Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem nu

Social

Titel

Børneopsparing: Sæt guldet i dine børn

En børneopsparing kan du kickstarte dit barns – eller barnebarns – voksentilværelse med. Men du skal starte tidligt. Se de forskellige fordele og ulemper ved en traditionel børneopsparing, en opsparing i obligationer og en opsparing i aktier.
Af Mette Andrea Boesgaard
25. Februar 2016
Børneopsparing: Sæt guldet i dine børn
Foto: iStock

Børneopsparing

Fordel: Renten og afkastet er skattefrit. Opsparingen er let at oprette, og forskellige familiemedlemmer kan indsætte et årligt eller månedligt beløb. Du vælger selv, om pengene skal stå kontant til en gunstig rente, eller om du vil tilknytte et værdipapirdepot og købe obligationer.

Pengene kan du tidligst hæve, når barnet fylder 14 år. De skal omvendt hæves senest, når barnet fylder 21 år. Pengene er altså bundet, så du slipper for, at barnet plager om at få dem undervejs.

Ulempe: Du kan højst indsætte 3.000 kroner om året per barn og 36.000 kroner i alt. Kontoen er bundet i mindst syv år.

Afkast: 1,5-4 procent om året, hvis pengene står kontant. Det er meget forskelligt, hvor høje renter bankerne giver på traditionelle børneopsparinger. Sammenlign bankernes aktuelle renter på www.pengepriser.dk eller www.mybanker.dk.

Obligationer

Fordel: Obligationer giver historisk set et højere afkast end bankrenter. Vælg sikre stats- eller realkreditobligationer. Vælger du obligationer, som udløber, når barnet fylder for eksempel 18 år, er der ingen kursrisiko.

Ulemper: Investerer du i obligationer, kræver det en større indsats af dig, end hvis du lader pengene stå kontant på en traditionel børneopsparing.

Afkast: 0,5-3,5 procent om året.

Aktier

Fordele: Ved at købe en mindre portion aktier kan du lære dit barn tidligt i livet om aktier og risiko – før det bliver alvor. Aktier giver gennemsnitligt et højere afkast over lang tid.

Ulemper: Investerer du i aktier, betyder det høj risiko for dig. Aktier kan for eksempel miste deres værdi helt, hvis en virksomhed, du har investeret i, går konkurs.

Afkast: 7-8 procent om året på lang sigt– men med store udsving.

Gode råd om børneopsparing

 • En børneopsparing er en god og praktisk måde at etablere en mindre opsparing på.
 • Forældre og bedsteforældre kan oprette kontoen, men derefter kan det være en konto, som hele familien kan give pengegaver til.
 • Pengene må du gerne investere i for eksempel sikre obligationer, som udløber, når bindingsperioden udløber.
 • Obligationer vil generelt give et højere afkast end en kontantrente. Det kræver dog, at du har 10.000-15.000 kroner at investere for.
 • Du må gerne købe aktier for pengene. Men overvej det nøje og vær meget varsom, for aktier kan miste deres værdi helt. En lille beholdning kan være en god måde for barnet at lære om økonomi.

Regler for børneopsparing

 • Hvert barn må kun have én børneopsparingskonto. Er der ved en fejl oprettet to konti, vil den seneste ikke være skattefri.
 • Du må højst indbetale 3.000 kroner årligt, og højest 36.000 kroner i alt. Indbetalingen er ikke fradragsberettiget.
 • Kontoen skal du oprette, inden barnet fylder 14 år, og den skal udløbe, mens barnet er mellem 14 og 21 år.
 • Kontoen skal være bundet i mindst 7 år.
 • Du kan forlænge den bindingsperiode, du har aftalt med banken, for eksempel fra 14 til 21 år.
 • Opsparingen kan du frit flytte, men det kan koste et gebyr. Du kan kun flytte kontoen med samtykke fra den, som har oprettet kontoen.