Tandlæger: Sådan klager du | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Sådan klager du over en tandlægebehandling

Fejlbehandlinger hos tandlægen kan gøre ondt både på pengepungen og i munden. Mener du, at din tandlæge har fejlbehandlet dig, kan du klage eller søge erstatning.

Camilla Gaarder · Foto: Getty Images · 24. september 2020
Klage hos tandlægen

Tandskader som følge af en behandling hos tandlægen kan gøre livet surt og turen i tandlægestolen til en rigtig dårlig oplevelse. Heldigvis kan du klage eller søge erstatning, hvis du føler dig fejlbehandlet af din tandlæge.

Behandlingen har du lang tid til at klage over, men klag så hurtigt som muligt.

Tag først kontakt til din tandlæge

Henvend dig først til din tandlæge, hvis du er utilfreds. Forsøg at tale jer til rette. Kan I ikke det, så tøv ikke med at starte en klagesag. Både for din egen og fremtidige patienters skyld.

Du skal klage 2 steder

Klage- og erstatningssager kan det være svært at trække en klar skillelinje mellem. Det er 2 forskellige steder, du skal henvende dig, hvis du vil oprette en sag:

  • Klag til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatningfor at få erstatning
  • Klag til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn eller Styrelsen for Patientklager over behandling

Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at du klager begge steder for en sikkerheds skyld.

Ansøgninger om erstatning

Du kan klage over:

  • Skader, der er sket i forbindelse med en behandling.
  • Skader, der skyldes manglende behandling.

Ansøgninger om erstatning sendes til Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Får du medhold kan du for eksempel få:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Økonomisk godtgørelse for svie og smerte eller varige men.

Tandskadeankenævnet kan du rette henvendelse til, hvis du er utilfreds med den afgørelse, du får fra Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Klager over behandlinger

Klager over behandlinger hos tandlægen skal du sende til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn eller Styrelsen for Patientklager.

  • Sundhedsvæsnets Discplinærnævn skal du kage til, hvis det er en eller flere konkrete personer, du vil klage over. 
  • Styrelsen for Patientklager skal du klage til, hvis du vil klage over et behandlingssted, for eksempel en tandlægeklinik. 

Det gælder også, hvis du føler dig fejlbehandlet af en tandlæge på en offentlig klinik eller på et sygehus.

Pengene for behandlingen kan du få tilbage, hvis du får medhold i din klage. I sjældne tilfælde kan du få lavet hele eller dele af behandlingen om uden beregning.

Bevar bevismaterialet

Spor og bevismateriale er vigtigt for din klagesag. Derfor er det som udgangspunkt meget vigtigt, at du ikke får en ny tandlæge til at rette op på den første tandlæges fejl, før du har aftalt det med en klageinstans.

I akutte tilfælde, for eksempel i forbindelse med smerter, skal din nye tandlæge dokumentere det tidligere arbejde og spørge klagesystemet til råds før han/hun går i gang med at udbedre skaden.