Køb af kæledyr: Her er dine rettigheder
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Her er dine rettigheder, når du køber kæledyr

Når du køber et kæledyr, gælder købeloven på samme måde som for alle andre typer af varer, der handles med, men hvad betyder det i praksis, og hvornår kan du klage over et kæledyr?

Sally Jensen · Foto: Getty Images · 14. maj 2024
Hund og kat

Selv om køb og salg af kæledyr har nogle vilkår og rettigheder tilfælles med køb og salg af alle andre slags varer, er kæledyr levende væsener, som du knytter dybere følelser til, end du gør til en computer eller et par sko. 

Derfor er det en god ide at sætte dig grundigt ind i regler og forpligtelser, før du forelsker dig i en hundehvalp eller en kattekilling og er klar til at skrive under på hvad som helst – og at vide, hvad du stiller op, hvis der viser sig at være noget galt med dyret.

Her får du svar på:

  • Hvordan afhænger dine rettigheder af, hvem du har købt kæledyret af?

  • Hvad skal du være opmærksom på, når du læser købsaftalen?

  • Hvad med sundhedsattest - er det vigtigt?

  • Kan du fortryde købet af et kæledyr?

  • Kan du klage over et kæledyr?

  • Hvad gør du, hvis du ikke får den stamtavle, du blev lovet?

Læs med her.

Hvem køber du kæledyret af?

Hvis du køber et kæledyr af en privatperson – det kan fx være din nabo eller en fremmed, du finder gennem Den Blå Avis – har du ikke de samme rettigheder, som hvis du køber et dyr af en professionel opdrætter eller et dyreinternat. Private sælgere kan fraskrive sig reklamationsretten, hvorimod det samme ikke er muligt for erhvervsdrivende, der altid vil være underlagt købeloven. 

Mange erhvervsdrivende opdrættere har deres virksomhed i deres eget hjem, og derfor vil det typisk være i en privat stue, at du besøger sælgeren og din kommende hund eller kat. Derfor kan det også være svært umiddelbart at vurdere, om sælgeren faktisk er erhvervsdrivende eller sælger kæledyret som privatperson.

Hvis du skal købe en hund, kan du selv tjekke efter, om sælgeren er erhvervsdrivende. Alle erhvervsdrivende hundeopdrættere skal nemlig være godkendt af Fødevarestyrelsen, som også fører kontrol med opdrætterne. På findhundesmiley.dk kan du slå en sælger op og se, om vedkommende er registreret, og hvordan Fødevarestyrelsen bedømmer stedet. 

Dyrehandlere og dyreinternater er ligeledes alle godkendt af Fødevarestyrelsen.

Er der særlige krav til dig som køber?

Det er en rigtig god ide at læse købsaftalen igennem, inden du køber et kæledyr af en privat eller en erhvervsdrivende opdrætter. Der kan nemlig være nogle sælgere, der har særlige krav til dig som køber og til dyrets videre liv. 

Det kan fx være krav om, at dyret skal optræde på udstillinger et vist antal gange, at dyret skal steriliseres, eller omvendt, at der skal avles på det. Der kan være flere af sådanne spørgsmål, som det er bedst at tage stilling til, før du besøger sælgeren og bliver følelsesmæssigt investeret i en hund eller en kat, så du risikerer at skrive under på noget, du måske ikke kan eller vil efterleve på sigt.

Det er ikke alle af den slags krav, der rent faktisk er gyldige rent juridisk, men frem for at ende i en strid med sælgeren er det bedre at gøre dig det klart fra starten, hvilke krav du vil gå med til, og hvilke du ikke vil.

Bed om en sundhedsattest

Du bør bede om en sundhedsattest eller dyrlægeattest, inden du køber din hund eller kat. Attesten udfyldes af en dyrlæge, der undersøger dyret, og attesten vil vise, hvis der umiddelbart er skavanker eller sygdomme at spore. 

Det betyder ikke, at der ikke kan være sygdomme, der viser sig senere, men det er et godt udgangspunkt for at kvalitetssikre både sælgeren og kæledyret. 

Du kan også komme ud for at skulle vise en sundhedsattest frem, hvis du fx skal rejse udenlands med dit kæledyr eller vil købe en forsikring til det.

Kan jeg fortryde købet af en kat eller en hund?

Du kan som udgangspunkt ikke fortryde købet af et kæledyr. 

Hvis du opdager, at der er noget galt med kæledyret, har du stadig dine forbrugerrettigheder, hvis du har købt kæledyret af en erhvervsdrivende, men hvis du blot opdager, at det ikke passer dig at være kæledyrsejer alligevel, er sælgeren ikke forpligtet til at tage dyret tilbage eller give dig kompensation. 

Hvad kan jeg klage over, hvis der er noget galt med mit kæledyr?

For kæledyr købt gennem erhvervsdrivende og internater gælder købelovens regler, på samme måde som de gør for alle andre varer, du køber. Det betyder, at du har to års reklamationsret og kan klage over ’fejl og mangler’. Det gælder både for rene racer og for blandingsracer.

For almindelige familiedyr, der blot anskaffes som kæledyr og ikke som fx førerhund, jagthund eller udstillingsdyr, er det som regel kun arvelige eller medfødte sygdomme eller alvorlige skavanker, der gælder som fejl og mangler, som du kan klage over. 

I visse tilfælde kan du også klage over andre fejl og mangler som fx en manglende tand eller en fejlfarve i pelsen, men det vil typisk kun være tilfældet, hvis du og sælgeren har indgået en aftale om, at dyret skal kunne leve op til specifikke krav eller formål. Husk derfor at få skrevet sådanne punkter ind i jeres købsaftale, hvis det gør sig gældende.

Hvis du opdager, at dit kæledyr er sygt, skal du reklamere til sælgeren hurtigst muligt og give sælgeren mulighed for at behandle dyret. Hvis der kun er gået seks måneder eller mindre siden købet, opereres der i købeloven med den såkaldte formodningsregel. Det betyder, at det i de første seks måneder formodes, at en sygdom eller en anden skavank var til stede allerede inden købet, og at det derfor er sælgeren, der skal bevise, hvis det ikke var tilfældet. Efter de første seks måneder er det derimod juridisk set køberens ansvar at bevise, at sygdommen eller skavanken ikke er opstået efter købet.

De arvelige eller medfødte sygdomme og skavanker, du typisk vil kunne klage over, kan fx være hjertesygdomme, allergi hos dyret eller operationskrævende lidelser. Det vil dog bero på en konkret vurderingssag, om lidelsen er alvorlig nok til at udgøre en decideret mangel i juridisk forstand.

Hvem kan jeg klage til?

Du skal altid starte med at klage til dem, der har solgt dig kæledyret. Hvis du ikke kan løse problemet med sælgeren, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det er dog et krav, at kæledyret har kostet mindst 1.100 kroner. Derfor er det oftest hunde og racekatte, som har kostet flere tusind kroner, der kan klages over i tilfælde af sygdomme.

Beløbsgrænsen for, hvornår man kan klage, reguleres ofte, men du kan altid tjekke den på Nævnenes Hus’ hjemmeside.

En dyrlæge kan vurdere, om der er tale om en arvelig eller medfødt sygdom eller ej. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får dit kæledyr behandlet hos dyrlægen, før du har været i dialog med sælgeren, kan du ende med selv at skulle betale regningen. Hvis sælgeren skal betale for behandlingen, har sælgeren nemlig ret til at vælge, hvilken dyrlæge der skal benyttes, og du kan altså ikke bare sende en regning efter behandlingen uden først at have indgået en aftale med sælgeren. Forundersøgelserne hos dyrlægen er sælgeren dog ikke forpligtet til at betale for. 

Hvis du har forsøgt at kontakte sælgeren forud for behandlingen, uden at vedkommende reagerede på dine henvendelser, vil du dog i nogle tilfælde kunne kræve, at sælgeren betaler for behandlingen alligevel. Du skal huske at informere sælgeren om, at du vil få kæledyret behandlet for sygdommen, ligesom du skal være opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, bl.a. at du skal begrænse udgifterne til behandlingen mest muligt.

Hvordan klager jeg?

Det er en god ide at klage på skrift, så du har dokumentation for klagen – og for, at du har klaget inden for en rimelig tidsramme. Hvad der er en rimelig tidsramme, er op til konkrete vurderinger i de pågældende sager. 

Ifølge loven vil det altid være acceptabelt, hvis du klager inden for to måneder, men venter du derimod et helt år med at klage, fra du har opdaget en fejl eller mangel ved kæledyret, vil det være for sent. 

Som udgangspunkt bør du starte din klageproces så hurtigt som muligt, efter at du opdager fejlen eller sygdommen ved kæledyret.

Hvad kan jeg regne med at få ud af at klage over et kæledyr?

Hver enkelt klagesag, der handler om kæledyr, er en individuel sag, hvor afgørelserne bliver truffet med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Fordi dyr er levende væsener, kan det være vanskeligere at fastslå, præcis hvad der tæller som fejl og mangler, og hvornår de er opstået, end hvis der er tale om fx en computer.

Hvis der bliver truffet afgørelse om, at dit kæledyr har en fejl eller mangel, kan du ofte ende med at få et afslag i den pris, du gav for kæledyret, eller at sælgeren betaler for de nødvendige behandlinger hos dyrlægen. 

Du har dog ikke krav på uforholdsmæssig store økonomiske kompensationer – eksempelvis er det ikke sikkert, du vil kunne få kompensationer, der er større end det beløb, du betalte for kæledyret i første omgang.

Kan jeg kræve at få kæledyret erstattet med et nyt?

Et kæledyr er et unikt væsen, og det kan derfor i praksis blive vanskeligt at få det ombyttet med et nyt kæledyr. 

Hvis du og sælgeren imidlertid indgår en aftale om ombytning, har du stadig ret til at afvise, hvis sælgeren fx tilbyder dig en hund i en anden race eller farve eller med en anden alder end den, du købte i første omgang.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får den stamtavle, jeg er blevet lovet? 

Hvis du ikke får den stamtavle, du er blevet lovet, bør du først kontakte sælgeren. Hvis du ikke får noget brugbart svar ud af jeres dialog, kan du kontakte Forbrugerrådet Tænks juridiske rådgivning og evt. klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Hvis du har hund og er medlem af eller har din hund stambogsført hos Dansk Kennel Klub, står de til rådighed med rådgivning, og du kan også klage igennem deres system. 

Hund eller kat? Der følger forpligtelser med

For hunde er der en helt specifik samling af love, du som hundeejer skal overholde. Hundeloven stiller bl.a. følgende krav:

  • Inden hunden er otte uger gammel, skal den mærkes og registreres.
  • Fra hunden er fire måneder gammel, skal den bære et halsbånd med et navneskilt.
  • Du skal have en ansvarsforsikring for din hund, i tilfælde af at hunden forvolder skade på andre dyr, mennesker eller andres ejendele. 

For katte gælder det også, at de skal registreres og øremærkes. Hvis en kat, der ikke er mærket, opholder sig udendørs, har andre mennesker i princippet ret til at tage katten til sig.

For alle slags kæledyr gælder det i øvrigt, at de ”skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe”. Det står beskrevet i dyreværnsloven.