Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet

Klager du over en vare eller en tjenesteydelse, kan du ikke klage direkte til Forbrugerklagenævnet. Få hjælp til at klage på den rigtige måde her.
Af Jesper Frydland-Raun
9. August 2019
Forbrugerklagenævnet: Sådan klager du
Foto: Getty Images

Få svar på dit spørgsmål med det samme

Er du i tvivl om dine rettigheder i en konkret sag?

Få rådgivning om købelov og markedsføring online nu - du kan også få hjælp til at skrive et klagebrev.

Varer og tjenesteydelser skal leve op til det lovede

Virker din nye smartphone ikke? Er der fejl på dit nye tøj? Har frisøren ikke klippet dig efter dine instruktioner? Så kan du klage.

Klager du over en vare eller en tjenesteydelse, skal du følge den rigtige klagevej. Få hjælp til din klage her.

Klag først til forhandleren

Dit køb skal leve op til det, du er blevet lovet - ellers kan du klage. Du skal altid først klage til butikken eller forhandleren.

Forhandleren har pligt til at hjælpe dig de første 2 år efter, du har købt varen.

Du kan ikke klage videre, før du har forsøgt at finde en løsning med den virksomhed, du har handlet med.

Få altid dokumentation for din klage i butikken - den skal du bruge, hvis du er nødt til at klage videre.

Sådan klager du til butikken

Find det rigtige klagenævn

Kan du ikke finde en løsning med forhandleren eller virksomheden, kan du klage til et anke- eller klagenævn.

Forbrugerklagenævnet behandler klager over varer og tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn.

Find det rigtige klage- eller ankenævn på forbrug.dk

Kontakt Center for Klageløsning

Er Forbrugerklagenævnet det rigtige klagenævn for din klage, kan du ikke gå direkte til nævnet. Kontakt først Center for Klageløsning, hvis din vare eller tjenesteydelser lever op til kravene:

  • Produkter og tjenesteydelser skal koste mindst 1.050 kroner og højest 100.000 kroner, hvis du skal klage til Center for Klageløsning.
  • Tøj og sko kan du klage over, hvis produktet koster over 680 kroner.

Lever købet ikke op til kravene, er din eneste mulighed at lægge sag an mod virksomheden.

Kontakt Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus

Center for Klageløsning kan finde en løsning

Center for Klageløsning forsøger at finde en løsning ved at mægle mellem dig og virksomheden. De kan hjælpe dig med at finde en løsning, men de kommer ikke med en afgørelse.

Prisen for at få behandlet din sag i Center for Klageløsning er 100 kroner. Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, refunderer vi de 100 kroner.

Sådan får du betalt gebyret til din klage til Center for Klageløsning

Forbrugerklagenævnet kan træffe en afgørelse i din sag

Får du ikke løst problemet Center for Klageløsning, kan du nu klage videre til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet vil indsamle materiale i sagen fra både dig, virksomheden og en sagkyndig person på området. Derefter træffer Forbrugerklagenævnet en afgørelse i din sag.

Prisen for at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet er 400 kroner. De 400 kroner får du igen, hvis du får medhold i din klage.

Kan Forbrugerklagenævnet ikke behandle din klage, får du også pengene tilbage.

Når du har fået medhold i din klage

Når afgørelsen i din sag er faldet, har virksomheden 30 dage til at beslutte, om den vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Vælger virksomheden at følge afgørelsen, kan du inden for 30 dage få dine penge eller din erstatningsvare.

Virksomheden skal selv kontakte dig. Gør den ikke det, kan du få dine penge via Fogedretten. Nævnenes Hus, som tager sig af klage- og ankenævn i Danmark, kan hjælpe dig med at få dine penge.

Klag hos Nævnenes Hus

Når virksomheden ikke følger afgørelsen

Virksomheder er ikke tvunget til at følge afgørelser fra Forbrugerklagenævnet. Men du kan sagsøge virksomheden, hvis den ikke følger afgørelsen.

Nævnenes Hus tager sig af klage- og ankenævn i Danmark. De kan hjælpe dig med at bringe din sag for en domstol, hvis du ønsker det.

Har du en indboforsikring eller anden forsikring, der dækker retshjælp, kan forsikringen dække nogle af dine omkostninger i forbindelse med en retssag. Nævnenes Hus kan efter ansøgning dække de omkostninger, din forsikring ikke dækker.

Klag hos Nævnenes Hus

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Forbrugerrådet Tænk giver rådgivning om dine rettigheder med hensyn til købelov og markedsføring.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk kommer du forrest i telefonkøen, og du kan få rådgivning på mail.

Forbrugerrådet Tænk mener: Mæglingsgebyret er uretfærdigt

"Forbrugerrådet Tænk sidder i Forbrugerklagenævnet som din repræsentant, når du klager.

Forbrugerklagenævnet kunne du indtil for få år siden klage direkte til. Nu skal du først igennem en mægling i Center for Klageløsning.

Mæglingen koster dig 100 kroner. Det kommer oveni de 400 kroner, det koster at klage til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerrådet Tænk mener, at mæglings-gebyret på 100 kroner ikke er fair, fordi det kan afholde dig fra at klage, selv om du har en god sag. Derfor betaler vi gebyret for vores medlemmer."

Sådan får du betalt dit gebyr til Center for Klageløsning

Anne Dehn Jeppesen, jurist, Forbrugerrådet Tænk

Spørgsmål og svar

Kan jeg klage over min vare?

Lever dit køb ikke op til det, du er blevet lovet, skal du klage til forhandleren.

Kan du ikke finde en løsning med forhandleren, skal du klage til et anke- eller klagenævn.

Sådan klager du til forhandleren

Kan jeg klage til Forbrugerklagenævnet?

Har du klaget til forhandleren over en vare, som ikke lever op til det, du er blevet lovet? Og har du ikke fået den hjælp, du har krav på? Så skal du gå videre til det rette klagenævn.

Er Forbrugerklagenævnet det rigtige nævn til din klage? Kontakt først Center for Klageløsning, som forsøger at finde en løsning ved at mægle mellem dig og virksomheden.

Får du ikke løst problemet hos Center for Klageløsning, kan du gå videre til Forbrugerklagenævnet.

Se hvordan i artiklen herover.

Hvordan får jeg rådgivning om købeloven?

Klik dig rundt på taenk.dk og bliv klogere på dine rettigheder.

I den online rådgivning, som Forbrugerrådet Tænk tilbyder, kan du også finde svar på overordnede spørgsmål om købelov og marketing. Den online rådgivning er både åben for medlemmer og ikke-medlemmer af Forbrugerrådet Tænk. 

Få online rådgivning her