Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Storm, skybrud og stormflod: Her er dine rettigheder

Når storm, skybrud, stormflod eller andet uvejr rammer Danmark, er det godt at have styr på dine rettigheder, så du kan få dækket skaderne af forsikringen.
Af Therese Dons Christensen
5. Januar 2017
Storm og skybrud forsikringer - her er dine rettigheder
Foto: Colourbox

Vær dækket mod uvejr

Uvejr kan du være forsikret mod i flere forskellige forsikringstyper.

Erstatningen og dækningen afhænger af typen af uvejr; er det for eksempel storm, skybrud eller stormflod? Og typen af skade; er det skade på dit indbo, din bygning eller personskade?

Sådan får du erstatning

Erstatningen, du kan få efter skader fra uvejr, afhænger af uvejrets omfang og i nogle tilfælde også af, hvad du selv har gjort for at forhindre og formindske omfanget af skaderne.

Forsikringen dækker forskelligt ved storm, skybrud eller stormflod. I alle tilfælde er det dog vigtigt, at du forebygger og begrænser skadens omfang, mens uvejret raser. Husk at dokumentere skadens omfang, og hvad du har gjort for at stoppe det.

Mens skaden sker

Skaderne efter uvejret skal du forsøge at rette op på, så hurtigt som muligt.

 • Kontakt dit forsikringsselskab hurtigt. Mange forsikringsselskaber har en døgnåben telefonlinje til akutte anmeldelser. De kan sørge for, at du får hjælp til at fjerne vandet eller presenning over taget med det samme, hvis skaden er alvorlig.
 • Gå selv i gang med at sikre stedet og dine ting, hvis forsikringsselskabet har travlt, og du ikke kan komme igennem til dem og få hjælp.
  • Vandskader fra oversvømmelse kan du for eksempel begrænse ved at fjerne tingene fra de oversvømmede eller skadede rum.
  • Sæt affugtning i gang, hvis der er tale om vandskade. Du skal ikke vente på, at taksatoren fra forsikringsselskabet kommer hjem til dig.
  • Vandstøvsugere til at fjerne vandet kan du leje i et byggemarked til at fjerne vandet, eller få et professionelt firma til at gøre det for dig, hvis der er tale om vandskade. Du får højst sandsynligt dækket udgifterne til redningsarbejdet, hvis forsikringen accepterer at dække din skadesag.
  • Stormskader kan du begrænse ved for eksempel at få lagt en presenning over huller i taget eller dække ødelagte ruder ved storm.

Når skaden er sket

 • Tag billeder af skaden, så du har dokumentation. Det er især vigtigt, hvis det er nødvendigt med akutte reparationer.
 • Smid ikke tingene ud, for i mange tilfælde skal forsikringsselskabets taksator se de beskadigede ting for at vurdere skadens omfang.
 • Dokumenter skaden ordentligt, hvis du alligevel vælger at smide ting ud. Tag billeder af tingene, inden de ryger ud, og find kvitteringer frem på dem.

Særligt ved storm

Vindstyrken skal være 17,2 meter per sekund for, at det bliver defineret som en storm af forsikringsselskaber. Det er forskellige forsikringer, der dækker, alt efter hvad der bliver ramt af stormen.

Indboforsikring: Dækker skader på eksempelvis møbler og tæpper, der sker som følge af en samtidig stormskade på bygningen. Genstande, der befinder sig udendørs, dækkes normalt ikke.

Husforsikring: Dækker visse skader på dit hus, garage, skure og småbygninger. Det kan for eksempel være tagsten, der er blæst ned eller knuste ruder. Alle belånte huse skal være brandforsikret. Med en kombineret husforsikring er du dækket udover brand. Forsikringen kan også hedde villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring.

Bilforsikring (kasko): Dækker skader på bilen fra væltede træer eller nedfaldne tagsten.

Ulykkesforsikring: Udbetaler erstatning ved dødsfald, eller hvis du får en personskade, der medfører et varigt mén på mere end 5 eller 8 procent.

På forsikringsvejret.dk kan du se, om vejret kan defineres som storm

Særligt ved skybrud

Indbo- eller husforsikringen dækker henholdsvis dit indbo og din bygning, hvis din bolig er oversvømmet efter et skybrud. Men kun hvis dit kloaksystem er ustoppet og velholdt.

Årsagen til oversvømmelsen skal være, at skybruddet er så voldsomt, at et normalt og velfungerende kloaksystem ikke kan klare presset fra regnen.

Forsikringen dækker kun, hvis brancheorganisationen Forsikring & Pension har defineret vejret i dit boligområde til at være skybrud.

Se, om der er tale om skybrud hos Forsikring &g Pension

Særligt ved stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør, om der har været stormflod.

Anmeldelsen af stormflodsskader skal du dog sende til dit forsikringsselskab. Forsikringsselskaberne afgør, om du kan få erstatning.

Du kan klage til Stormrådet, hvis du er uenig i forsikringsselskabet behandling af din stormflodssag. 

Læs hvordan du anmelder din skade hos Stormrådet

Kilde: Forsikring & Pension, Stormrådet