Køb ikke denne type produkter på Temu
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Køb ikke denne type produkter på Temu 

Helt generelt bør du være opmærksom og forholde dig kritisk, når du handler på Temu. Særligt fem produktgrupper anbefaler vi at undlade at købe fra Temu og lignende markedsplatforme, hvor du handler med virksomheder uden for EU.

Sally Jensen · Foto: Getty Images · 16. april 2024
Ung kvinde shopper online

Den type af produkter, vi fraråder dig at købe på Temu, hører alle til produktkategorier, hvor fx indhold af uønsket kemi eller manglende sikkerhed typisk udgør en særlig risiko, og for flere af disse produktkategorier gælder der særlig lovgivning i EU, som produkter fra Temu og andre online platforme ikke nødvendigvis overholder.

Du skal dog også forholde dig kritisk til andre typer af produkter, hvor der også kan være problemer med fx kemikalieindholdet, selvom der måske ikke er særlig EU-lovgivning for dem.

Det gælder fx tekstiler - tøj, sengetøj og lignende - som vi heller ikke vil anbefale dig at købe på onlinemarkedspladser som Temu. 

Produkter til børn

Kan være farligt

Intet legetøj fra Temu levede op til de regler, vi har i EU for legetøj, og 95 procent af legetøjet udgjorde en decideret fare. Det konkluderede en undersøgelse i februar 2024 foretaget af Toy Industries of Europe. 18 ud af 19 stykker legetøj, som organisationen købte og testede, havde dele, som udgjorde risiko for kvælning, skarpe kanter eller kemiske stoffer, der langt overskrider de tilladte værdier.

“Ud fra de resultater, som undersøgelsen af legetøj viste, samt vores erfaringer fra lignende online platforme, vil jeg sige, at man generelt set bør afholde sig fra at købe produkter til børn fra Temu. Børn kan være mere udsatte i forhold til uønsket kemi og kan af gode grunde ikke selv vurdere, om et produkt er sikkert at bruge,” siger Stine Müller i Forbrugerrådet Tænk.

Kosmetik 

Kan indeholde problematisk kemi

Kosmetik og plejeprodukter bør du undlade at købe fra Temu, da det er produkter, som kommer i direkte kontakt med huden, eller som du måske endda risikerer at sluge lidt af, hvis du smører det på læberne. Forbrugerrådet Tænks italienske søsterorganisation Altroconsumo testede i oktober 2023 13 kosmetikprodukter fra Temu, hvoraf ni var med mangelfuld eller helt uden ingrediensliste. Det betyder, at produkterne kan indeholde problematiske eller måske endda ulovlige stoffer, uden du har nogen mulighed for at tjekke det.

Køkkenredskaber

Kan have uønskede kemikalier

Det er ikke en god idé at købe køkkenudstyr, der skal i direkte kontakt med fødevarer, fra Temu. Der gælder en lang række regler for indhold og afgivelse af kemikalier i produkter, der er beregnet til kontakt med mad i EU, så de ikke afgiver mængder af kemikalier, der kan skade vores sundhed.

“Vi ved ikke med sikkerhed, om køkkenredskaber og andre produkter, du bruger til madlavning, fra Temu lever op til de europæiske regler for kemi, og før vi ved mere, er det bedst at være på den sikre side og lade være med at købe det,” siger Stine Müller i Forbrugerrådet Tænk.

Elektronik 

Kan udgøre en risiko for elektrisk stød og brand

Det er svært at gennemskue, om elektronik og elektroniske produkter på Temus hjemmeside lever op til sikkerhedskravene i EU for brand og elektrisk stød, eller om de indeholder ulovlige problematiske stoffer som fx bly eller kviksølv. 

“Hvis dit glattejern bliver for varmt, og du brænder dig, eller din airfryer får det til at slå gnister ud af stikkontakten, så kan det udgøre meget alvorlige risici,” siger Stine Müller i Forbrugerrådet Tænk.

Sikkerhedsudstyr

Tvivl om sikkerheden

Hvis det er vigtigt, at sikkerheden er i top, bør du generelt set styre uden om Temu. Det gælder ikke mindst, hvis det drejer sig om produkter, som du anskaffer dig for at øge din sikkerhed. Det kan fx være røgalarmer, cykelhjelme eller autostole.

“Selvom Temu oplyser, at deres sælgere er forpligtet til at overholde de gældende regler på det europæiske marked, så har vi allerede set eksempler på, at de regler ikke altid bliver overholdt på nogle produktgrupper. Derfor fraråder vi, at man stoler på produkterne i forhold til øget sikkerhed,” siger Stine Müller i Forbrugerrådet Tænk.