TEST af investeringsfonde med europæiske aktier (2022)
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Test: Investeringsfonde med europæiske aktier

Investeringsfonde med europæiske aktier kan være et godt supplement til globale investeringsforeninger i din investeringsportefølje. Men hvilke skal du vælge? Vi har testet 21 investeringsforeninger og 3 ETF’ere, der investerer i europæiske aktier.

Testet d. 31. maj 2022

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Om testen af
Investeringsfonde med europæiske aktier

Hvis du ønsker at øge din andel af europæiske aktier i din investeringsportefølje, kan investeringsfonde med europæiske aktier være en god og forholdsvis nem måde at gøre det på. 

Vi har testet 21 investeringsforeningsafdelinger, der består af forskellige aktier i Europa og 3 af de største ETF’ere, der investerer i europæiske aktier. 

Selv om der er visse forskelle mellem investeringsforeninger og ETF'ere, har UCITS ETF’er, som er med i vores test, overordnet de samme funktionelle karakteristiska og egenskaber som traditionelle investeringsforeninger. Finanstilsynet vurderer derfor, at forskellene i konstruktionerne ikke har væsentlig betydning for den enkelte investor.. 

I vores test af investeringsfonde med europæiske aktier ser vi bl.a. på:

 • ÅOP og Sharp-indeks

Historiske omkostninger er et ret præcist estimat på fremtidens omkostningsniveau for den enkelte investeringsforening eller ETF.

Sharp-indeks, som fortæller, hvor meget afkast, investeringen har leveret i forhold til risiko, er også et anerkendt nøgletal.

Derfor er omkostninger målt som ÅOP og Sharp-indeks de højest vægtede parametre i testen.

 • Bæredygtighed eller ESG-faktorer

Forventningen blandt flere kapitalforvaltere og banker er, at ESG faktorer er kommet for at blive, og kan tænkes at bidrage positivt til afkastet. Det kan også være, at du har et ønske om, at afkast af dine investeringer skal gå hånd i hånd med bæredygtighed og etik hos de selskaber, du investerer i. Derfor er ESG-faktorer med i testen her.

Tip

Klik på navnet på de enkelte investeringsforeninger eller EFT'er for at komme direkte til testresultaterne.

Forbrugerrådet Tænks eksperter inden for det finansielle område har testet investeringsfonde med europæiske aktier

Sådan har vi testet europæiske aktiefonde

 • Data til testen med afkast, risiko og omkostninger, for perioden februar 2022 og henholdsvis 3 år og 5 år tilbage, er indhentet fra en offentligt tilgængelig database hos Finans Danmark (interesseorganisation for blandt andet investeringsfonde i Danmark). Her har vi udvalgt 20 investeringsforeninger, som opfylder krav til datahistorik og investeringsområde.

  Der er desuden udvalgt 3 ETF’ere til testen.

  Kriterierne har været 1) de største ETF’ere målt på forvaltede aktiver 2) at der er min. 2 forskellige investeringsstrategier: Blandet og små virksomheder og 3) minimum 2 forskellige udbydere: Blackrock og Deutshe Bank. 

  Afkast og risiko data er hentet fra Yahoo Finance, mens omkostninger er hentet fra udbydernes hjemmesider. For ETF’ernes vedkommende fremgår de indirekte handelsomkostninger ikke af udbydernes hjemmesider. Forbrugerrådet Tænk har derfor estimeret disse ud fra, hvad de danske investeringsforeninger oplyser. De fleste foreninger oplyser 0,01%, vi anvender konservativt 0,03% for ETF’erne.

 • Data om bæredygtighed (ESG) er hentet fra Morningstar og MSCI pr. ultimo marts. Morningstar er en anerkendt, international analysevirksomhed, der ejer og får data fra Sustainalytics, som er en virksomhed med speciale i ESG-analyse. MSCI er ligeledes en anerkendt analysevirksomhed som bl.a. leverer ESG data.

  Det bemærkes, at der ikke er nogen præcis definition og metodik for beregning af ESG-risiko, ligesom der kan være huller i ESG-data fra de aktieselskaber, som investeringsforeningerne investerer i. I testen optræder to fonde ”Danske Invest Europa Small Cap”, der ikke har data hos hverken Morningstar eller MSCI. Dette har vi korrigeret for i testen.

 • Et anerkendt bedømmelsesnøgletal, som kombinerer risiko og afkast, er Sharp ratio. Sharp ratio gør sammenligninger mellem forskellige fonde mere relevant.

  Historiske omkostninger er et ret præcist estimat på fremtidens omkostningsniveau og har desuden afgørende indflydelse på det samlede afkast for den enkelte investeringsforening eller ETF.

  Derfor er omkostninger målt som ÅOP og Sharp ratioen de mest betydende og højest vægtede parametre i testen.

 • Testparametre med længere dataperiode vægter højere end dem med kortere dataperiode.

  Afkast, risiko og risikojusteret afkast er testet på perioder af tre år og fem år. En kortere testperiode vil medføre et for spinkelt datagrundlag til en test. Ved valg af en længere testperiode er der risiko for, at flere fonde med en kortere levetid ikke kan medtages i testen. Da vi måler over både en treårig og en femårig periode, vil afkast for de tre første år i princippet indgå to gange.

  Det er velkendt, at historiske afkast ikke kan anvendes som indikator for fremtidigt afkast. At afkast alligevel indgår som testparameter, skyldes, at vi har ønsket at anerkende historiske afkastresultater, som investeringsforeningen eller ETF’en har skabt.

  I testen lægger vi derfor mere vægt på det risikojusterede afkast i form af Sharp ratio (afkast sat i forhold til standardafvigelse).

  Afkast i pct. i år til 28. februar er udelukkende med som oplysningsparameter.

 • Afkast og risko (samlet vægt: 15 %):

  Samlet afkast i pct. de seneste tre år: 2,0 %

  Samlet afkast i pct. de seneste fem år: 3,0 %

  Risiko målt som standardafvigelse i pct. de seneste tre år: 2,5 %

  Risiko målt som standardafvigelse i pct. de seneste fem år: 7,5 %

   

  Risikojusteret afkast (samlet vægt: 30 %)

  Risikojusteret afkast målt som Sharpe-indeks de seneste tre år: 10,0 %

  Risikojusteret afkast målt som Sharpe-indeks de seneste fem år: 20,0 %

   

  Omkostninger (samlet vægt: 40 %)

  Omkostninger målt som årlige omkostninger i pct. (ÅOP): 40,0 %

   

  Bæredygtighed (samlet vægt 15 %)

  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG): 6,0 %

  Bevæger investeringerne sig i en mere bæredygtig retning: 3,0 %

  CO2 udledning i forhold til salg: 3,0 %

  Grøn minus fossil baseret omsætning: 3,0 %

Spørgsmål og svar om investeringsforeninger

 • Du kan betragte en investeringsforening som en virksomhed, der har flere investeringsfonde på hylderne. Fondene er altså investeringsforeningens produkter, og en investeringsforening kan derfor godt tilbyde flere forskellige fonde. I daglig tale sammenblandes ordene investeringsforening, investeringsfonde eller bare fonde ofte.

 • Login eller bliv medlem af Forbrugerrådet Tænk for at se, hvilken investeringsfond med europæiske aktier tildeles Bedst i Test.

 • Gå efter fonde med lave omkostninger, under 0,5 % i ÅOP.

  En fond, der har lave omkostninger i dag, vil med stor sandsynlighed også have lave omkostninger i minimum de næste par år.

  I vores test af investeringsfonde med europæiske aktier, hvor vi har testet i alt 24 investeringsforeninger og ETF’ere, ligger gennemsnittet af omkostninger på 1,24 % i ÅOP. Men der er store forskelle, og en af ETF’erne i testen har omkostninger på 0,15 % og en passiv investeringsforening i testen har omkostninger på 0,40 %. Login eller bliv medlem for at se hele testen her.