Krigen i Ukraine fremmer mere bæredygtige investeringer
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Krigen i Ukraine fremmer mere bæredygtige investeringer

Kristianna Klein · Foto: Getty Images · 16. maj 2022

Klimakrisen og senest krigen i Ukraine har flyttet investeringsfokus fra ren fortjeneste til, at penge skal placeres, så det kan forsvares ud fra et både etisk og bæredygtigt synspunkt.

Investeringer med fokus på etik og bæredygtighed er noget forholdsvis nyt. Tidligere handlede investering primært om afkast og omkostninger, men en øget opmærksomhed på klimakrisen har betydet, at mange investorer er begyndt at efterspørge investeringer, som understøtter en omstilling til en grøn verden, og virksomheder, som opfører sig etisk forsvarligt.

Og nye omvæltninger som krigen i Ukraine skaber nye kriterier for, hvad der er etisk, og hvad der ikke er.

ESG-parametre

Investerer man i investeringsforeninger eller benytter bankernes investeringsprodukter, behøver man som ny investor ikke selv at skulle gennemskue, om virksomheder opfører sig mere eller mindre etisk eller bæredygtigt. Banker og investeringsforeninger har investeringsprodukter på hylderne med fokus på etik og bæredygtighed. Hvis du som investor selv vil vide mere om, hvordan bankerne og investeringsforeningerne udvælger de aktier, som ligger i de bæredygtige puljer, skal du interessere dig for ESG-parametrene. ESG er en betegnelse for, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til bæredygtighed. ESG står for:

• Environment (miljø og klima)

• Social (arbejdsvilkår og rettigheder)

• Governance (god selskabsledelse)

Planeten og profitten

Når Forbrugerrådet Tænk tester investeringsforeninger, er etik og bæredygtighed en del af bedømmelsen. Det etiske og bæredygtige i de aktier, som en investeringsforening består af, vurderes af  analysevirksomheden Morningstar. Ved hjælp af testene kan du finde de investeringsforeninger, der får en god bedømmelse i etik og bæredygtighed, og se, om de også klarer sig godt på andre områder som fx det historiske afkast, og hvor meget investeringsforeningen koster.

Formand for Dansk Aktionærforening Mette Reissmann ser bæredygtighed og etik i investeringer som noget, der skal sikre gode forhold for både verdens befolkning, klimaet og miljøet.

”I min verden indgår både mennesker, planeten og profitten i en bæredygtig investering. Det er også det, ESG’erne indeholder. Når man taler bæredygtighed og etik, så er det to begreber, som omfavner det hele – både det grønne og det sociale. Og når du så har profit med, så er det, fordi en investering også skal give afkast,” siger Mette Reissmann.

”Det gør det ret nemt og overskueligt at investere etisk og bæredygtigt, for det er nemt at få et hurtigt overblik, og det er forholdsvis hurtigt og nemt at investere i en investeringsforening,” siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Find dine egne bæredygtige aktier

Morten Bruun Pedersen forklarer, at man med fordel kan gå ind på virksomhedernes hjemmesider, hvis man køber sine egne aktier og vil sikre, at de lever op til principperne for bæredygtighed. Her kan man se efter Svanemærket, som viser virksomhedens arbejde med miljøbelastning fra produktion til forbrug, og læse virksomhedens bæredygtighedsrapport og CSR-rapportering. CSR signalerer virksomhedernes fokus på samfundsansvar og grønne og sociale forhold, siger Morten Bruun Pedersen.

Du kan selv se virksomhedernes ESG-vurdering på sustainalytics.com/esg-rating, hvor du kan taste virksomhedens navn ind.

Også fra EU er der et ønske om at gøre det nemmere at gennemskue, hvor bæredygtige forskellige økonomiske aktiviteter er – herunder investeringer. I januar trådte de første delelementer af det, som kaldes for EU’s taksonomi, i kraft. Taksonomien er en betegnelse for den metode, som EU fremover vil bruge til at vurdere bæredygtigheden af både investeringer og virksomheder.

Du kan ikke lave en bæredygtig investering i et vindmølleprojekt, hvis der bruges børnearbejdere i processen. Ida Marie Moesby Forbrugerøkonom i Nordea

”Formålet med den såkaldte taksonomi, som egentlig bare er et fint ord for systematisk metode, er at finde et fælles sprog for, hvordan man på EU-plan skal opgøre, om noget er grønt eller ikke er grønt,” siger Morten Bruun Pedersen.

Metoden til at afgøre, hvad der er bæredygtige og etiske investeringer, kredser om ideen: ’do no significant arm’ (gør ikke nogen nævneværdig skade, red.). Det er et princip, som går ud på, at de bæredygtige investeringer ikke må have en negativ effekt på noget eller nogen.

”Du kan ikke lave en bæredygtig investering i et vindmølleprojekt, hvis der bruges børnearbejdere i processen. Man skal ikke gøre noget dårligt for at gøre noget godt,” siger Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom i Nordea. Det er det, banker og investeringsforeninger prøver at sikre, når de klassificerer  virksomheder, fonde og indekser som bæredygtige. Vælger man derimod at investere ved at købe egne aktier, skal man selv sikre sig, at virksomhederne er bæredygtige.

Produktion af kakaobønner
Produktion af kakaobønner er de brancher, hvor der er meget diskussion om bæredygtighed, fordi der er problemer med børnearbejde.

Krigen skubber til den grønne omstilling

Ida Marie Moesby fortæller, at tal fra Nordea viser, at 60 procent af danskerne godt kender til bæredygtige investeringer, men de mangler stadig at skabe en kobling mellem bæredygtighed og investering, når de selv investerer. Dog ser det ud, som om det rykker sig.

De seneste års øgede fokus på miljø, klima og nu ikke mindst de stigende elpriser har sat gang i udviklingen. Oven i det kommer krigen i Ukraine og ønsket om uafhængighed af russisk gas. Bæredygtige investeringer kan dermed med raketfart gå fra at være investeringer for de få overbeviste til at blive mainstream.

Ida Marie Moesby håber, at en effekt af krigen bliver, at bæredygtige og etiske investeringer bliver mere attraktive. Hvis vi vil være uafhængige af russisk gas, kan det betyde, at vi begynder at intensivere produktionen af vedvarende energi. En øget produktion inden for grøn energi kan også betyde en øget interesse for grønne investeringer.

Krigen i Ukraine får betydning for etiske investeringer. Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

Og der er intet, der tyder på, at der er et modsætningsforhold mellem bæredygtighed og et godt afkast. Fortællingen om, at  bæredygtige investeringer ikke giver noget afkast, er en gammeldags fortælling, som er forkert. Det fastslår Mette Reissmann fra Dansk Aktionærforening.

”Krigen i Ukraine får betydning for etiske investeringer på to måder. For det første bliver det uetisk at investere i noget, som på den ene eller anden måde støtter Rusland. For det andet skaber det interesse for at frigøre sig fra russisk gas, og det betyder igen, at der sættes turbo på den grønne energiomstilling, og det skaber interesse for at investere i virksomheder, der skaber den grønne omstilling,” siger Morten Bruun Pedersen.

Ruslands invasion af Ukraine har fået mange til at spekulere over, om de uden at vide det investerer i aktier, der støtter Rusland. Men det skal man ikke bekymre sig om, hvis man investerer gennem banker og investeringsforeninger. De overholder de internationale sanktioner mod russiske aktiviteter. Hvis man derimod selv investerer gennem egne aktier, må man også selv sikre sig, at virksomhederne ikke støtter Rusland. Det må man gøre ved at spørge sig frem eller opsøge viden på nettet, understreger Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk.

Etikken bevæger sig

”Begrebet etik drejer sig om, hvad der er rigtigt i den nutid, vi befinder os i, og den opfattelse skifter over tid,” siger Mette Reissmann og husker os på, at etik ikke er en statisk størrelse.

Ida Marie Moesby er også optaget af etikken. Hun mener, at krigen kan komme til at ændre vores opfattelse af, hvad der er etisk korrekt.

”I mange år har vi været enige om, at det er uetisk at investere i våben, men den opfattelse ryster lige nu. Hvad, hvis man investerer i våben for at kæmpe for frihed og demokrati? Er det så stadig uetisk? Vi kommer til at se en debat om det emne efter Ruslands invasion af Ukraine,” siger Ida Marie Moesby.

Pensionsbranchen i Danmark har allerede taget stilling i debatten. De har meddelt, at de er klar til at investere milliarder i militær og forsvar..