Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Storm og skybrud - dine rettigheder

Vejret kan forårsage store skader på din ejendom. Og når skybrud, storm eller andet uvejr rammer Danmark, er det godt at have styr på dine rettigheder, så du kan få dækket skaderne af forsikringen.
Af Therese Dons Christensen
2. September 2014
Storm og skybrud forsikringer - her er dine rettigheder
Foto: Colourbox

Du skal reagere hurtigt

Skaderne er det vigtigt, at du forsøger at rette op på med det samme, hvis din bolig er hårdt ramt af uvejr.

  • Kontakt forsikringsselskabet hurtigt. De kan sørge for, at du får hjælp til at fjerne vandet eller presenning over taget med det samme, hvis skaden er alvorlig.
  • Gå selv i gang med at redde stedet og dine ting, hvis forsikringsselskabet travlt, og du ikke kan komme igennem til dem og få hjælp.
  • Forsøg selv at begrænse skaderne, og sæt affugtning i gang, hvis der er tale om vandskade. Du skal ikke vente på, at taksatoren fra forsikringsselskabet kommer hjem til dig.
  • Lej en vandstøvsuger i et byggemarked til at fjerne vandet, eller du få et professionelt firma til at gøre det for dig, hvis der er tale om vandskade. Du får højst sandsynligt dækket udgifterne til redningsarbejdet, hvis forsikringen accepterer at dække din skadesag.

Du skal dokumentere skaden

  • Prøv at begrænse de værste skader ved at fjerne tingene fra de oversvømmede eller skadede rum.
  • Forebyg yderligere skader ved for eksempel at få lagt en presenning over huller i taget eller dække ødelagte ruder ved storm.
  • Tag billeder af skaden, så du har dokumentation. Det er især vigtigt, hvis det er nødvendigt med akutte reparationer.
  • Smide ikke tingene ud, for i mange tilfælde skal forsikringsselskabets taksator se de beskadigede ting for at vurdere skadens omfang.
  • Dokumenter skaden ordentligt, hvis du alligevel vælger at smide ting ud. Tag billeder af tingene, inden de ryger ud, og find boner frem på dem.

Særligt ved storm

Vindstyrken skal være 17,2 meter per sekund for at det bliver defineret som en storm. Det er forskellige forsikringer, der dækker, alt efter hvad der bliver ramt af stormen.

Bygningsforsikring: Dækker skader på dit hus, garage, skure og småbygninger. Det kan fx være tagsten, der er blæst ned eller knuste ruder.

Indboforsikring: Dækker skader på eksempelvis møbler og tæpper, der sker som følge af en samtidig stormskade på bygningen. Genstande, der befinder sig udendørs, dækkes normalt ikke.

Bilforsikring (kasko): Dækker skader på bilen, der kan komme fra væltede træer eller nedfaldne tagsten.

Ulykkesforsikring: Udbetaler erstatning ved dødsfald, eller hvis du får en personskade, der medfører et varigt mén på mere end fem eller otte procent.

Hos Forsikring & Pension kan du se en oversigt over forsikringsvejret

Særligt ved skybrud

Indbo- eller villaforsikringen dækker, hvis din bolig er oversvømmet efter et voldsomt skybrud. Men kun hvis dit kloaksystem er normalt, ustoppet og velholdt.

Årsagen til oversvømmelsen skal være, at skybruddet er så voldsomt, at et normalt og velfungerende kloaksystem ikke kan klare presset fra regnen.

Forsikringen dækker kun, hvis der per definition har været tale om et såkaldt skybrud i dit boligområde.

Se, om der er tale om skybrud i dit område hos Forsikring og Pension

Kilde: Forsikring & Pension

Klag til stormrådet

Stormrådet afgør, om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, samt om der har været stormflod.

Det er imidlertid forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.

Du kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Læs mere om stormflod på stormraadet.dk