Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Stine Müller · Foto: Getty Images · 3. juni 2020

Test i Forbrugerrådet Tænk Kemi er uafhængige af kommercielle interesser. Vi undersøger blandt andet indholdslister på deodoranter og bodylotions eller sender pizzabakker og madkasser til laboratorietest.

Vores test er uafhængige af kommercielle interesser. Vi tjekker indholdslister på deodoranter og cremer og sender børneudstyr og emballage til laboratorietest.

Forbrugerrådet Tænk Kemi udfører derfor to forskellige typer af test: Deklarationstest og test med kemisk analyse.

Deklarationstest 

Denne type test er typisk af kosmetik og plejeprodukter samt nogle fødevarer. Det kan for eksempel være:

 • Deodoranter
 • Vådservietter
 • Tyggegummi

Test med kemisk analyse

Denne type test er en laboratorietest, som primært er af forbrugerprodukter, som du eller dine børn kan være i tæt kontakt med. Det er typisk produkter, hvor det vurderes, at der kan ske en afgivelse af kemikalierne fra produkterne til dig eller dine omgivelser.

Det kan være:

 • Pizzabakker
 • Autostole
 • Skoletasker

Disse stoffer kigger vi efter

Kemikalierne, som vi kigger efter i produkterne, er eller er mistænkt for at være:

 • Hormonforstyrrende
 • Allergifremkaldende
 • Kræftfremkaldende
 • Reproduktionsskadende
 • Miljøbelastende (For eksempel stoffer, der vanskeligt nedbrydes i naturen, eller stoffer der ophobes i naturen eller i dyr)

Tre kriterier vi vælger produkter ud fra

I kemitest udvælger vi produkter på baggrund af:

 • faglige formodninger om, hvilke produkter der kan indeholde problematiske kemikalier
 • ønsket om at skabe viden på nye områder
 • ønsket om at imødekomme forbrugernes interesse for viden på et produktområde

Produkterne til test udvælger og køber vi som udgangspunkt på samme måde, som når du køber produkter som almindelig forbruger. Det vil sige, at de er indkøbt i almindelige butikker eller webshops.

Test i Forbrugerrådet Tænk Kemi er uafhængige

Vores test er uafhængige af interesser fra industrien. Vi modtager ingen reklameindtægter eller former for sponsorering.

Forbrugerrådet Tænk Kemi er ikke en myndighed, men et initiativ under den uafhængige medlemsorganisation Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk Kemi er finansieret af midler fra finansloven.

Spørg os om testmetoder

Har du spørgsmål til, hvordan vi tester i Forbrugerrådet Tænk Kemi?

Kontakt os på mail: kemi@fbr.dk

Deklarationstest: Hvordan gør vi?

Deklarationstest foregår ved, at vi køber en række produkter som typisk er inden for personlig pleje eller kosmetisk. Det kan for eksempel være:

 • Deodoranter
 • Bodylotions
 • Solcreme
 • Håndsæbe

Produkternes indholdslister gennemgår vi herefter én for én.

Deklarerede produkter som fødevarer og rengøringsmidler kan også være med i en deklarationstest. Vi har for eksempel deklarationstestet tyggegummi for indhold af konserveringsmidlerne BHA og BHT.

Deklarationstest vurderer ikke koncentrationen

I deklarationstest vurderer vi de indholdsstoffer, der er listet på produkternes indholdsliste. Vi laver ikke kemiske analyser, og vi kender derfor ikke koncentrationen af stofferne – altså i hvor stor mængde stoffet findes i produktet.  

Vores vurdering tager udelukkende udgangspunkt i, hvorvidt der er problematiske stoffer i produktet eller ej.

Til test udvælger vi flest af de udbredte og billigere produkter, som du for eksempel kan finde i supermarkedskæderne.

Vi indkøber også i mindre grad dyrere produkter – samt produkter fra nichemarkeder. Det kan være naturprodukter eller produkter fra internetbutikker eller butikker med parallelimport.

Det betyder karaktererne

I test uddeler vi kolberne A, B og C. Karakteren betyder følgende i deklarationstest:

A-kolben: Produktet er et godt valg. Det er uden en række problematiske stoffer.

B-kolben: Vær opmærksom. Produktet er fri for en række problematiske stoffer, men det indeholder parfume eller stoffer, der kan belaste miljøet. Du kan gå uden om disse produkter, hvis du vil minimere risikoen for parfumeallergi og tage mest mulig hensyn til miljøet.

C-kolben: Produktet indeholder problematiske stoffer som for eksempel stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Stofferne er for det meste lovlige at anvende, og det enkelte produkt er ikke farligt i sig selv. Men det bidrager til din samlede udsættelse for problematiske stoffer.

Deklarationstest: Information til virksomheder

Når vi laver deklarationstest, sender vi resultaterne for produkter med middel eller den laveste vurdering ud til høring hos producenter. Det sker, før vi udgiver testen. Vi sender oplysning om produktet, hvilke kemikalier vi har noteret, samt hvilke stoffer der udløser vurderingen. Produkter med den bedste vurdering sender vi også til producenter som orientering.

A, B og C-kolberne

Sådan ser kolberne A, B og C ud

I vores kemitest vurderer vi efter disse tre kolber. A-kolben er det bedste valg uden uønsket kemi.

Test med kemisk analyse: Hvordan foregår det?

Test med kemisk analyse foregår ved, at vi sender en række produkter – fx klapvogne, skoletasker eller mobiltelefoner – til et laboratorium, hvor de bliver undersøgt.

Fokus er på produkter, som almindelig forbrugere – inklusive børn og unge – er i tæt kontakt med.

Laboratorietest kortlægger indholdet af problematiske kemikalier i både produkter fra store etablerede producenter samt i nicheprodukter fra småproducenter eller importører.

Vi sætter særligt fokus på produkter af materialer, som kan have et indhold af problematiske kemikalier.

Kemiske test kan blive meget dyre, så vi undersøger ikke hele det kemiske sammensætning af et produkt.

Sådan foregår det på laboratoriet

Produkterne analyserer vi i stedet for udvalgte relevante kemikalier. Vi prioriterer ud fra produktets materialer og med input fra andre undersøgelser på området, samt fra for eksempel myndigheder, forskere og testlaboratorier.

Vi undersøger typisk indholdet af uønskede stoffer i flere forskellige relevante dele af et produkt i en samlet prøve. Det betyder, at det ikke altid er muligt for os at sige præcis, hvilken del af produktet de uønskede stoffer stammer fra.

På en vante kan vi fx undersøge indholdet af et kemikalie i yderstoffet, inderforet samt velkrolukningen i én og sammen prøve. Finder vi det uønskede stof, ved vi derfor ikke præcis, hvilken af disse tre dele der indeholder det problematiske stof.

De dele af et produkt, som vi betegner som relevante, er typisk delene, som du kan komme i kontakt med, når du bruger det.

For en barnevogn er det:

 • Betræk
 • Seler
 • Madras
 • Kaleche og håndtag

Men det gælder ikke hjul og stel på barnevognen.

Sådan vurderer vi kemikalierne i kemisk analyse

Indholdet af kemikalier i produkterne bedømmer vi med udgangspunkt i, at det sikreste for forbrugerne er produkter uden problematiske indholdsstoffer, og at risikoen ved de enkelte produkter kan bidrage til en samlet risiko for uønskede effekter. Det er kendt som kombinations- eller cocktaileffekten.

Den specifikke risiko ved det pågældende produkt kender vi sjældent.

Kemikalieindholdet vurderer vi så vidt muligt ved brug af eksterne referencer til koncentrationer.

Vores referencer kan være grænser anvendt i lovgivning eller for eksempel officielle vejledninger – også selvom denne lovgivning ikke omfatter det pågældende produkt, eller alle de fundne stoffer inden for en stofgruppe.

Grænserne kan også være fra private certificeringsordninger. For nogle stoffer har vi ikke, referencer med koncentrationsgrænser, og vi må i stedet fastsætte grænsen på anden vis for eksempel ved at sammenligne koncentrationen i alle de testede produkter samt ved ekspert hjælp blandt andet fra laboratoriet.

Test med kemisk analyse: Information til virksomheder

Forbrugerrådet Tænk Kemi sender resultaterne af de kemiske analyser til producenterne inden testen offentliggøres. Der sendes oplysning om produktet, hvilke kemikalier der er testet for samt testresultater. Producenterne får mindst en uge (5 arbejdsdage) til at afgive kommentarer. Hvis virksomhederne svarer tilbage at de har behov for mere tid, er vi selvfølgelig fleksible.

Det primære formål er at informere producenten om den kommende test og om de specifikke stoffer, vi kigger efter, samt at sikre, at der ikke er sket faktuelle fejl i resultaterne. Derudover giver det producenter en mulighed for at reagere på resultaterne inden udgivelsen, hvilket vi kan omtale ved udgivelsen.

Vi oplyser ikke hvilke laboratorier, der tester for os. Vi mener, at vi bedst kan sikre os, at laboratorierne kan agere uafhængigt af andre interesser ved ikke at oplyse, hvem der tester for os.

Resultaterne af analyserne sendes også til information til Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen.

 

Udgivelse af test

Resultaterne for alle test udgives altid på kemi.tænk.dk, hvor alle produkter får A, B eller C i bedømmelse af kemiindhold og med oplysning om, hvad der ligger til grund for bedømmelsen.

Hvis produkterne også er funktionstestet, udgives de også på tænk.dk. I så fald kan indholdet indgå i Forbrugerrådet Tænks samlede bedømmelse af produktet.

I forbindelse med udgivelsen kan orientering om testens overordnede resultater sendes til relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Hvis testen skulle vise indhold af kemikalier der formodes at være ulovlige, anmeldes produktet til myndighederne. Det kan også gælde anprisninger, der er vildledende, indholdet taget i betragtning. I dette tilfælde orienteres producenten om anmeldelsen

Lister: Disse kriterier bedømmer vi efter

I bedømmelserne tager vi udgangspunkt i stoffer, der for eksempel er på en eller flere af disse lister (eksterne link):

Andre stoffer kan medtages, for eksempel hvis de i en SCCS opinion eller af en anden videnskabelig instans i ind- eller udland (for eksempel DTU Fødevareinstituttet, BfR, EFSA eller lignende) er vurderet problematiske.

Det gælder blandt andet de hormonforstyrrende effekter af cyclopentasiloxane (se vurdering ved at trykke 'Download PDF' nederst på denne side).

Tilsvarende gælder for stoffer som danske eller udenlandske myndigheder har fokus på eller som en privat mærkningsordning har med i deres kriterier (for eksempel Miljømærkning Danmark, Tiltro til tekstiler eller lignende).