Husforsikring: Sådan vælger du den bedste og billigste
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan vælger du den bedste og billigste husforsikring

Hvad dækker din husforsikring i tilfælde af brand, oversvømmelse eller storm? Hvilke tilvalgsdækninger passer til dit hjem? Få hjælp her.

Signe Funch Madsen · Foto: Getty Images · 2. marts 2021
huse i danmark

Vandskader, stormskader og skader efter brand og hærværk kan koste dig dyrt, hvis du selv skal betale for reparationerne på dit hus.  

En husforsikring dækker mange omkostninger ved uheld og uventede skader – men den dækker ikke alt.

Hvad dækker husforsikringen – og hvad dækker den ikke? Hvordan vælger du den bedste og billigste husforsikring til dit behov?

Magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge har i mange år testet husforsikringer, og vores test viser, at der er store forskel på priserne. Få hjælp til at vælge husforsikring her.

Hvad dækker husforsikringen?

Din husforsikring dækker dit hus og ting, som sidder fast på dit hus. Løst indbo er dækket af din indboforsikring.

Husforsikringen kan også omfatte carporte, skure, pavilloner, flagstænger og andre bygninger eller konstruktioner på din grund, men det er ikke altid med i dækningen.

Husforsikringen består ofte af 2 dele: En basis- eller standard husforsikring og ekstra dækning, du kan vælge til.

Basisdækning inkluderer typisk:

 • Skader som følge af brand, tyveri eller hærværk.
 • Skader som følge af væskeudstrømning (for eksempel vandskader efter udstrømmende vand)
 • Skader på glas og sanitet (for eksempel glaskeramiske kogeplader, toiletter og vinduer).
 • Skader på huset som følge af sky- eller tøbrud, lynnedslag, storm, frostsprængning eller snetryk.
 • Pludselige skader på fast inventar som skabe, brændeovne og hårde hvidevarer.
 • Visse udgifter til retshjælp, for eksempel husejeransvar som dækker, hvis nogen falder og kommer til skade på din ejendom, hvis du eksempelvis ikke har skovlet sne.

Hvad dækker husforsikringen ikke?

Husforsikringernes basisdækning varierer fra selskab til selskab. Skader fra skjulte rør og kabler er for eksempel med i basisdækningen hos nogle selskaber, mens den hos andre selskaber er et tilvalg.

Basisdækning inkluderer ikke altid:

 • Skader efter svamp, insekt og råd.
 • Skader på skjulte rør, ledninger og stikledninger.
 • Kosmetiske skader.
 • Skader forvoldt af dyr som for eksempel rotter, mår, mus, flagermus og fugle.
 • Psykologisk krisehjælp i forbindelse med brand.

Tilvalgsdækninger kan dække dig i nogle tilfælde – men selv om du vælger alle tilvalg, dækker de ikke alt.

Husforsikringer dækker for eksempel ikke:

 • Skader som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller ulovligt byggeri.
 • Skader, som er opstået på grund af manglende vedligeholdelse.
 • Skader efter oversvømmelse ved almindelige regnskyl, med mindre du har købt udvidet vandskadedækning.

Har du brug for ekstra dækning?

Køber du en husforsikring, kan du købe ekstra dækning i form af tilvalg, som ikke er inkluderet i basisforsikringen.

Vurdér dit behov for ekstra dækning ud fra den hustype, du bor i, husets beliggenhed eller din økonomi.

Vælg tilvalg ud fra hustype:

Er der særlige typer skader, som dit hus er i ekstra risiko for? Bor du i et ældre hus med kælder, har du sikkert større risiko for råd, svamp eller insektskader.

Vælg tilvalg ud fra beliggenhed:

Bor du i et område, hvor der er stor risiko for oversvømmelse? Så kan du undersøge muligheden for at købe udvidet vandskadedækning.

Bor du et sted, hvor der er rotter og mus? Så kan det måske være en fordel af have tilvalgsdækning på skader, som er forvoldt af dyr.

Vælg forsikring ud fra økonomi:

Har du råd til selv at betale for eventuelle skader – eller har du brug for hjælp?

Hvis din økonomi kan tåle at betale for udbedring af skader, er det gennemsnitligt billigere at selvfinansiere/selvforsikre ved ikke at tegne dækningen.

Afskrivning og selvrisiko skal du også tage med i overvejelserne om økonomi. Er huset eller de genstande, du skal have dækket meget gamle? Så får du ikke samme beløb af forsikringen, som det koster at købe nyt.

Selvrisikoen er det beløb, du selv skal betale, når en skade skal dækkes. Er der høj risiko for skader i dit hus, kan det måske bedre betale sig at have en lav selvrisiko, selvom det betyder, at den årlige pris på forsikringen bliver højere.

Hvad koster husforsikringen?

Prisen på husforsikringer spænder fra 3.500 kroner til 7.000 kroner om året for en typisk gennemsnitsfamilie, viser magasinet Forbrugerrådet Tænks test. Men husforsikringer varierer i pris alt efter husets beliggenhed, hustypen, størrelsen på huset og hvilket år, huset blev bygget.

Selvrisikoen i husforsikringen kan også påvirke prisen. Jo højere selvrisiko, desto lavere pris.

Din alder som forsikringstager kan også påvirke prisen på din husforsikring. Jo ældre du er, desto lavere vil prisen typisk være.

Sammenlign priser, dækning og vilkår

Undersøg pris og forsikringsbetingelser hos flere forskellige selskaber, før du vælger husforsikring.

På forsikringsguiden.dk* kan du sammenligne dækning og pris hos forskellige forsikringsselskaber.

Udvælg 3 selskaber, kontakt dem og indhent et skriftligt tilbud fra dem.

Sammenlignede du forsikringer via forsikringsguiden.dk, skal selskaberne kunne tilbyde dig en forsikring, der stemmer overens med de oplysninger og priser, du er blevet oplyst gennem forsikringsguiden.dk.

Tilbuddet skal indeholde pris, selvrisiko og forsikringsvilkår.

Tjek klager hos forsikringsselskabet

Før du vælger forsikringsselskab, kan du se på, hvor mange klager selskabet har i Ankenævnet for Forsikringer. Det fortæller dig om selskabets service, og hvor hårde de er i deres skadesbehandling.

Vinder kunderne en stor andel af klagesagerne i Ankenævnet for Forsikring, kan det betyde, at forsikringsselskabet har en hård skadessagsbehandling. Det er ikke godt for dig som kunde.

På forsikringsguiden.dk kan du se procentdelen af kunder, der har fået helt eller delvist medhold i klagesager. Vælg "se detaljer" under det enkelte forsikringsselskab for at få information om klagesagerne.

Vær kritisk overfor samlerabat

Forsikringsselskaber tilbyder ofte rabatter, hvis du har flere forsikringer hos samme selskab.

Samlerabat er ikke altid billigst. Derfor skal du bede forsikringsselskaberne om at oplyse prisen særskilt på husforsikringen, så du kan sammenligne med andre forsikringsselskaber.

Samler du alligevel dine forsikringer i et forsikringsselskab, så undersøg betingelserne for rabatten.

Forhandl om mere rabat

Samlerabat er så almindeligt, at det ikke skal holde dig tilbage fra at forhandle om yderligere rabat, selv om du allerede får samlerabat.

Undersøg, om du kan få et bedre tilbud, fordi du er medlem af en bestemt forening, eller på grund af din alder. Har du fået et billigere tilbud ved et andet selskab, kan du også bede forsikringsselskabet matche det.

* Forsikringsguiden dækker mere end 90 % af markedet for de forsikringstyper, du finder på Forsikringsguiden.