Engangsservice kan indeholde PFAS og pesticider
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Engangsservice kan indeholde PFAS og pesticider

Hvert andet produkt i ny international test indholder uønskede kemikalier i mængder over anbefalinger eller regler. Bliv klogere her.

Stine Müller · Foto: Getty Images · 26. maj 2021
Engangstallerkener og papirsugerør

Engangsprodukter af plastik som for eksempel sugerør, bestik og tallerkener bliver forbudt i EU fra sommeren 2021. Forbuddet er vedtaget for at begrænse plastikforurening i naturen.

Det kommende forbud betyder, at engangsservice af mange andre materialer end plastik nu tager over. Det kan for eksempel være engangsservice af palmeblade, pap, papir eller fibre fra sukkerrør eller hvede.

Men de kan indeholde uønskede stoffer, som kan påvirke din sundhed eller miljøet.

Fortsat PFAS i engangsservice

I 15 produkter fra det danske marked indeholder 5 tallerkener PFAS - eller også kaldet fluorstoffer. De 5 tallerkener er lavet af såkaldt bagasse, der er formstøbte sukkerrørsfibre.

PFAS gør produkter mere vand- og fedtafvisende. Men stofferne er problematiske for både miljø og sundhed.

PFAS er forbudt i denne type mademballage fra sommeren 2020. Men producenter må gerne sælge ud af emballage med fluorstoffer, som er produceret før, at forbuddet trådte i kraft. Derfor oplyser flere producenter, at dette er tilfældet for de testede produkter.

3 af de testede produkter indeholder Klorpropanol (3-MCPD), der mistænkes for at være kræftfremkaldende. 1 af de testede produkter indeholder aluminium, der kan påvirke nervesystemet. 

Pesticider ender i servicen

Pesticider kan være i produkter, der er lavet af materialer fra dyrkede afgrøder. Det kan for eksempel være sukkerrør, hvede eller oliepalmer. Nogle pesticider er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

I testen indeholder 3 af ud af 10 produkter af palmeblade og sukkerør pesticider. 

Indholdet er ikke i sig selv problematisk. Hvis det vandrer over i maden på tallerkenen, overstiger mængden ikke, hvad der accepteres i fødevarer. Men der findes ingen regler for pesticider i emballager og engangsservice.

Derfor kan engangsservice med pesticider være en ekstra kilde til udsættelse for de problematiske stoffer.

Danske resultater ligner de europæiske

Testen af engangsemballagen er en del af et europæisk samarbejde, hvor i alt 57 forskellige emballager er testet.

Resultatet fra den danske test stemmer godt overens med resten af de europæiske testresultater. 

I 54 procent af alle de testede produkter er der fundet problematiske stoffer i niveauer over eksisterende retningslinjer og anbefalinger.

3 gode råd til at undgå uønsket kemi i engangsservice

  • Undgå PFAS - eller fluorstoffer - i engangsprodukter ved at spørge virksomheden, om produktet er produceret efter, at det danske forbud mod fluorstoffer trådte i kraft. Og vær opmærksom på, at forbuddet ikke gælder i andre lande. Køb derfor ikke engangsservice udenfor Danmark.
  • Gå efter svanemærket. Her er der krav til produktion og indholdsstoffer ud over lovgivningen.
  • Skån miljøet ved at begrænse din brug af engangsservice og brug i stedet almindelig service, hvor det er muligt - også selv om det kan være lidt mere besværligt.