Kemitest: Disse slim afgiver mest uønsket kemi Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Kemitest: Disse slim afgiver mest uønsket kemi

En test af slim viser, at 4 produkter skiller sig ud. De afgiver klart mest af det problematiske stof bor. Produkterne er anmeldt til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Stine Müller · Foto: Anne Beck Christensen · 27. september 2018
3 forskellige slags slim til børn

Slim er en legetøjsdille blandt børn og unge. Slim er både populært selv at blande og købe færdiglavet i butikker.

Squishies og fidget spinners er eksempler på, at en legetøjsdille kan blive hurtigt populær, uden at der er styr på kemien i produkterne. Her har test afsløret ulovligt indhold.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har derfor testet 15 bøtter slim, som er købt i danske butikker og netbutikker.

Slim-legetøj i testen er undersøgt for, om de afgiver det problematiske stof bor.

Bor er uønsket kemi i legetøj

I slim kan producenter bruge såkaldte bor-forbindelser. Det er for eksempel borax og borsyre.

Stofferne gør slimen elastisk og holder sammen på den. Bor virker også konserverende, så der ikke opstår vækst af bakterier eller svamp i produktet.

Bor-forbindelser er i flere tilfælde på listen over særligt problematiske kemikalier i EU. Det skyldes blandt andet, at de kan skade fostre og påvirke evnen til at få børn.

Mistanker om hormonforstyrrende virkninger knytter sig også til flere af stofferne. I legetøj er der grænser for, hvor meget bor det må afgive.

Disse produkter afgiver mest uønsket kemi

Høj afgivelse: Afgiver bor i mængder, som er væsentligt højere end den grænse, der gælder for slim:

 • Dino world - Depesche/Motto A/S
 • Vulkan slim med dino - VN legetøj A/S
 • Dino World Putty – Suntoy AB
 • Noise putty - LG Imports

Middel afgivelse: Afgiver bor i mængder, som ligger omkring grænsen for slim:

 • Monster Goop - GA Import
 • Funny Slime - Robetoy AB

Lav afgivelse: Afgiver bor i mængder, der ligger under grænsen for slim:

 • Flying Tiger Slim
 • Super Slime - MaxToys Aps
 • Crazy Slime - Out of the blue KG
 • Neon Squishy Like Slime - Liniex Aps
 • OrbSlimy Elasti Plasti - Proxy
 • Slimy OOOPS - Top-Toy A/S
 • Addo Slime - Addo
 • Metallic Slime – Robetoy AB
 • Noisy putty toilet - Out of the blue KG

4 produkter anmeldes til myndighederne

Virksomhederne bag ”Vulkan slim med dino” og ”Dino World Putty” forklarer, at deres produkter ikke skal betragtes som slim. Produkterne skal i stedet betragtes som modellervoks.

Modellervoks må ifølge lovgivningen afgive større mængder af bor end tilfældet er med slim. Produkterne er i så fald lovlige.

Forbrugerrådet Tænk Kemi vurderer dog på baggrund af konsistensen, at der er tale om slim. Det samme gør testlaboratoriet. Derfor er alle 4 produkter anmeldt til myndighederne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion skal nu vurdere, om produkterne lever op til reglerne eller ej.

Virksomhederne bag de 2 øvrige slim-produkter med højest afgivelse har stoppet salget.

Tre gode råd til slim og andet legetøj

Spørg om uønsket kemi og parfume

Spørg producenten om indhold af uønsket kemi. Det kan for eksempel være bor-forbindelser som borax og borsyre. Det kan også være uønskede konserveringsmidler. Se liste over problematiske konserveringsmidler i linket herunder.

Spørg også gerne om indhold af parfume. Indeholder slimen parfume eller lugter den parfumeret, så vælg et andet produkt.

Køb ikke legetøj fra wish.com eller lignende hjemmesider

Undgå at købe legetøj fra e-handelsplatforme som wish.com, hvis der ikke er en ansvarlig europæisk virksomhed, der er forpligtiget til, at legetøjet lever op til EU-lovgivningen.

Vask hænder

Sørg for, at børnene vasker hænder efter leg med slim.

Sådan har vi testet slim

 • Forbrugerrådet Tænk Kemi har i juli 2018 indkøbt 15 forskellige slags slim i danske butikker og webshops.

  Slimen er efterfølgende sendt til kemisk analyse på et akkrediteret laboratorie, der har testet afgivelse af en række stoffer, blandt andet bor.

  Laboratoriet har også vurderet, om de testede produkter er slim eller modellervoks.

  Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

  • 9 produkter havde en afgivelse af bor, der var mindre end den grænse, der gælder for slim-legetøj.
  • 2 produkter havde en afgivelse af bor lige omkring den grænse, der gælder for slim-legetøj.
  • 4 produkter afgav betydelig mere bor end de øvrige produkter. De afgav bor i mængder, som ligger over den grænse, der gælder for slim-legetøj. De 4 produkter lå på mellem 700 og 880 milligram per kilo.

  Testlaboratoriet har vurderet, at alle de undersøgte produkter må betegnes som slim.

  Sundhedseffekter af bor

  Den afgivne bor fra slimen kan stamme fra bor-forbindelser, som for eksempel borax og borsyre. Stofferne kan tilsættes slim blandt andet for at opnå den særlige elastiske konsistens.

  Flere bor-forbindelser er klassificeret som såkaldte CMR-stoffer. Det er stoffer, som kan være enten kræftfremkaldende, skade arveanlæg eller påvirke evnen til at få børn.

  Stofferne er også på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer samt mistænkt for at være hormonforstyrrende.

  Mere akutte sundhedseffekter af bor-forbindelserne er blandt andet øjen- og hudirritation, samt fordøjelses problemer, opkast samt leverskader ved indtag.

  Regler for bor i legetøj

  Der findes regler for, hvor meget bor legetøj må afgive. Grænsen for afgivelse afhænger af, hvilken type legetøj der er tale om.

  Slim-legetøj må afgive op til 300 milligram bor per kilo, mens legetøj af typen modellervoks må afgive op til 1200 milligram per kilo. Det er afgørende, hvilken konsistens produktet har. Det bestemmer, hvilken type legetøj der er tale om.

  I legetøj er der også grænser for, hvor høj koncentrationen af CMR-stoffer må være.

  I testen er det selve afgivelsen af bor fra slimen, som er målt – ikke indholdet af problematiske bor-forbindelser i produktet.

  Testresultater fra andre europæiske forbrugerorganisationer

  Resultatet af Forbrugerrådet Tænk Kemis test svarer til, hvad der er fundet af andre europæiske forbrugerorganisationer.

  Både i Italien, Spanien, Frankrig og England er der fundet slim med for høj afgivelse af bor.

  Flere ulovlige slags slim-legetøj er også indberettet på Rapex, som er et europæisk system for hurtig varsling af farlige produkter mellem medlemslandene.

Det siger producenterne

 • Motto A/S er importør af Dino world fra Depesche. Virksomhedens direktør, Michael Kristensen, oplyser, at virksomhedens egen testrapport ikke viste en forhøjet afgivelse af bor.

  Efter at den modtog Forbrugerrådet Tænk Kemis testresultater, har den sendt produktet til test igen på et laboratorie.

  Samtidig har virksomheden stoppet salget af slimen, indtil den har nærmere information om resultatet af den nye test.

  Opdateret: Michael Kristensen oplyser, at virksomheden har bedt alle butikker om at fjerne slimen fra deres hylder og sende det tilbage til Motto A/S. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har efterfølgende meldt tilbage, at den vurderer, at produktet skal betragtes som modellervoks. Inspektionen vurderer derfor, at den fundne afgivelse af bor overholder loven.

 • ”Vi har omgående stoppet salget af slim legetøj fra Belgiske LG Imports. Vi har skrevet til den tyske engrosvirksomhed, som vi har købt slimet fra samt til den belgiske importør. Begge har taget dem af markedet.”

  Peter van Prooijen, gavesjov.dk (Importør af Noise Putty fra LG Import)

 • "Vi har gennemgået rapporten fra jer. Vi mener, at I har en fejlagtig opfattelse af, hvad det er for en type produkt.

  Lekmer.dk sælger produktet som "slime", men det er ikke en korrekt definition.
  Den pågældende vare er ikke en slim, men derimod en ”klämler”, og hører derfor under en anden kategori af legetøj, end den som Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet den som.

  Hvad der kendetegner slim er - ifølge standarden for legetøj - at det er en flydende substans.
  ”Klämleren”, vi sælger, er ikke flydende, og den er klassificeret som en ler af hovedleverandøren. Den samme vurdering er også lavet af et uafhængigt testlaboratorium.

  Henrik Tistling, Product Manager, Wonderful Times Group

Opdatering: Se afgørelsen fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion

 • Kemikalieinspektionen har udført egne analyser for migration af stoffer fra produktet i henhold til EN 71-3. Analyserne viste migration af bor der svarer til de mængder som Forbrugerrådet har oplyst fra deres analyser. Kemikalieinspektionen vurderer at produktet hører til i kategori II hvor grænsen for migration af bor er 300 mg/kg. Kemikalieinspektionen vurderer at der i det pågældende tilfælde er tale om en overskridelse af de grænser for migration af bor som de fremgår af legetøjsbekendtgørelsens bilag II. Leverandøren har valgt ikke at bringe flere produkter på markedet.

 • Kemikalieinspektionen har udført egne analyser for migration af stoffer fra produktet i henhold til EN 71-3. Analyserne viste migration af bor der svarer til de mængder som Forbrugerrådet har oplyst fra deres analyser. Kemikalieinspektionen vurderer at produktet hører til i kategori II hvor grænsen for migration af bor er 300 mg/kg. Kemikalieinspektionen vurderer at der i det pågældende tilfælde er tale om en overskridelse af de grænser for migration af bor som de fremgår af legetøjsbekendtgørelsens bilag II. Leverandøren har meddelt at de har valgt at standse salget.

 • Produktet blev markedsført af en svensk virksomhed. Kemikalieinspektionen sendte derfor sagen videre til de svenske myndigheder. De svenske myndigheder har efterfølgende meddelt Kemikalieinspektionen at virksomheden har fjernet produktet fra markedet.

 • Kemikalieinspektionen har meddelt importøren af produktet Dino World, at vi i det pågældende tilfælde ikke vurderer, at der er tale om en overskridelse af de grænser for migration af bor, som de fremgår af legetøjsbekendtgørelsens bilag II, da Kemikalieinspektionen vurderer, at produktet skal henføres til kategori I, hvor grænsen for migration af bor er 1200 mg/kg.