Sådan vurderes din bolig, når du vil omlægge dit boliglån
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan vurderes din bolig, når du vil omlægge dit boliglån

Værdien på din bolig bliver vurderet anderledes, når du skal omlægge lån eller tage tillægslån, end når din bolig skal sælges. Og du skal ikke blive overrasket, hvis banken synes, at dit hus er mindre værd, når du skal låne i boligen, end når mægleren skal prøve at sælge det.

Lindi Winkel · Foto: Getty Images · 1. november 2023
Par kigger på hus

Når du køber et hus eller en anden bolig, er realkreditinstituttet som regel helt enig i, at boligen er lige præcis det værd, som du er parat til at betale for den. Det er jo boligens salgsværdi.

Det kan være lidt en anden sag, når realkreditinstituttet skal foretage en vurdering af din bolig i forbindelse med optagelse af et tillægslån eller en omlægning af dit lån.

Her får du svar på:

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Derfor skal din bolig vurderes, når du vil omlægge dit realkreditlån

Vil du optage et tillægslån til dit eksisterende boliglån eller omlægge dit realkreditlån, vil realkreditinstituttet lave en ny vurdering af din boligs værdi. Det gør instituttet for at vurdere, hvor stort et lån, de har mulighed for at give dig.

Realkreditinstituttets værdiansættelse sker efter nogle regler i realkreditloven og den såkaldte værdiansættelsesbekendtgørelse.

Sådan vurderer realkreditinstituttet din boligs værdi

Når realkreditinstituttet skal vurdere en bolig, sker det ofte ved, at instituttet sender en vurderingsekspert eller en ejendomsmægler fra et ejendomsmæglerfirma, som realkreditinstituttet samarbejder med, ud til din bolig.

Her vil vurderingseksperten eller ejendomsmægleren fx se på:

  • Hvor stort er dit hus?
  • Hvordan er beliggenheden?
  • Hvordan er boligens stand?
  • Hvad er der af sammenlignelige handler i området?

Når din bolig vurderes i forbindelse med omlægning af et realkreditlån, vil vurderingen typisk være lidt lavere end ved en vurdering i forbindelse med salg.

Der kan være forskel på, hvad de forskellige realkreditinstitutter vurderer din bolig til at være værd.

Du kan selv påvirke vurderingen af din bolig

Jo bedre du passer på din bolig, jo højere vil den vurdering, som enten mægleren eller realkreditinstituttet foretager af din bolig, alt andet lige være.

Er der alvorlige skader på din bolig, som ikke er dyre at udbedre, kan det give mening at få dem ordnet, når din bolig skal vurderes. Det kan for eksempel være en revne i inddækningen omkring en skorsten. Derudover kan du med fordel foretage forskellige investeringer i ejendommen, som er med til at påvirke boligens totaløkonomi.

Hvis det alene handler om at få vurderingen op, skal du til gengæld nøje overveje, om det kan betale sig at få lavet et nyt køkken eller badeværelse, for du skal ikke regne med, at de fx 200.000 kroner, som du har brugt til at få installeret et nyt køkken og badeværelse, vil betyde en tilsvarende stigning i vurderinge

En høj vurdering kan betyde lavere bidragssats

Når du skal have omlagt dit lån i realkreditinstituttet eller optaget et tillægslån, vil realkreditinstituttet som nævnt foretage en ny vurdering af boligen.

Vurderingen af boligen har betydning for belåningsgraden. Belåningsgraden fortæller, hvor stor en andel af din bolig, der er finansieret via lån. Jo mindre belåningsgraden er, jo mindre betaler du i bidragssats på dit realkreditlån.

Hvis du for eksempel har lånt op til 60 procent af ejendommens værdi i realkreditinstituttet, betaler du mindre i bidragssats, end hvis dit lån udgør 80 procent af ejendommens værdi.

Du kan få bragt belåningsgraden ned ved at betale af på din gæld i boligen, men belåningsgraden bliver også mindre, hvis huset vurderes til at have en højere værdi.

Hvis du for eksempel har købt et hus til 3 millioner kroner og belånt det for 2,4 millioner kroner, og boligens værdi så stiger til 4 millioner kroner, så er din belåningsgrad faldet, og dermed betaler du så også mindre i bidragssats.

Husk, at der kan være store omkostninger forbundet ved at omlægge dit boliglån.

De offentlige ejendomsvurderinger er ikke det samme som realkreditinstituttets vurdering

Offentlige ejendomsvurderinger, som Skat bruger til beregning af boligskatter, kan have indflydelse på vurderingen af din bolig, når du ønsker at omlægge dit realkreditlån.

Men de offentlige ejendomsvurderinger er ikke er den eneste faktor, realkreditinstituttet tager i betragtning, når din bolig skal vurderes i forbindelse med omlægning af lån.

Kan du klage over vurderingen af din bolig til et ankenævn?

Du kan ikke klage over realkreditinstituttets vurdering af din bolig til Realkreditankenævnet.

Hvordan realkreditinstitutterne vurderer en bolig, er ikke noget, ankenævnet kan gøre noget ved.