Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Håndværker: Sådan klager du over fejl og mangler

Tømrere, VVS’ere og elektrikere kan renovere dit hjem for dig. Hvad kan du gøre, hvis du opdager en fejl, eller hvis håndværkeren pludselig går konkurs?
Af Annelene Højvang Larsen
6. Juni 2019
Sådan klager du over en håndværker
Foto: iStock

Få svar på dit spørgsmål med det samme

Er du i tvivl om dine rettigheder i en konkret sag?

Få rådgivning om købelov og markedsføring online nu - du kan også få hjælp til at skrive et klagebrev.

Håndværkere kan du klage over

Tømrere, VVS'ere og elektrikere kan hjælpe dig med at lave nyt køkken, udskifte gulv eller renovere badeværelse.

Fejl og mangler kan dog vise sig efter noget tid, eller håndværkeren kan pludselig gå konkurs.

Hvad kan du klage over, og hvordan kan du få dækket tabet og udbedret fejlene?

Få styr på aftalen, før du går i gang

Hvad kan du klage over?

Håndværkeren kan du klage over, hvis du ikke er tilfreds med arbejdet, eller hvis prisen er blevet højere end ventet.

Du kan klage over langt de fleste former for håndværksarbejde. De fleste klager over håndværkere drejer sig om:

 • tømrerarbejde
 • VVS-arbejde
 • elarbejde
 • murerarbejde
 • anlægsgartnerarbejde
 • malerarbejde

Nybyggeri kan du kun klage over, hvis den samlede pris er på under 1 million kroner inklusiv moms. Er prisen højere, kan du kun gøre brug af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Den dækker byggeskader i 10 år.

Hvornår kan du klage over håndværkere?

Klagefristen skal du være opmærksom på, hvis du vil klage over en håndværker.

 • Synlige fejl og mangler kan du klage over i 3 år, efter du opdagede dem. Du kan dog højest klage i 10 år, efter arbejdet blev afleveret.
 • Skjulte fejl og mangler kan du klage over i 10 år, efter arbejdet er blevet udført. Skjulte fejl er for eksempel manglende isolering omkring vinduer.

Køber du hårde hvidevarer som et køleskab hos en forhandler, sørger forhandleren ofte for, at en håndværker installerer de hårde hvidevarer for dig. I de tilfælde har du kun 2 års reklamationsret på håndværkerens arbejde, fordi arbejdet er en del af købet.

Undgå dyre misforståelser med en kontrakt med håndværkeren

Klag først til håndværkeren

Håndværkeren skal du kontakte som den første, hvis du vil klage over håndværkerens arbejde.

Ring til virksomheden eller henvend dig direkte til håndværkeren for at finde ud af, om I selv kan komme frem til en god løsning.

Kontakt håndværkeren på skrift

Kontakter du håndværkeren uformelt uden at få noget ud af det, skal du i stedet sende en skriftlig klage til håndværkeren. Du kan klage på skrift ved at sende en e-mail til håndværkeren.

Gem en kopi af din skriftlige klage, så du kan dokumentere, at du har klaget over håndværkeren.

Klagen kan du få hjælp til at skrive ved at udfylde Forbrugerrådet Tænks klageformular.

Få hjælp til at skrive en klage over en håndværker

Klag over håndværkeren til et ankenævn

Håndværkeren kan afvise både din mundtlige og skriftlige klage. Hvis håndværkeren afviser din klage, kan du gå videre til et ankenævn.

Ankenævnene kræver, at du forgæves har forsøgt at klage skriftligt over håndværkeren.

Fordelen ved et ankenævn er, at det er billigere og nemmere at få prøvet din sag i forhold til at gå rettens vej. Til gengæld er et ankenævns afgørelse ikke bindende, så håndværkeren er ikke tvunget til at følge afgørelsen.

Der kan være både øvre og nedre beløbsgrænser, der forhindrer dig i at klage til et ankenævn. Tjek beløbsgrænserne i ankenævnenes vedtægter. Ankenævnenes hjemmesider kan du finde nedenfor.

Sådan finder du det rette ankenævn

Håndværkerens brancheorganisation eller den type arbejde, håndværkeren har udført i dit hjem, har betydning for, hvilket ankenævn du kan klage til.

Kontakt håndværkeren eller besøg håndværkerens hjemmeside for at finde ud af, om håndværkeren er med i en brancheorganisation – og i så fald hvilken.

Ankenævnet for Tekniske Installationer kan du klage til, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen TEKNIQ
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført vvs- eller el-arbejde

Læs mere om Ankenævn for Tekniske installationer på el-vvs-anke.dk

Byggeriets Ankenævn kan du klage til, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen Dansk Byggeri
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer- og tækkearbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Læs mere om Byggeriets Ankenævn på byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn kan du klage til, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationerne Arbejdsgiverne, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere eller Kristelig Arbejdsgiverforening
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer-, tække- og vvs-arbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Læs mere om Håndværkets Ankenævn på hvanke.dk

Klager du til et af de 3 ankenævn, koster det 300 kroner. Pengene får du tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Garantiordning kan du måske gøre brug af

Brancheorganisationerne har en garantiordning, som du måske kan gøre brug af. De dækker som regel ved konkurser og fejl og mangler i din private bolig.

Der findes flere varianter af garantiordninger, som dækker forskellige beløb og vilkår, for eksempel Håndværkergaranti, Byg Garanti og TEKNIQs Garantiordning.

Garantiordninger kan du kun bruge, hvis et ankenævn har givet dig medhold i en klage over en håndværker, som er med i en brancheorganisation.

Kontakt håndværkeren eller slå firmaet op på håndværkergaranti.dk, hvis du er i tvivl, om håndværkeren er medlem af en brancheorganisation og dermed dækket af en garantiordning.

Find håndværkere med garantiordninger på håndværkergaranti.dk

Håndværkeren er gået konkurs

Håndværkerens arbejde kan du ikke klage over, hvis håndværkeren er gået konkurs. I stedet kan du måske gøre brug af en garantiordning.

Garantiordningen kan du bruge, hvis den konkursramte håndværker var medlem af en brancheorganisation.

Garantiordninger dækker for et vist beløb ved konkurser. Kontakt brancheforeningen, som den konkursramte håndværker var medlem af, for at få oplyst beløbet.

Kompensation har du ikke krav på, hvis arbejdet er udført af en konkursramt håndværker, der ikke var med i en brancheorganisation.

Få en endelig afgørelse fra en domstol

Har du fået helt eller delvist medhold i din klage i et ankenævn? Så er afgø­relsen som udgangspunktet bindende for virksomheden. Virksomheden har 30 dage til at følge afgørelsen. Sker det ikke, kan du få dækket dit økonomiske tab ved fogedretten.

Virksomheden kan dog inden for de 30 dage give ankenævnet besked om, at virksomheden ikke vil følge afgørelsen. I det tilfælde kan du ikke få dækket tabet ved fogedretten. I stedet kan du føre sagen ved de almindelige domstole.

Vær opmærksom på, at det kan være dyrt, besværligt og tidskrævende at få sagen afgjort ved en domstol. Undersøg derfor, om du har en retshjælpsforsikring, og hvilken hjælp du kan få fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Domstolenes afgørelse er bindende, hvis den ikke bliver anket.

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Forbrugerrådet Tænk giver rådgivning om dine rettigheder med hensyn til købelov og markedsføring.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk kommer du forrest i telefonkøen, og du kan få rådgivning på mail.

Forbrugerrådet Tænk mener: Få altid en klar, skriftlig aftale med håndværkeren

”De fleste ankenævn vil afvise din klage, hvis du ikke har en skriftlig aftale med håndværkeren.

Tjek  altid, om håndværkeren er medlem af en brancheforening og få en klar, skriftlig aftale med håndværkeren, inden arbejdet går i gang.

Du kan bruge standardaftalen AB-Forbruger, som Forbrugerrådet Tænk har været med til at lave, som inspiration til at indgå en skriftlig aftale med en håndværker.”

Lav en standardaftale med en håndværker

Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk