Så meget stiger prisen på ulykkesforsikringen, når du bliver ældre
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Ulykkesforsikringen bliver dyrere, når du bliver ældre

Flere forsikringsselskaber hæver prisen på ulykkesforsikringen i takt med, at du bliver ældre. Bliv klogere på, hvordan du kan forholde dig her.

Lars Nøhr Andresen og Emil Rosager Schaarup · Foto: Getty Images · 30. marts 2022
To ældre mennesker kigger på deres økonomi

I vores test af ulykkesforsikringer fandt vi, at hos 9 ud af de 14 selskaber i testen stiger prisen på forsikringen, når du bliver ældre. 

"Hvor meget prisen stiger i takt med, at du bliver ældre, er meget forskelligt. Hos Pensam ryger priserne eksempelvis godt op i vejret når du er fyldt 66, mens GF årligt hæver prisen for forsikringen fra 70 år til 89 år. En analyse vi har foretaget viser således, at prisen for forsikringen hos GF næsten vil være næsten dobbelt så dyr for en 80 årig som for en 25-årig", siger projektleder Emil Rosager Schaarup, der har lavet testet af ulykkesforsikringer og analyseret på priser i forhold til alder.

Ikke alle selskaber hæver prisen for forsikringen, når du bliver ældre. I nogle selskaber, som fx Lærerstandens Brandforsikring, er der ikke nogen prisforhøjelse på grund af alder, men her er der til gengæld regler for nedtrapning af erstatning. Når du fylder 70 år, nedsættes erstatningen ved invaliditet med en tiendedel årligt, dog maksimalt med 50 procent. 

“Helt overordnet er der ikke noget usædvanligt i, at alder har indflydelse på priser på forsikringer. De fleste er klar over, at det er langt dyrere for en ung bilist at forsikre en bil, end det er for en midaldrende kvinde. Det skyldes, at statistikken siger, at yngre bilister har langt større risiko for at blive involveret i uheld,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Så stor er prisforskellen

Modsat bilforsikringer vurderer forsikringsselskaberne, at du har mindst risiko for at komme til skade i en ulykke, når du er ung. Vores test viser, at den gennemsnitlige pris på tværs af fem professioner stiger fra 1.554 kroner for en 25-årig til 1.729 kroner for en 60-årig.

Han råder til, at du i god tid, inden du fylder 60 undersøger, hvordan dit forsikringsselskab håndterer priser for ældre kunder, når det gælder ulykkesforsikringen, og til dels overvejer, om du stadig vurderer, at du har behov for forsikringen. Og ikke mindst undersøger, om du kan skifte til et selskab, hvor priserne enten ikke stiger, eller prisstigningen er minimal. 

“Det er noget, du kan spørge ind til hos dit forsikringsselskab – og du kan også eventuelt spørge kritisk ind til, hvorfor prisen skal stige, fordi du er fyldt 60 år, eller hvor deres grænse nu går,” siger Emil Rosager Schaarup.