Bisphenol A: Derfor er stoffet et problem
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Derfor er bisphenol A et problem

Det hormonforstyrrende stof bisphenol A kan være i konservesdåser, drikkedunke, sutter og børnetøj.

Katja Ravn · Foto: Getty Images · 13. maj 2023
hakkede tomater på stegepande

Faldende sædkvalitet hos drenge og tidligere pubertet hos piger er nogle af de effekter, som hormonforstyrrende stoffer er mistænkt for at bidrage til.

Det er svært at bevise, om stoffer har direkte hormonforstyrrende effekter i mennesker, og derfor er de fleste uønskede stoffer kategoriseret som ”mistænkt” for at være hormonforstyrrende, hvis de har vist uønskede effekter i dyreforsøg.

Men effekterne af stoffet bisphenol A (BPA) er så veldokumenterede, at stoffet er vurderet hormonforstyrrende i både mennesker og dyr. BPA skader også fertiliteten, og er et af de første stoffer, som kom på EU’s liste over særligt problematiske stoffer.

BPA er kun et ud af mange forskellige bisphenoler. Der findes også BPS, BPF og BPAF, som er vurderet til at være ligeså problematiske. 

Hvor finder jeg bisphenol A?

Du kan støde på det hormonforstyrrende stof flere steder i din hverdag. Den kan være i:

  • Konservesdåser, hvor det kan bruges i epoxy lak på indersiden af dåsen.
  • Produkter af plastik. Det bruges bl.a. som byggesten i plasttypen polycarbonat, som er klar, hård plast, som kan bruges til sutteskjold, legetøj, vandflasker, vandbeholdere, gennemsigtige underlag til kontorstole, telefoner, DVD’er, plastruder mm. Det kan også være et hjælpestof i andre typer af plast.
  • Tøj, tekstil og læder.

Vidste du, at...

Tilbage i 1930’erne blev BPA undersøgt for, om det kunne bruges som kunstigt østrogen for at hjælpe kvinder med lav østrogenproduktion til at blive gravide. Stoffet havde østrogenlignende virkning, men virkede ikke så godt som forventet.

I stedet for blev stoffet anvendt i produktionen af polycarbonat plastik for at gøre plastikken hård og varmeresistent.

Regler for bisphenoler

Der er enkelte regler for bisphenol A i EU. I nogle produkter er stoffet forbudt, i andre er der grænseværdier for, hvor meget BPA der må afgives.

Konservesdåser kan indeholde BPA på lakken i indersiden af dåserne, der er i direkte kontakt med maden.

Det viser vores test af sodavandsdåser og konservesdåser, hvor alle dåserne indeholder enten lav eller høj grad bisphenol A, men også andre problematiske bisphenoler.

I EU er der regler for, hvor meget bisphenol A der må afgives fra plast beregnet til madvarer eller fra lakken i dåser. Bisphenol A må gerne bruges, så længe det ikke afgives fra plasten til maden i mængder over grænseværdien.

For legetøj er der også kun grænser for, hvor meget bisphenol A der må afgives. Der er ikke et forbud mod brug af stoffet.

Kun i sutteflasker og andre produkter beregnet til mad til børn under tre år er bisphenol A helt forbudt at bruge.

Bisphenol A dukker op i børnetøj

Bisphenol A er de seneste par år begyndt at dukke op i børnetøj.  Flere studier finder det bl.a. i børnesokker, og i Forbrugerrådet Tænk Kemi har vi senest fundet det i over halvdelen af testede strømpebukser, hagesmække og babytæpper.

Det er endnu uvist, hvorfor stoffet findes i tøjet. BPA kan anvendes forskellige steder i produktionen af tekstil og tekstilfarve.

En anden forklaring er, at det hormonforstyrrende stof stammer fra en forurening i tøjproduktionen. Eksempelvis fra genanvendt plastik, som omdannes til polyesterfibre, der bruges i produktionen af tøj.

Ingen regler for BPA i tøj eller sutter til babyer

Indtil videre er der få videnskabelige fund af BPA i børnetøj, og forskerne ved stadig ikke, præcis, hvorfor stoffet er der.

Der er endnu ikke nogen grænseværdier for bisphenol A i tøj og tekstiler.

Det samme gælder for sutter til babyer. Skjoldet på sutter kan være lavet af plasttypen polycarbonat og kan afgive bisphenol A, men der gælder ingen regler for indhold eller afgivelse af bisphenol A fra sutter.

EU vil nedsætte tolerabelt niveau af BPA 20.000 gange

EU’s Fødevaresikkerhedsagentur EFSA har i april 2023 anbefalet at nedsætte det tolerable niveau for bisphenol A med 20.000 gange. Det tolerable niveau er den mængde af et stof, som vi forventer at kunne udsættes for, uden at det udgør en uacceptabel sundhedsrisiko.

Den markante nedsættelse skyldes, at selv ved meget lave koncentrationer har bisphenol A effekter på vores sundhed.

Anbefalingen skal nu tages op hos EU-Kommissionen og de nationale fødevaremyndigheder, der er ansvarlige for reglerne for BPA.

BPA er forbudt i sutteflasker og kasseboner

Før i tiden kunne bisphenol A være i plasten i sutteflasker, emballage til babymad og lignende. Men det er nu forbudt både i Danmark og EU. I Danmark gælder forbuddet al emballage til mad beregnet til børn under tre år.

Det skyldes, at børn er særligt følsomme over for stoffets hormonforstyrrende effekter, som kan medføre misdannede kønsorganer, nedsat fertilitet, øget risiko for fedme og diabetes samt påvirke hjernens udvikling.

I 2020 trådte et forbud mod BPA i kasseboner i kraft i EU. Boner har traditionelt set været trykt på termopapir, som indeholder bisphenol A. Desværre ser det nu ud til, at termopapir ofte bliver udskiftet med en anden bisphenol, nemlig bisphenol S, der kan være tilsvarende problematisk.

Bisphenol S blev i starten af 2023 optaget på EU's-liste over særligt problematiske stoffer, som BPA også er på.

Andre bisphenoler er også problematiske

Bisphenoler er en hel gruppe af problematiske stoffer, hvor bisphenol A er den mest kendte og undersøgte og den eneste, der gælder specifikke regler for.

Andre bisphenoler som fx bisphenol S og bisphenol F er også mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet en række andre bisphenoler i test af dåser og i en test af børneprodukter.

Disse to test viser, at en lang række andre bisphenoler som bisphenol S, F, AF og M også kan findes i produkterne. EU-myndigheden ECHA er blandt dem, der vurderer, at de er ligeså problematiske som BPA.

Tyskland foreslår et forbud mod flere bisphenoler

Tyskland har stillet et forslag i EU om at begrænse anvendelse og indhold af bisphenol A i produkter af hensyn til udledningen af stoffet i miljøet.

Andre bisphenoler udover BPA er med i det tyske forslag for at forhindre, at BPA bare vil blive erstattet af dem.

Hvordan undgår du bisphenol A?

Det er svært at undgå bisphenol A eller andre bispehnoler, fordi stofferne er udbredt i mange forskellige produkter og fordi det også findes i vores mad.

Undersøgelser af menneskers urin viser, at langt de fleste er udsat for BPA og også flere af de andre bisphenoler.

Selvom stofferne ofte er i små mængder i et produkter, vil du kunne blive udsat for dem mange steder fra, og det er den samlede udsættelse i hverdagen, der kan være problematisk.

Vil du gerne begrænse din udsættelse for bisphenoler kan du:

  •  Spise varieret – og vælg mad i forskellige emballager.
  • Gå efter Blomst- eller Svanemærket legetøj og tekstil, som udelukker brugen af en række af de mest problematiske bisphenoler.
  • Vask nyt tekstil før brug, hvilket kan reducere eksponeringen for bisphenoler.
  • Lad kun det lille barn gumle på produkter, som er tiltænkt små børn og vælg sutter og andre babyprodukter af et andet materiale end polykarbonat.
  • Spørg producenten, om produktet indeholder bisphenoler, også andre end bisphenol A.
  • Brug appen Tjek Kemien for at få svar på om produkterne indeholder bisphenoler fra kandidatlisten.

Anprisninger som ”BPA-fri eller ”Fri for BPA” er ikke er ensbetydende med, at produktet ikke indeholder bisphenoler. Det samme gælder for tekstiler med Oeko-tex Standard 100.

Du kan også se mere under vores test af bisphenoler i produkter: