Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Flyrejser: Hvis flyet er aflyst eller forsinket

Fly, der bliver aflyst eller forsinket, kan være til stor irritation for dig. Men du kan have ret til erstatning, hvis du bliver forsinket på din rejse.
Af Astrid Lund Olstrup
12. Juli 2018
Hvis flyet er aflyst eller forsinket
Foto: Mikkel William Nielsen

Kend dine rettigheder ved aflysninger eller forsinkelser

Forsinkede eller aflyste fly kan ødelægge starten på en god ferie. Det er frustrerende at sidde i en lufthavn og vente på et fly i flere timer, især hvis flyselskabet ikke oplyser dig om din ret til forplejning eller mulighed for kompensation.

Rettigheder har du faktisk mange af, hvis forsinkelsen eller aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder.

Har du brug for en ny kabinekuffert? Tjek vores test

Usædvanlige omstændigheder: Hvad er det?

Usædvanlige omstændigheder er for eksempel lockout af både flyselskaber og flypersonale, nogle strejker, krig, terror, uvejr og uforudsete sikkerhedsmæssige problemer, som flyselskaber ikke har kontrol over.

Forsinkede eller aflyste fly som skyldes usædvanlige omstændigheder, kan du ikke få økonomisk erstatning for.

Strejke: Har du ret til kompensation?

Flypassagerrettigheder beskytter dig

Erstatning kan du have ret til, hvis forsinkelsen eller aflysningen af flyet ikke skyldes usædvanlige omstændigheder.  Men din ret til kompensation gælder kun, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Reglerne gælder:

 • Hvis du flyver til og fra lufthavne inden for EU.
 • Hvis du flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne inden for EU med et EU-flyselskab.
 • Hvis du har en mellemlanding i et land uden for EU på en rejse, hvor den første afgang var fra et EU-land. Det gælder også, hvis din første afgang var fra en lufthavn uden for EU og du flyver med et EU-flyselskab.
 • Hvis du kun har købt flybilletter, og hvis du har købt en charterrejse med fly og hotel samlet.
 • Hvis du er mødt op i lufthaven inden den planlagte afgang med mindre flyselskaber på skrift har oplyst andet.

Reglerne gælder ikke:

 • Hvis du rejser hjem fra et land uden for EU med et flyselskab, som ikke er et EU-flyselskab.
 • Hvis du ikke har tjekket ind i tide eller ikke har en gyldig billet.
 • Hvis du er i et land uden for EU og har modtaget modydelse, kompensation og/eller bistand svarende til EU-reglerne.
 • Hvis du rejser gratis eller har fået flybilletter til en reduceret pris, som ikke er tilgængelig for den almindelige forbruger.

Aflyst fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet aflyst?

Hvis dit fly er mere end 5 timer forsinket før afrejse eller mere end 3 timer forsinket ved ankomst, bliver det betegnet som en aflysning. Dit flyselskab skal oplyse dig om, at flyet er aflyst.

Har du ret til kompensation: Prøv vores beregner

Hvad har du krav på, hvis flyet er aflyst?

Ved aflysning har du krav på 1 af følgende muligheder:

 • Refusion af hele billetprisen.
 • Ved mellemlandinger har du krav på en returflyvning til første afgangssted så hurtigt som muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så hurtigt som muligt. Flyselskabet skal betale for turen med et andet selskab, hvis det ikke kan tilbyde den hurtigste afgang.
 • Omlægning af rejsen på en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.
 • Du har ret selv at finde en ny billet, hvis flyselskabet ikke hjælper dig hurtigst muligt. Flyselskabet skal betale de ekstra omkostninger.

Når du først har valgt 1 af mulighederne, har du ikke ret til at ændre det igen.

Flyselskabet skal hurtigst muligt oplyse dig om aflysningen, dine rettigheder og muligheder for kompensation på skrift.

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved aflysninger

Forplejning i form af forfriskninger, måltider og indkvartering på et hotel kan du have ret til, hvis du venter på dit fly, omlægning af din rejse eller er på en returflyvning.

Forplejning har du ret til, hvis ventetiden er:

 • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Flyselskabet skal sørge for mad, drikke og indkvartering. Hvis du selv køber det, skal du gemme kvitteringerne.

Økonomisk kompensation ved aflysninger

Økonomisk kompensation har du generelt ret til, hvis dit fly bliver aflyst.

Du har ret til:

 • 250 euro for flyvninger på højst 1.500 km.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU.
 • 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU.

Du har ikke ret til kompensation hvis:

 • Aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som nogle strejker, politisk uro eller sikkerhedsproblemer, som flyselskabet ikke kunne have undgået. 
 • Du har fået besked om aflysningen mindst 2 uger før den planlagte afrejse.
 • Flyselskabet har givet besked om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage før afrejse og har tilbudt omlægning af rejsen, så du er fremme senest 4 timer senere end først planlagt.
 • Flyselskabet har givet besked om aflysningen mindre end 7 dage før afrejse og har tilbudt omlægning af rejsen, så du er fremme senest 2 timer senere end først planlagt.

Flyselskabet skal altid bevise, at de har givet dig besked om aflysningen, og hvornår det er sket.

Forsinket fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet forsinket?

Din flyafgang skal være mindst 2 timer forsinket ved afgang, eller maks 3 timer forsinket ved ankomst, før det bliver betegnet som en forsinkelse.

Hvis dit fly er mere end 3 timer forsinket ved ankomst, vil det blive beregnet som en aflysning. Dit flyselskab skal oplyse dig om, at dit fly er aflyst. Hvis forsinkelsen er på 5 timer før afrejse, har du også samme rettigheder som ved en aflysning.

Har du ret til kompensation? Prøv vores beregner

Hvad har du krav på, hvis flyet er forsinket?

Ved forsinkelse kan du have krav på:

 • Kompensation
 • Gratis måltider og forplejning
 • Hotelophold
 • Betalt transport mellem lufthavn og hotel
 • 2 gratis telefonopkald og mulighed for at sende e-mail

Flyselskabet skal hurtigst muligt oplyse dig om aflysningen, dine rettigheder og muligheder for kompensation på skrift.

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved forsinkelser

Forplejning i form af forfriskninger, måltider og indkvartering på et hotel kan du have ret til, hvis du venter på dit fly.

Forplejning har du ret til, hvis ventetiden er:

 • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Flyselskabet skal sørge for mad, drikke og indkvartering. Hvis du selv køber det, skal du gemme kvitteringerne.

Økonomisk kompensation ved forsinkelser

Økonomisk kompensation har du ret til, hvis dit fly ved ankomst er forsinket mere end:

 • 3 timer på en rejse på maksimalt 1.500 km (250 Euro)
 • 3 timer på flyvninger over 1.500 km inden for EU (400 Euro)
 • 3 timer for alle flyvninger mellem 1.500 og 3500 km (400 Euro)
 • 4 timer for flyvninger der er længere end 3.500 km uden for EU (600 Euro)

En forsinkelse på 3 timer ved ankomststedet anses som en aflysning.

Ankomsttidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor flyet er landet og mindst en dør er åbnet, så du kan komme ud af flyet. 

Flyselskabet kan halvere kompensationen, hvis de tilbyder dig at rejse med et andet fly til destinationen, som ikke er mere forsinket end:

 • 2 timer på rejser under 1.500 km
 • 3 timer på rejser inden for EU på rejser mellem 1.500 km. og 3.500 km
 • 4 timer for rejser over 3.500 km

Mød altid op til check-in i rette tid, hvis du vil være sikker på at kunne søge om kompensation. Det er også en forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang.

Klag over din flyrejse

Nægter flyselskabet at give dig kompensation for dit forsinkede eller aflyste fly? Så skal du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som gratis hjælper dig med din klage.

Ved rejser uden for EU skal du klage til luftfartsmyndighederne i det land, hvor hændelsen er sket.

Sådan klager du over flyselskabet