Det betyder transportpriser på strøm for din samlede elpris
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Det betyder transportpriser på strøm for din samlede elpris

En vigtig del af den samlede pris, du betaler for strøm, er prisen for transporten af el til din bolig – de såkaldte nettariffer.

Lindi Winkel · Foto: Getty Images · 15. november 2023
far og datter i køkkenet og lave mad

Imagecredit: Getty Images

Når du bruger strøm i din bolig, betaler du både for selve strømmen, diverse afgifter og gebyrer, og for at få strømmen fragtet til din bolig.

Det er udgiften til transporten, der kaldes for nettarif. Du betaler nettariffen til det netselskab, der ejer elkablerne, der fører ind til din bolig. Betalingen sker via din elregning.

Selv om elpriserne generelt er væsentligt lavere, end de var for et års tid siden, er vi nu i vinterhalvåret, som for de fleste betyder, at det koster mere at få transporteret strømmen hen til din bolig – og dermed at den samlede elpris bliver højere.

Her får du svar på:

  • Hvad betyder transportprisen på strøm for den samlede elpris?
  • Kan du selv vælge netselskab?
  • Hvorfor svinger den samlede elpris, selvom du har en fastprisaftale med dit elselskab?
  • Hvorfor er nettariffen ikke den samme døgnet rundt?
  • Hvordan kan du se, hvor meget du betaler i nettarif?

Læs med her.

Det betyder nettariffer for din samlede elpris

Prisen for transport af strøm svinger i løbet af døgnet hos de fleste netselskaber. Nogle få selskaber afregner dog stadig efter det, der kaldes tarifmodel 1, som betyder, at prisen for transport af strøm er den samme hele døgnet.

Andre kører efter en såkaldt tarifmodel 2, som betyder, at det er dyrest at få fragtet strømmen til din bolig mellem 17 og 21 – og ellers er det den samme pris resten af døgnet.

Langt de fleste netselskaber har tre forskellige prisperioder for nettariffen – det er tarifmodel 3:

  • Lavlast: Mellem kl. 24-06 (billigst)
  • Højlast: Mellem kl. 06-17 og mellem kl. 21-24 (mellem)
  • Spidslast: Mellem kl. 17-21 (dyrest)

Prisen for transport af strøm er derudover i de fleste elnetselskaber dyrest i vinterhalvåret, som løber fra 1. oktober til udgangen af marts. Prisforskellen mellem sommer- og vinterhalvår skyldes, vi bruger mest strøm i vinterhalvåret og dermed belaster elnettet mere.

Du kan ikke selv vælge netselskab

Prisen for transport af strøm er forskellig fra netselskab til netselskab, men du kan ikke selv vælge, hvilket selskab, du vil være kunde hos.

Der findes cirka 40 netselskaber i Danmark, som hver især ejer de elkabler, der går ud til boliger i deres områder. Netselskaberne er derfor monopolselskaber, som du ikke kan vælge til eller fra.

Det betyder også, at alle i det samme område betaler den samme pris for transport af strøm, uanset hvilket elselskab, de køber deres strøm igennem.

Den samlede elpris vil afhænge af, hvornår du bruger strøm

Uanset, om du betaler en fast eller variabel, timeafregnet pris på din strøm, skal du betale for at få fragtet strømmen til din bolig.

Derfor vil den samlede elpris, du skal betale, afhænge af, hvornår på døgnet du har brugt strømmen med både en fastprisaftale og en timeafregnet elpris. I hvert fald hvis dit netselskab afregner efter tarifmodel 2 eller 3:

  • Har du en fastprisaftale med dit elselskab? Selv om du har en fastprisaftale, vil du opleve, at den samlede pris på strøm er variabel alt efter, hvornår du har brugt strømmen, fordi der er forskelle på nettariffen alt efter tidspunkt for forbruget.
  • Betaler du en variabel pris for strøm? På grund af de svingende priser på transporten af strøm, er det ikke nok at tjekke den variable pris på el. Selv om det blæser, og råprisen pr. kWh er lav, kan den samlede elpris være høj, da nettarifferne varierer afhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strøm.

Nettariffer skal flytte vores elforbrug

Når de fleste elnetselskaber i dag har indført nettariffer, der varierer hen over døgnet, er det for at få os til at fordele vores elforbrug mere jævnt ud over døgnet. Derved undgår vi, at elnettet overbelastes nu og her.

Men det har også betydning for, hvor meget der skal investeres i at udbygge elnettet i fremtiden – en investering vi forbrugere kommer til at være med til at betale for – og den udbygning planlægges med udgangspunkt i, hvor meget strøm, der er behov for i spidsbelastningen.

Brug apps til at se, hvor meget du betaler for transport af strøm

Dit netselskab skal oplyse, hvor meget du betaler for at få transporteret strøm til dit hjem. Du kan se, hvilket netselskab du har via denne oversigt hos Green Power Denmark, som er en interesseorganisation for den danske energisektor. 

Du kan også bruge en app, til at se hvor meget du betaler for din strøm – inklusiv transportprisen.

Forbrugerrådet Tænk mener

”I Forbrugerrådet Tænk forstår vi behovet for at flytte strømforbruget væk fra perioden med spidsbelastning for at undgå en overbelastning af elnettet. Men vi er også meget opmærksomme på, at netselskaberne er monopolselskaber. Som forbrugere er vi kunder hos det lokale netselskab, som ejer kablerne til vores hjem – uanset om vi vil det eller ej. Derfor skal vi kunne stole på, at selskaberne bliver drevet så effektivt som muligt, og der er grundig kontrol af deres drift, så vi ikke betaler overpris for transporten af strøm. Uanset hvilken elaftale man har, er det vigtigste i dagligdagen at have øje for ens samlede elpris time for time, inklusive transportprisen, hvis man vil spare på elregningen.”