Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Fisk: Sådan køber du mest bæredygtigt

Fisk kan have det røde økologimærke, Naturskånsom-mærket, MSC- eller ASC-mærket. Men ved du, hvad forskellen på mærkerne er?
Af Mette Andrea Boesgaard
30. November 2020
Økologisk eller bæredygtig fisk?
Foto: iStock

Konventionelt fiskeri kan påvirke din sundhed

Fisk som laks, torsk og ørred indeholder sunde fiskeolier og vitaminer, men konventionelt fiskeri har konsekvenser for miljøet, din sundhed og fiskenes dyrevelfærd.

Overforbrug af antibiotika hos konventionelt opdrættede fisk kan forurene vandmiljøet og gøre bakterier antibiotikaresistente. Der kan også være rester af sprøjtemidler i fiskenes foder. 

Vilde fisk kan blive overfisket, så bestande bliver truet eller uddør.

Vil du træffe et mere bæredygtigt valg, skal du kigge efter 4 mærker, når du køber fisk: 

  • Økologimærket
  • ASC-mærket
  • MSC-mærket
  • NaturSkånsom

Mærkerne stiller krav til bæredygtighed, fiskenes levevilkår og miljøet. Her får du hjælp til at kende forskel på mærkerne.

Makrel: indeholder fisken tungmetaller?

Økologiske fisk er opdrættet med strenge krav

Fisk, der er økologimærket, skal være opdrættet efter krav fastsat af EU. Myndighederne skal kontrollere, hvad fiskene har spist. Det er umuligt at dokumentere, hvis fiskene ikke er spærret inde.

Økologiske fisk er derfor altid opdrættet i dambrug for at sikre, at kravene er overholdt.

Økologisk fiskeproduktion må maksimalt have 25 kilo fisk per 1000 liter vand, så fiskene har mere plads til at svømme rundt end i konventionelt fiskeopdræt.

Virksomheden skal også prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i produktionen. Der er også krav til fiskenes foder og brug af medicin.

Vandet i dambruget må ikke indeholde forurenende stoffer, og der skal være ilt nok i vandt til, at fiskene trives.

Økologi: Hvilket mærke skal du gå efter?

Opdrættede fisk kan få ASC-mærket

Fisk med ASC-mærket er, ligesom økologiske fisk, opdrættet i dambrug på en mere miljøvenlig måde. Det betyder, at vand-, plante- og fiskemiljøet skal være naturligt og så bæredygtigt som muligt.

ASC-mærket minder derfor meget om det røde ø-mærke. Fisk kan dog godt være ASC-mærket uden at være økologiske, hvis de for eksempel ikke har fået økologisk foder.

Vilde fisk kan få MSC-mærket

Fisk, der svømmer frit i havet, kan ikke få økologimærket.

Vilde fisk kan til gengæld få MSC-mærket, hvis de lever op til en række kvalitetskrav. Fiskerne skal værne om fiskebestande og bevare økosystemer.

Miljøet er der taget hensyn til, så der ikke bliver fisket mere, end bestanden kan klare. De fleste danske fiskeproducenter kan leve op til MSC-mærket. Det er et større problem andre steder i verden at leve op til mærket.

MSC-mærket er dog kritiseret for at tillade bundtrawl. Bundtrawl er en type net, der slæbes efter en båd. Denne type fiskeri påvirker havbundens plante- og dyreliv negativt.

Havmiljøet bliver skånet med NaturSkånsom

Fisk, der er fanget med skånsomme fiskeredskaber, kan få Miljø- og Fødevareministeriets mærke NaturSkånsom.

Vælger du fisk med mærket NaturSkånsom, må fisken for eksempel ikke være fanget med bundtrawl, der er skadelig for biodiversiteten ved havbunden.

Mærket stiller desuden krav om, at fiskene ikke må være truet eller overfisket. Det er også et krav, at fiskene bliver fanget fra en båd, der ikke er mere end 17 meter lang.

Fiskeren skal desuden bestå et kursus i hygiejne, så du er sikker på, at fisken har den bedst mulige kvalitet, når du køber den.

Få hjælp til at vælge bæredygtig fisk hos Dansk Initiativ for Etisk Handel

Forbrugerrådet Tænk mener: Gå efter bæredygtige fisk

"Hvis du vil vælge de mest bæredygtige fisk, skal du kigge efter fisk med Ø- eller ASC-mærket, når du køber opdrættede fisk. Køber du vildtfangede fisk, skal du gå efter NaturSkånsom eller MSC-mærket.

Mærkningsordningerne for bæredygtige fisk er dog ikke fejlfrie. I Forbrugerrådet Tænk mener vi, at kravene til bæredygtighed skal skærpes over tid.

Blandt andet tillader MSC-mærket bundtrawl, som har en negativ påvirkning på havbundens plante- og dyreliv. Desuden ønsker vi, at der tages højde for dyrevelfærd for vilde fisk, der bliver fanget. Det arbejder vi blandt andet for ved at være med i en arbejdsgruppe, der bidrager til udviklingen af kriterierne for mærket NaturSkånsom".

Camilla Udsen, projektchef for fødevarerområdet, Forbrugerrådet Tænk