Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Garanti og reklamationsret: Hvad er forskellen?

Garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de dækker over 2 helt forskellige ting. Hvordan stiller det dig? Få svaret her.
Af Mie Velebilova Sloth Carlsen
7. August 2018
Garanti og reklamationsret: Hvad er forskellen?
Foto: iStock

Reklamationsret er en rettighed

"Garanti" og "reklamationsret" bliver ofte blandet sammen. Men begreberne dækker ikke over det samme og bør ikke forveksles.

Reklamationsretten er fastsat af loven, og den betyder, at forhandleren har et ansvar, som han eller hun skal leve op til overfor dig som forbruger. Viser der sig eksempelvis en fejl eller mangel ved en vare i de første 2 år efter købet, skal forhandleren løse problemet uden udgifter og unødigt besvær for dig.

Den 2-årige reklamationsret gælder for alle varer og dele, både nye og brugte - og det omfatter også tilbehør.

Læs 10 vigtige regler om reklamationsret

Garanti er et frivilligt supplement

En garanti er noget ekstra, som sælgeren, importøren eller producenten kan vælge at yde på et bestemt produkt, produktgruppe eller alle varer. Den er altså frivillig at tilbyde, og du kan derfor ikke forvente, at der nødvendigvis følger en garanti med den vare, du køber.

Garantien skal stille dig væsentligt bedre end købeloven, så den fungerer som et supplement til dine lovbestemte rettigheder. For eksempel kan en garanti forlænge klagemuligheden ud over de lovbestemte 2 år eller dække i situationer, som eller ikke ville være omfattet af reklamationsretten.

Garantiens længde og betingelser

Garantien kan du kræve at få på skrift. Og det anbefales, at du opbevarer denne i hele garantiperioden.

Garantibeviset skal fortælle dig, hvor længe garantien dækker, hvad den dækker og hvilke betingelser, der indgår.

Brug reklamationsretten før garantien

Går din vare i stykker inden for de første 2 år med et problem, som er dækket af reklamationsretten, skal du altid først reklamere til forhandleren, selv om der er udstedt en garanti, som giver dig mere favorable vilkår i denne periode. Det er nemlig vigtigt, at forhandleren har været bekendt med problemet helt fra begyndelsen, hvis der senere opstår problemer, som forhandleren har ansvaret for at løse.

I reklamationsperioden kan forhandleren tage kontakt til garantistilleren, for eksempel producenten, og viser det sig, at problemet ikke er dækket af garantien, har forhandleren fortsat ansvaret for at løse det inden for rimelig tid.

Dokumentation er en god idé

Forhandleren skal notere sig reklamationen, når du henvender dig, selv om det er garantien, som i praksis ender med at dække problemet.

Skriftlig dokumentation er et vigtigt bevis, hvis der opstår komplikationer ved løsningen af problemet eller i forbindelse med eventuelle efterfølgende reklamationer. Sørg derfor altid for at få et skriftlig bevis på, hvad du har reklamereret over, og hvordan problemet er blevet afhjulpet.

Forhandleren har forpligtelser ved en garanti

I nogle tilfælde har forhandleren direkte forpligtet sig til at hjælpe dig ved en produktgaranti. Det gælder eksempelvis, hvis forhandleren skilter med at være autoriseret forhandler af produktet eller mærket, eller hvis forhandleren har benyttet produktgarantien som et led i sin markedsføringen af produktet.

Klag til Forbrugerklagenævnet, hvis forhandler eller producent ikke efterlever løfterne i garantien.

Sådan klager du til Forbrugerklagenævnet

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Forbrugerrådet Tænk giver rådgivning om dine rettigheder.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk kommer du forrest i telefonkøen, og du kan få rådgivning på mail.