Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Online-handel: Sådan klager du i Danmark og EU

Onlinekøb af varer og tjenesteydelser er nemt og bekvemt. Men hvor klager du, når noget går galt med dine varer og tjenesteydelser, købt online? Få overblik over dine klagemuligheder her.
Af Mette Andrea Boesgaard
9. August 2018
Online-handel: Sådan klager du i Danmark og EU
Foto: iStock

Onlineshopping: Sådan klager du

Klager til en fysisk butik er nemt - du går bare derned og klager. Men har du handlet via en webshop i Danmark eller et andet land i EU er det straks sværere at møde fysisk op. Du kan dog sagtens klage, og det gør du sådan her:

Løs problemet med virksomheden, hvis du kan

Onlinehandel foregår som regel problemfrit. Men har du købt noget på nettet, som ikke lever op til forventningen, eller er varen ikke blevet leveret, skal du starte med at klage til virksomheden bag hjemmesiden. Hvis I ikke kan løse problemet tilfredsstillende, kan du gå videre med klagen.

Klag over køb i en dansk webshop

Varer og tjenesteydelser kan du klage over via den offentlige forbrugerportal forbrug.dk. Du skal besvare en række spørgsmål om købet af din vare eller ydelse, og derefter bliver du guidet videre til enten Center for Klageløsning eller et af de private, godkendte ankenævn. Indgiv derefter din konkrete klage. Der gælder dog forskellige beløbsgrænser mv for, hvad det er muligt at klage over til de forskellige nævn.

Center for Klageløsning er en del af Nævnenes Hus, som hører under Erhvervsstyrelsen. De er upartiske, og de kan hjælpe en forbruger og en virksomhed med at finde en fælles løsning gennem mægling, hvis der er opstået et problem, og sagen ikke hører under et af de privat godkendte ankenævn. Det koster dog 100 kroner i gebyr.

Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk får du betalt de 100 kroner. Læs mere om muligheden her

Klagesager, det ikke lykkes at løse gennem mægling, går mod et gebyr på 400 kroner videre til Forbrugerklagenævnet. 

Læs mere om dine muligheder og forudsætninger for at klage på forbrug.dk

Start din klage på forbrug.dk

Klag over køb i en webshop fra det øvrige EU

Varer og tjenesteydelser, der er købt i en netbutik i et andet EU-land, har du mulighed for at klage over via den europæiske klageportal ODR. Alle netbutikker i Europa skal linke til denne side.

ODR-portalen er ikke selv en klageinstans, men det fungerer som en fælles indgang til de klageinstanser i de øvrige EU-lande, som kan behandle klagen.

Virksomheder, der sender tilbud per mail direkte til forbrugerne, skal også linke til ODR-platformen i mailen.

Klagen og den efterfølgende korrespondance kan skrives på dansk, da alt bliver oversat til virksomhedens sprog gennem portalen.

Forbrugere og virksomheder, der har spørgsmål om ODR-platformen, kan kontakte Forbruger Europa per email på odr@forbrugereuropa.dk eller telefon: 41 71 53 34 (åben kl. 10-12 på hverdage). 

Den kan også anvendes for online-handel i Danmark, men Forbrugerrådet Tænk anbefaler i disse tilfælde at klage direkte via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klag over køb i en webshop udenfor EU

Varer købt udenfor EU kan være svære at klage over, hvis du ikke selv kan løse problemet med sælgeren.

Klagen kan dog indberettes på den engelske econsumer.gov, der er det Internationale Netværk af Markedsføringstilsyn (ICPEN). De har lavet et uformelt system for at hjælpe med at løse forbrugerklager ved grænseoverskridende handel.

Du kan klage på econsumer.gov her

Klageadgang ved køb hos Forbrugerrådet Tænk

Hvis du vil klage over et køb foretaget hos Forbrugerrådet Tænk, skal du kontakte vores kundeservice: Ring på 77 41 77 41 eller sende en e-mail til medlemsservice@fbr.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Klagenævnenes Hus, 8800 Viborg. Du kan også klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet land.

Klag via EU-kommisionens online klageportal her

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse medlemsservice@fbr.dk.