Barnevogne ➡️ Test af uønsket kemi 🔍
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem
Kemi test

Kemitest: Barnevogne

Er der uønsket kemi i din barnevogn? Forbrugerrådet Tænk Kemi tester barnevognskassen og håndtaget for uønskede kemikalier såsom flammehæmmere og tjærestoffer. Se testen her.

Testet d. 10. september 2020

En ny test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser, at der kan findes problematiske kemikalier i barnevogne.

Det er andet år i træk, at Forbrugerrådet Tænk Kemi stiller skarpt på barnevogne.

Det har vi fundet:

 • Barnevognene kan indeholde uønsket kemi, men der er sket nogle forbedringer siden sidste test.
 • Håndtaget på 7 barnevogne viser indhold af et tjærestof, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Der er også indhold af uønskede fluorstoffer i overlæderet på nogle af de testede vogne.
Henter testede produkter
It was not possible to retrieve the test
{{compareProducts.length}}/9
{{ product.brand }} {{ product.model }}
{{ product.brand }}
{{ product.model }}
Sammenlign
Filter Nulstil filtre Luk
{{ results.length }} {{ hasActiveFilters() ? "filtrerede produkter" : "testede produkter" }}
{{::result.brand}}

{{::result.model}}

{{::result.score_percentage}} %
Pris: {{::result.price | dkk}} Testet: {{:: result.test_date | asDate | date: 'MMM yyyy' }}
Vis produkt

Testresultater

 • Laveste score {{::minScore.percentage}} %
 • Dette produkt
  {{::result.score_percentage}} %
 • Højeste score {{::maxScore.percentage}} %
No results with the selected filters

Mød holdet bag testen af barnevogne.

Stine står bag denne test og testen året før.

Stine Müller

Stine Müller

Projektleder, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Test og analyse

Sådan har vi testet barnevogne

 • Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet barnevogne 2 år i træk. I alt 11 modeller er blevet testet.

  4 af de testede barnevogne, der blev testet i 2019, er gentestet i 2020:

  De resterende vogne er enten testet i 2019 ( 2 styks) eller i 2020 (5 styks).

  Alle barnevognene er klassiske danske barnevogne med et langt liggemål, der passer til børn op til 3 år.

  7 af barnevognene har drejelige forhjul, mens de 4 andre er med fast hjul.

  Det har vi kigget efter

  Testen har undersøgt barnevognene for følgende stoffer:

  • PAH’er (tjærestoffer, som kan være kræftfremkaldende)
  • Flammehæmmere (kan være kræftfremkaldende)
  • Klor­parafiner - kort og mellekædede (mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
  • Ftalater og andre blødgørere (kan være hormonforstyrrende)
  • Fluorstoffer (kan være hormonforstyrrende og skade immunsystemet)
  • Isothiazolinoner (kan være allergifremkaldende)

  Testen har undersøgt det materiale, som findes i barnevognskassen omkring barnet samt håndtaget som forældre og søskende også er i kontakt med.

  Materiale fra barnevognskassen er for eksempel madrassen, foret på indersiden af kassen, overlæderet og kalechen. I håndtag og barnevognskasse testes for indhold af specifikke stoffer inden for stofgrupperne PAH'er, flammehæmmere og ftalater.

  Indhold af isothiazolinoner er kun undersøgt i madrassen og kun i de vogne, der er testet i 2020.

  Analysen af fluorstoffer er mere overordnet. Den fokuserer ikke på specifikke fluorstoffer, men giver derimod et generelt billede af, om der er et indhold af fluorstoffer i tekstilet.

  Analysen viser, om det er sandsynligt, at stofferne har været anvendt til at imprægnere tekstilet.

  Vi har testet for:

  •     Fluoratomer på overlæderets inder- og yderside med en XRF screening.
  •     Flygtige organiske fluorstoffer frigivet fra inder- og yderside.

  Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

  • 2 barnevogne var fri for de testede kemikalier og får den bedste kemibedømmelse.
  • 5 barnevogne indeholdt uønsket kemi og får den dårligste kemibedømmelse - C-kolben. De indeholdt for eksempel PAH'er i håndtaget eller barnevognskassen, fluorstoffer i overlæderet eller flammehæmmeren TDCP i materiale fra barnevognskassen.

  Af de undersøgte stoffer blev følgende ikke fundet/kun fundet i spormængder:

  • ftalater
  • klorparaffiner

  Flammehæmmere

  Flammehæmmere er kemikalier, der bliver tilsat produkter for at mindske brandfaren. Derudover kan de også virke som blødgørere af plast.

  3 fosforholdige flammehæmmere (TCEP, TDCP og TCPP) må ikke være i legetøj til børn under 3 år. Disse stoffer kan være kræftfremkaldende. Forbuddet gælder ikke for andet baby- eller børneudstyr som for eksempel barnevogne.

  Både TCEP og TDCP er klassificeret i EU som potentielt kræftfremkaldende. TCEP er også mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen, og stoffet er på EU's liste over særligt problematiske stoffer.

  TDCP blev fundet i materiale fra barnevognskassen fra én af de testede barnevogne i 2019. Dette var i mængder langt over, hvad der må være i legetøj. Barnevognen var fri for TDCP , da den blev gentestet i 2020.

  Derudover var der 2 barnevogne, med et mindre indhold af flammehæmmere.

  PAH'er (tjærestoffer)

  PAH'er - eller tjærestoffer - er en stor gruppe af stoffer, hvoraf flere er eller er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

  PAH'er er fundet i 7 af de testede barnevogne. I alle produkterne var der primært tale om et højt indhold af stoffet naftalin i håndtaget. De gentestede barnevogne, der havde et højt indhold af naftalin i styret i 2019, havde fortsat et højt indhold i 2020.

  I en vogn var der også et indhold af PAH'er i materialet fra barnevognskassen, da den blev testet i 2019. Denne barnevogn var dog fri for PAH'er ved gentesten i 2020.

  Der er EU-regler for indholdet af 8 PAH'er i produkter, som du kan være i længerevarende hudkontakt med. Én af de testede barnevogne indeholdt nogle af disse 8 stoffer.

  Andre PAH'er, blandt andet naftalin, gælder der ikke regler for, men det fundne indhold af naftalin i styret på barnevognene var over de tyske anbefalinger for produkter til børn og produkter med længerevarende hudkontakt.

  PAH'er er typisk forureninger, der er kommet i produktet under produktionen.

  Fluorstoffer

  Fluorstoffer blev fundet på ydersiden af overlæderet i 8 af de 11 testede barnevogne.

  Et par af de barnevogn, der havde fluorstoffer i overlæderet i 2019, var fri for fluorstoffer i 2020. For de de øvrige var den fundne mængde mindre i 2020 end i 2019.

  Fluorstoffer er en stor gruppe kemiske stoffer, der er problematiske for både sundheden og miljøet.

  Stofferne er svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i mennesker og dyr.

  Fluorstoffer kan blandt andet overføres fra mor til barn via modermælken. Flere af stofferne mistænkes for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og for at kunne påvirke immunsystemet.

  Dansk forskning har også vist, at indhold af fluorstoffer i blodet hos gravide kan øge risikoen for spontant abort. Mange fluorstoffer har forskere kun begrænset viden om. Men samlet set er fluorstoffer uønskede.

  Fra 2020 træder en grænseværdi i kraft for en gruppe af de fluorstoffer, som forskere og myndigheder ved mest om. Det gælder PFOA og PFOA-lignende stoffer. Det er dog ikke et forbud mod brug af mange andre fluorstoffer i tekstiler - heller ikke til barnevogne.

  Fluorstoffer bliver typisk anvendt i produkter for at gøre dem vand- og fedtafvisende.

  Methylisothiazolinone

  Methylisothiazolinone, også kendt som MI, er et konserveringsmiddel. Det anvendes typisk i flydende, vandholdige produkter som for eksempel visse kosmetiske produkter og maling. Stoffet tilsættes for at hæmme bakterievækst.

  Methylisothiazolinone er stærkt allergifremkaldende. Loven sætter derfor grænser for anvendelsen af stoffet i for eksempel plejeprodukter, der bliver på huden, samt i visse former for legetøj.

  Der findes dog ikke regler for indhold af methylisothiazolinone i produkter som madrasser og andet børneudstyr. Men børnene er i gentagen, langvarig kontakt med madrassen. Udover den direkte kontakt er det også muligt, at stoffet kan afgasse fra produktet. Det kan MI, når det findes i maling. Derfor er det uønsket i baby- og børneprodukter som madrasser.

  Det er uklart, hvorfor stoffet kan findes i madrasser og lignende produkter.

  Én barnevogn indeholdt MI i den barnevognsmadras, som man kan tilkøbe til barnevognen. Madrassen følger ikke automatisk med barnevognen, men skal tilkøbes særskilt. Derfor har vi bedømt denne barnevogn både med og uden den tilkøbte madras.

  Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at tilkøbe en anden madras eller alternativ vaske både betræk og madras grundigt inden brug.

  Se resultatet for Odder North - testet uden den tilkøbte Odder madras

  Virksomheder har fortsat ikke fundet kilden til naftalin i håndtaget

  Efter testen i 2019 lovede mange af virksomhederne, at de ville undersøge fundene af det kræftfremkaldende stof naftalin nærmere.

  Forbrugerrådet Tænk Kemi må konstatere med denne nye test fra 2020, at producenterne tilsyneladende endnu ikke har fundet kilden til det høje indhold af naftalin i håndtagene.

  Det er i hvert fald ikke blevet bedre.

Det siger virksomhederne

 • “Vores barnevogne er udarbejdet og produceret med tekstiler, der er Standard 100 by OEKO-TEX® certificeret efter OEKO-TEX klasse 1.

  OEKO-TEX klasse 1 er en af de mest anerkendte og strengeste miljø- og sundhedsmærkninger for tekstiler, til brug til børn med direkte kontakt til hud, i længere tid ad gangen. Mærkningen stiller større kemikaliekrav til tekstiler end lovgivningen foreskriver.

  Eventuelle fundne restkemikalier i vores overlæder er derfor under de grænseværdier, som OEKO-TEX klasse 1 stiller krav om.

  I forhold til indholdet af naftalin i styret har vores fabrik identificeret en fejl i produktionen af håndtaget. Fejlen vedrører barnevogne produceret inden for et særligt tidsrum.

  Hvis man har en Nordic Lux barnevogn produceret i februar 2020, anbefaler vi, at man vasker sit håndtag grundigt med en klud med varmt vand og mild sæbe, og tørrer grundigt efter. Føler man sig usikker på produktionsdatoen, kan man henvende sig til sin forhandler.

  Vi arbejder fortsat løbende på at minimere alt, hvad der kan minimeres af unødige kemikalier, også de ‘lovlige’ kemikalier.”

 • 2019:

  Trille oplyser, at selv om den fundne problematiske kemi er under gældende grænseværdier, så arbejder producenten på at få den helt væk. Producenten har fået foretaget test af håndtaget, der viser, at der ikke er PAH’er i håndtaget. Derfor undersøger virksomheden nu monteringen.

  2020:

  “Vi er uforstående over for den fundne kemi, da vores materialer løbende testes og har været fuldt tilfredsstillende i forhold til grænseværdierne. Vi er meget ambitiøse på børnenes vegne og vil undersøge nærmere.”

 • 2019:

  Ønskebørn, der står bag Stork-barnevognen, oplyser, at den overholder alle kemi­standarder i henhold til den gældende lovgivning. Virksomhedens eksterne tests har ikke påvist stoffer i vognen, som er sundhedsskadelige for barnet.

  De strengeste krav til PAH’er, flammehæmmere og vandafvisende stoffer er overholdt. Vognen indeholder kun tekstiler fra leverandører med de strengeste krav til Oeko-Tex Class 1-certificering.

  2020:

  “Det fundne naftalin i styret er igen adresseret til producenten. Vi vil have det fjernet helt. Vores tekstiler er Oeko-Tex-certificerede og opfylder alle krav til barnevognsstandarden og lovgivningen.”

 • 2019:

  Eichhorn oplyser, at de anvendte stoffer lever op til loven, men at der bliver arbejdet på at fjerne alle unødige stoffer. Håndtag og overlæder er derfor forbedret.

  2020:

  “Vores egne test er under alle tilladte grænseværdier, så vi er selvfølgelig noget uforstående.

  Men vi vil altid forbedre, hvad der er muligt, og tager som altid Forbrugerrådet Tænks test alvorligt. Vi arbejder videre på at forbedre kemien yderligere og har skiftet håndtaget.”

 • Babysam, der står bag Scandia barnevognen, oplyser, at materialet i overlæderet bliver ændret. Det bliver undersøgt, hvordan håndtaget kan blive fri for de uønskede stoffer.

 • Odder oplyser, at alle råmaterialer i vognen er Oeko-Tex-godkendte, men at de vil undersøge resultaterne for kemitesten nærmere.