Sådan undgår du dyre misforståelser med håndværkeren
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Dette skal du vide, inden du hyrer en håndværker

Hvad skal du tjekke, inden du vælger håndværker, og hvordan undgår du misforståelser? Her får du hjælp til at komme godt fra start, når du skal hyre en håndværker.

Julie Damkjær · Foto: Getty Images · 8. marts 2022
Håndværker som arbejder og gerne vil undgå dyre misforståelser

Skal du have en håndværker til at lave et projekt for dig, skal du først og fremmest finde den rigtige til opgaven. Dernæst skal du sørge for at lave klare aftaler med håndværkeren om arbejdet, så I ikke misforstår hinanden, og prisen risikerer at blive højere end forventet. Få hjælp her.

Undersøg markedet grundigt

Kvalitet og pris svinger fra håndværker til håndværker. Sørg derfor for at undersøge markedet grundigt, inden du vælger håndværker til dit projekt.

Indhent tilbud på dit projekt fra mindst to forskellige firmaer, så du har mulighed for at sammenligne, hvad du får og til hvilken pris. Husk at nærlæse detaljerne i tilbuddet. Er der forskel på materialer eller løsninger, som kan betyde, at det er pengene værd at betale mere for opgaven?

Få altid tilbuddet på skrift, så du har du noget at henvise til, hvis du og håndværkeren senere bliver uenige om prisen eller jobbets omfang. Hos nogle håndværkere skal du betale for at få lavet et tilbud, så aftal altid skriftligt på forhånd, om du skal betale eller får tilbuddet gratis.

Der findes flere hjemmesider, der kan hjælpe dig med at indhente tilbud fra håndværkere. Dem kan du finde ved fx at søge efter ”tilbud fra håndværkere”. Du skal typisk afgive dine kontaktoplysninger og beskrive opgaven, hvorefter du vil blive kontaktet af håndværkere, som gerne vil give et tilbud på den opgave, du skal have løst.

Du kan også forhøre dig blandt dit netværk, om nogen har gode erfaringer med en bestemt håndværker. Husk dog, at venner og bekendtes erfaringer ikke nødvendigvis er repræsentative.

Det er altid en god idé at læse brugeranmeldelser af de håndværkere, du overvejer at hyre.

Kig efter håndværkergaranti

En håndværkergaranti er en garantiordning, der stiller dig bedre, hvis håndværkeren ikke gør arbejdet godt nok eller går konkurs. Vælg gerne en håndværker med håndværkergaranti og undersøg altid grundigt, hvad garantiordningen dækker.

håndværkergaranti.dk kan du se, hvilke håndværkere der er med i en garantiordning.

Lav en klar aftale med håndværkeren

Dit byggeprojekt kan blive dyrt eller ende med et helt andet resultat, end du forestiller dig, hvis du ikke laver en klar aftale med håndværkeren.

En kontrakt er et godt udgangspunkt for en klar aftale. Med en kontrakt i hånden har du også bedre forudsætninger for at klage til et ankenævn, hvis du og håndværkeren bliver uenige om arbejdets kvalitet eller omfang. Ankenævnene afviser normalt håndværkerklager, hvis du ikke har en aftale om arbejdet på skrift – så sørg for at få det hele på papir eller e-mail, så du har dit på det tørre.

Forklar altid dine forventninger til opgaven så detaljeret som muligt til håndværkeren, så I kan lave en realistisk vurdering af, hvornår opgaven forventes at være færdig.

Når arbejdet er slut, vil du og håndværkeren typisk have en afleveringsforretning. Det betyder, I mødes og bliver enige om, om arbejdet har mangler, eller om det er helt færdigt. Aftal på forhånd om afleveringsforretningen er med i prisen eller ej.

Bliv enige om prisen på forhånd

Sørg for, at du og håndværkeren er enige om prisen for arbejdet på forhånd. Hav både en klar aftale om, hvornår og hvor meget du skal betale, og hvornår du kan tilbageholde en betaling.

Giver håndværkeren et overslag på en pris, er det ikke et bindende tilbud på den endelige pris. Aftal, hvad der skal ske, hvis håndværkeren overskrider overslaget. I kan for eksempel aftale, at håndværkeren hurtigst muligt skal have en godkendelse fra dig for overskridelser på mere end 10 eller 15 procent.

Aftal, hvornår arbejdet skal være færdigt

Aftal med håndværkeren, hvor lang tid opgaven må tage at løse. Lav altid aftalen på skrift, så du har noget at henvise til, hvis der senere opstår uenigheder.

Kontrakten skal også beskrive, hvilke sanktionsmuligheder du har, hvis arbejdet bliver forsinket. Hvis ikke I har aftalt en dato, skal arbejdet være færdiggjort indenfor ”rimelig tid”.

Arbejdstiden kan i nogle tilfælde forlænges af håndværkeren af rimelige årsager, for eksempel hvis opgaven viser sig at være mere vanskelig end først antaget, eller der er leveringsforsinkelser på materialer.

Hav styr på arbejdsfordelingen

Aftaler om arbejdsprocessen er særligt vigtige, for det er især her, at der er risiko for misforståelser.

Håndværkeren skal sammen med dig blive enige om rollefordelingen i projektet. Hvem indhenter godkendelser fra myndigheder? Hvem køber materialerne? Hvem klarmelder byggeriet, når det er slut?

Meld mangler til håndværkeren, så snart du opdager dem

Hvis håndværkeren ikke udfører arbejdet som aftalt, er det en mangel. Det er også en mangel, hvis håndværkerarbejdet ikke er lavet fagmæssigt korrekt, eller det ikke er i overensstemmelse med dine eventuelle anvisninger.

Du har ret til at få udbedret fejl og mangler – også hvis de først viser sig, efter håndværkeren er færdig med arbejdet. Du skal gøre opmærksom på mangler inden for rimelig tid.

Hvad rimelig tid er afhænger af situationen, og hvilken mangel der er tale om. Du skal især reagere hurtigt, hvis du opdager en skade, som kan blive værre over tid. Det kan for eksempel være en fugtskade på dit nye badeværelse.

Håndværkeren skal også rette op på fejlen indenfor rimelig tid.

Du skal først have klaget til håndværkeren eller entreprenøren, før du evt. tager din sag videre til et ankenævn. Sørg derfor for altid at klage til den ansvarlige håndværker eller entreprenør hurtigst muligt, og hjælper det ikke, kan du gå videre og klage til et ankenævn.

1-års-eftersyn kan være en god idé

1-års-eftersyn giver dig, håndværkeren og eventuelt en byggesagkyndig eller entreprenøren mulighed for at gå byggeriet igennem et år efter overlevering. I behøver ikke have et 1-års-eftersyn, men det er en god mulighed - særligt ved store entrepriser, hvor der typisk dukker mangler op efter lidt tid.

1-års-eftersynet skal fremgå af din kontrakt med håndværkeren. Her skal I også have klarhed over, hvem der skal indkalde til 1-års-eftersynet, og hvornår der skal være fastsat en dato for eftersynet.

Inden 1-års-eftersynet skal du skrive de mangler ned, som du har fundet i årets løb.

Under gennemgangen går du byggeriet igennem sammen med håndværkeren og entreprenøren, og I bliver enige om fejl og mangler. Herefter laver I en rapport.

Rapporten fra 1-års eftersynet skal indeholde aftaler om:

  • Hvornår manglerne senest være udbedret
  • Økonomiske aftaler - hvem er ansvarlig for omkostninger i forbindelse med arbejdet?
  • Praktiske forhold, for eksempel om håndværkeren skal have nøgle til huset, og om arbejdet skal ske bestemte tidspunkter på dagen 

Er I uenige om, hvorvidt en mangel er en mangel, skal det fremgå af rapporten.