Hvad skal vi kæmpe for i fremtiden? | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Hvad skal vi kæmpe for i fremtiden?

Hvem skal være din repræsentant i Forbrugerrådet Tænks rådforsamling de kommende to år? Vores personlige medlemmer har to repræsentanter i rådsforsamlingen, der fastlægger hvilke politiske mål, vi skal arbejde for. Og du kan stille op.

Imagecredit: Getty Images

Stil op til rådsforsamlingen

Er det dig, der skal repræsentere de 90.000 personlige medlemmer?
Indtil 27. august kan du stille op, hvis du gerne vil være med til at repræsentere de personlige medlemmer i vores rådsforsamling.

Meld dig som kandidat
Valg 2024

Tidsplan

13. maj: Medlemmer kan opstille som kandidat

27. august: Sidst frist for opstilling som kandidat

2. september: Informationsmøde for kandidater.

17. september: Kandidaterne præsenteres på taenk.dk 

8.-28. oktober: Valget afholdes. 

2. november: De valgte kandidater præsenteres på taenk.dk 

Vil du vide mere om rådsforsamlingen?

Rådsforsamlingen er Forbrugerrådet Tænks højeste organ. Det er rådsforsamlingen, der fastlægger de forbrugerpolitiske mål, som Forbrugerrådet Tænk arbejder for. Rådet mødes ca. tre gange årligt, og både repræsentanter og suppleanter for de personlige medlemmer får dækket deres rejseomkostninger i forbindelse med møderne.