finder du den bedste forsikring

Tjek om du allerede er dækket

Din indboforsikring, din familieforsikring, dit betalingskort eller dit studiekort kan godt indeholde en rejseforsikring, uden du er opmærksom på det. Undersøg om du allerede er dækket, før du tegner en dyr rejseforsikring.

Betingelserne i din rejseforsikring skal du altid læse grundigt. Der kan nemlig være stor forskel på, om forsikringen dækker alle i familien, eller hvor meget den dækker i forbindelse med for eksempel farlig sport.

Ekstra afbestillings- eller rejseforsikring kan være nødvendig, selv om du allerede har en eller begge forsikringer i forvejen. Falder rejsens længde, formål og rejsested uden for din forsikrings dækningsområde, har du brug for ekstra dækning.

Ekstra dækning er for eksempel vigtigt, hvis du rejser mere end 30 dage, eller hvis du skal på studieophold i udlandet.

Afbestillingsforsikring: Har du brug for det?

Tjek markedet inden du køber

Rejseforsikringer kan du købe via dit forsikringsselskab, et rejsebureau eller et rejseforsikringsselskab.

Undersøg markedet grundigt, inden du køber en rejseforsikring. Et privat forsikringsselskab lever af at sælge forsikringer, og de kan derfor have en interesse i at sælge dig en rejseforsikring, selv om den måske ikke står mål med dit behov.

Flere forsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer gennem din indbo- eller familieforsikring, for eksempel som en tillægsdækning. Dette er ofte billigere end at købe særskilte rejseforsikringer - især hvis du rejser mere end en gang om året.

Forsikringsguiden.dk* kan du bruge til at få overblik, når du sammenligner forskellige selskabers priser.

Forsikringsguiden: Sådan sammenligner du forsikringer

Er du dækket, hvis du arbejder i din ferie?

Din private rejseforsikring dækker kun, hvis du er på ferie. Hvis du er på en arbejdsrejse, skal du have en erhvervsrejseforsikring eksempelvis gennem din arbejdsplads.

Læser du arbejdsmails, eller er du til konference en enkelt dag i din ferie, dækker din private rejseforsikring som udgangspunkt stadig. Hovedformålet med din rejse skal bare være ferie.

Arbejder du, mens du er på ferie i udlandet? Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl, om din private rejseforsikring dækker.

Forsikringsselskaber kan have forskellige holdninger til, hvor grænsen mellem ferie og arbejde går. Derfor skal du altid læse dine forsikringsbetingelser igennem, inden du tegner en rejseforsikring.

Dækning i særlige tilfælde

Din rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis altid. Vær særligt opmærksom på disse ting:

  • Sportsferier, skiferier og andre aktive ferier kan kræve ekstra forsikring, hvis de ikke er dækket af den almindelige rejseforsikring.
  • Dækker din forsikring ikke i visse lande? Flere forsikringer for Europa dækker eksempelvis ikke Tyrkiet.
  • Operationer og behandlinger i udlandet er omfattet af særlige regler. Rejser du ud for at få behandling i udlandet, er du ikke dækket af det blå sygesikringskort, dine almindelige forsikringer eller din rejseforsikring. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dette grundigt og eventuelt får en ekstra forsikring med henblik på netop denne type rejser. Alvorligt og kronisk syge skal være ekstra opmærksomme på de private rejseforsikringer. Ofte vil der nemlig være særlige betingelser, der kan betyde, at du ikke er dækket i samme omfang som andre. Overvej om din situation kræver en forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet.
  • Er du over 65 år, skal du være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kræver en godkendelse, inden de dækker dig på rejsen.

*Forsikringsguiden dækker mere end 90 % af markedet for de forsikringstyper, du finder på Forsikringsguiden.

Følg med - skriv dig op til vores nyhedsbrev

Har coronavirussen påvirket din ferie? Eller påvirker den dine rettigheder, når du handler?

Forbrugerrådet Tænk mener: Forsikringsselskaberne bør hjælpe ved coronavirus

"Rejse- og afbestillingsforsikringen dækker ikke nødvendigvis, hvis rejsen aflyses på grund af coronavirus. Men vi mener, forsikringen bør dække i denne usædvanlige og særlige situation, uanset selskabers normale vilkår.

Forbrugerne har en forventning om, at de er dækket, når Regeringen og sundhedsmyndighederne melder så markant ud om coronavirus.

Det handler ikke kun om den enkelte forbrugers økonomi, men om et fælles samfundsansvar for at komme godt igennem epidemien og ikke at udsætte andre unødigt for smitterisiko."

Jakob Steenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk