Bliv frivillig i et ankenævn og gør en forskel
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Vær med til at styrke forbrugernes rettigheder: Bliv frivillig i et ankenævn

Vil du have et meningsgivende frivilligt arbejde for Forbrugerrådet Tænk? Og vil du være med til at træffe vigtige afgørelser om forbrugerklager i et ankenævn? Meld dig som ankenævnsmedlem nu.

Hvad vil det sige at være ankenævnsmedlem?

Forbrugerrådet Tænk har været med til at stifte 16 private ankenævn sammen med relevante brancheorganisationer. Ankenævnene behandler klager fra forbrugere over erhvervsdrivende.

På møderne i ankenævnene deltager et antal repræsentanter for henholdsvis forbrugerne og erhvervslivet samt en dommer. Det er Forbrugerrådet Tænk, der udpeger forbrugerrepræsentanterne.

Nogle af ankenævnsmedlemmerne er medarbejdere i Forbrugerrådet Tænk, men vi er også afhængige af, at frivillige, ulønnede personer hjælper os med dette vigtige arbejde.

Du gør en forskel for forbrugerne

Vores repræsentanter i ankenævnene står for at sikre en høj grad af legitimitet og styrker gennem deres indsats både forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes rettigheder og tilliden til klagesystemet.

Ankenævnsarbejdet giver os også vigtig viden om forbrugernes problemer, som vi kan bruge i vores arbejde med at sikre forbrugernes rettigheder og i vores forbrugerpolitiske arbejde.

Arbejdet i ankenævnene er derfor vigtigt i forhold til at forbedre vilkårene for alle danske forbrugere, herunder vores medlemmer.

Ankenævnene tager temperaturen på loven i praksis. Arbejdet er min mulighed for at sikre forbrugerne en hurtig og ordentlig sagsbehandling frem for at skulle gå den lange vej gennem retten og måske give op på forhånd.” André Just Vedgren Ankenævnsmedlem i Teleankenævnet

Hvad kræver det af dig?

Som vores ankenævnsrepræsentant skal du være engageret i forbrugersagen, have tid til både forberedelse og møder, være fagligt kvalificeret, repræsentere vores holdninger, være indstillet på samarbejde med vores medarbejdere efter behov, ikke være inhabil, være vant til at bruge en PC/tablet, og så skal du være medlem af Forbrugerrådet Tænk.

Du kan se en oversigt over ankenævnene her

Her fremgår det ligeledes, hvor mange møder der afholdes årligt, og hvor møderne foregår. Møderne foregår i dagtimerne. Forberedelsestiden varierer alt efter antal sager og deres kompleksitet.

Vi tilbyder til gengæld en grundig introduktion til arbejdet, løbende sparring og årlige erfamøder.

Sådan stiller du op

Ansøg her

Hvis du ønsker at blive optaget i vores database over mulige ankenævnsmedlemmer, kan du sende os din ansøgning via knappen herunder.

Når du ansøger, skal du vedhæfte et kort cv (max 1 side) samt dette ansøgningsskema.

Vi skal have din ansøgning senest den 1. oktober 2023

Ansøg her

Vær opmærksom på, at du skal være personligt medlem af Forbrugerrådet Tænk for at komme i betragtning, og at arbejdet er ulønnet.

Du får dækket dine transportudgifter.

Hvad sker der så nu?

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du vil få en tilbagemelding på, om du er optaget i vores database over mulige ankenævnsmedlemmer. 

Hvis du optages i vores database, vil du få tilbud om at melde dig, når der er en ledig plads i et af de ankenævn, du er interesseret i. Forbrugerrådet Tænk træffer herefter beslutning om, hvem der skal udpeges til pladsen.

Har du spørgsmål? Du er meget velkommen til at sende os en mail på klagenaevn@fbr.dk.