Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet kan hjælpe dig, hvis du vil klage over en vare eller tjenesteydelse og ikke kan finde en løsning med virksomheden.
Af Christina Vejsgaard
6. August 2018
Foto: iStock

Det kan du klage over

Forbrugerklagenævnet behandler klager over varer eller tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn. Det er for eksempel Forbrugerklagenævnet der kan hjælpe dig, hvis du vil klage over din telefon eller et par støvler.

Varer eller tjenesteydelse, du vil klage over, skal have kostet mindst 1.050 kroner. For tøj og sko er beløbsgrænsen på 680 kroner. Varerne må ikke have kostet mere end 100.000 kroner.

Før du klager

Forbrugerklagenævnet behandler kun klager om varer og tjenesteydelser, der ikke er dækket ind af et andet klage- eller ankenævn. Tjek derfor altid først, om der er et specielt klagenævn på området.

Se listen over klage- og ankenævn her

Snak med virksomheden

Forbrugerklagenævnet vil først behandle din klage, hvis du har forsøgt at finde en løsning med den virksomhed, du har handlet med. Inden du klager, skal du derfor have kontaktet virksomheden og gjort opmærksom på, at du er utilfreds.

Kontakt virksomheden skriftligt, så du har dokumentation, hvis du senere får brug for at bevise, at du har klaget til virksomheden.

Sådan foregår klagen

Klagesager i Forbrugerklagenævnet skal først igennem Center for Klageløsning. Her er fokus på mægling, og de prøver at finde en fælles løsning mellem dig og virksomheden. Center for Klageløsning kommer altså ikke med en afgørelse.

Du kan starte din klagesag her

Prisen for at få behandlet din sag i Center for Klageløsning er 100 kroner. Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, refunderer vi dit gebyr.

Læs mere om din medlemsfordel her

Forbrugerklagenævnet

Uenigheder, du ikke får løst i Center for Klageløsning, kan du indbringe for Forbrugerklagenævnet.

Prisen for at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet er 400 kroner. De 400 kroner får du igen, hvis får medhold i din klage. Hvis klagen ikke kan behandles, får du også pengene tilbage.

Få betalt dit klagegebyr

Prisen for at få behandlet din sag i Center for Klageløsning er 100 kroner. Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, refunderer vi dit gebyr.

Læs mere om medlemsfordelen her