Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Købeloven: 25 påstande, du ikke skal tro på

Købeloven beskytter dig ved køb af varer. Men hvad gør du, når butikken ikke hører på din klage? Her er 25 svar på butikkernes forkerte påstande om dine rettigheder.
Af Mie Velebilova Sloth Carlsen
7. August 2018
25 forkerte påstande om købeloven
Foto: Getty Images

Købeloven beskytter dig: Her er dine rettigheder

  • Hvor mange gange må forhandleren reparere på din defekte vare?
  • Må forhandleren give dig et tilgodebevis i stedet for penge, hvis han ikke kan ombytte din defekte vare?
  • Og kan du reklamere over software?

Købeloven giver dig en lang række rettigheder. Reglerne beskytter dig ved køb af varer. Købeloven kan ikke fraviges - med mindre det er til din fordel. Men butikkerne kan tolke købeloven forkert, eller forsøge at undsige sig dine rettigheder.

Derfor har Forbrugerrådet Tænk samlet 25 ting, butikkerne typisk siger, når du klager over en vare - og de rigtige svar på dem.

Få rådgivning om dine rettigheder

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Forbrugerrådet Tænks telefonrådgivning kan hjælpe. Som medlem af Forbrugerrådet Tænk kommer du forrest i telefonkøen, og du kan få rådgivning på mail.

1. Forhandleren har ret til at reparere en defekt vare 3 gange

Forkert! Købeloven nævner ikke et bestemt antal forsøg på at afhjælpe en fejl. Udgangspunktet er faktisk ét enkelt forsøg.

I særlige situationer, for eksempel hvor fejlen er kompliceret at udbedre, eller der er tale om en periodisk fejl, som er svær at lokalisere, kan forhandleren have ret til flere forsøg.

Elektronik er typisk kompliceret, men det betyder ikke, at alle fejl på elektroniske produkter er det. Det er fx ikke en kompliceret fejl, hvis knapperne falder af en fjernbetjening.

2. Du kan først få ombyttet en vare, når den har været repareret 3 gange

Forkert! En ombytning af en vare er et forsøg på at løse problemet på lige fod med en reparation. Hvis forhandleren vil have lov til at bytte en vare, skal det ske inden for rimelig tid.

Har varen først været repareret flere gange, er den rimelige tid ofte gået, og du har ret til at få dine penge retur.

3. Forhandleren bestemmer, om din vare skal byttes eller repareres

Forkert! Du bestemmer som udgangspunkt, om du vil have repareret den defekte genstand, eller om du hellere vil have en ny, identisk model.

Kun hvis forhandleren kan dokumentere, at dit ønske vil være uforholdsmæssigt dyrere at opfylde end den modsatte løsning, kan forhandleren bestemme, hvilken løsning der skal til.

Hvis dit ønske slet ikke kan lade sig gøre, for eksempel fordi forhandleren ikke kan skaffe en identisk model til en ombytning, kan du være nødt til at acceptere en anden løsning end den, du ønskede.

4. Du skal selv kontakte producenten eller servicepartneren ved en reklamation

Forkert! Det er du ikke forpligtet til. Forhandleren har ansvaret for reklamationssagen og kan ikke pålægge dig yderligere besvær.

Er det nemmere for dig, kan I godt aftale, at du selv tager dig af den direkte kontakt med reparatøren. Men forhandleren har i sidste ende ansvaret for, at dine rettigheder ikke bliver tilsidesat.

5. Du kan kun få repareret eller byttet din vare, hvis producenten giver grønt lys

Forkert! Producentens opfattelse af sagen er i princippet uden betydning for din sag. Det er en forudsætning, at den fejl eller mangel, du vil reklamere over, var til stede på købstidspunktet, eller at årsagen til den var til stede på købstidspunktet. Manglen kan altså godt først vise sig senere, når du har brugt varen et stykke tid. 

Det er i orden, at forhandleren forhører sig hos producenten, hvis forhandleren ikke selv er i stand til at afgøre, om fejlen har været til stede på købstidspunktet. Under alle omstændigheder skal fejlen dog afhjælpes inden for rimelig tid. Hvor lang tid det konkret må tage afhænger af forskellige forhold, herunder om forhandleren har stillet en gratis låne-genstand til din rådighed i ventetiden.

6. Fejlen skal have vist sig på købstidspunktet, for at du kan reklamere

Forkert! Når købeloven siger, at en forhandler har pligt til at afhjælpe en fejl eller mangel ved dit produkt, hvis fejlen har været til stede på købstidspunktet, betyder det, at fejlen eller årsagen til fejlen har været til stede ved købet.

En fejl eller mangel kan godt vise sig senere, selv om varen i første omgang så ud til at være fejlfri. Det kan eksempelvis være,  at kvaliteten af elektronikken er så dårlig, at elektronikken sætter ud efter halvandet års brug.

Et andet eksempel er, hvis elkedlen brænder sammen, og årsagen til det ligger i elektronikken og ikke, at du har overbelastet elkedlen ved at bruge den forkert.

7. Du må selv betale for en lånegenstand, mens din vare er til reparation

Forkert! Forhandleren er ikke forpligtet til at stille en lånegenstand til din rådighed i forbindelse med en reklamation, men de har dog mulighed for at tilbyde at låne dig en tilsvarende vare for derved at få lidt ekstra tid til at løse problemet.

Forudsætningen for, at forhandleren kan få den ekstra tid ved at stille en lånegenstand til rådighed, er, at det sker uden udgifter for dig.

Under alle omstændigheder er det et krav, at problemet løses inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for dig.

8. Forretningen bestemmer dine rettigheder i forbindelse med en reklamation

Forkert! Forretningen skal som minimum efterleve reglerne i købeloven, som fastslår dine rettigheder i forbindelse med en reklamation.

Forretningen kan naturligvis godt have sine egne procedurer, der i praksis stiller dig bedre, end de er forpligtede til, men de kan aldrig fratage dig de rettigheder, du har efter købeloven.

9. Reparationer behøver aldrig at være færdige, før 4 uger efter indlevering

Forkert! Købeloven siger, at problemet skal være løst inden for "rimelig tid", og det betragtes normalt som højst et par uger.

Den rimelige tid afhænger dog af mange forskellige forhold. Hvis du bruger varen hver dag, og du har svært ved at undvære den, kan rimelig tid være kortere. Omvendt kan den rimelige tid blive forlænget, eksempelvis hvis forhandleren tilbyder dig en lånegenstand.

Den rimelige tid afhænger også af andre faktorer, såsom hvad der er galt med varen. Ved teknisk komplicerede produkter, hvor fejlen kan være vanskelig at lokalisere og / eller udbedre, kan den rimelige tid være længere end ved simple fejl.

10. Du kan kun få pengene tilbage, hvis producenten vil betale

Forkert! Det er forhandleren, som skal sørge for, at du får dine penge tilbage, hvis det ikke lader sig gøre at løse en fejl inden for rimelig tid ved eksempelvis en reparation eller ombytning.

Du har krav på at få det fulde beløb tilbage, som du betalte ved købet, selv om du har brugt varen, eller den i mellemtiden er faldet i pris.

Hvorvidt producenten vil kompensere forhandlerens tab, kan sidenhen blive en sag mellem forhandleren og producenten, men det er din sag helt uvedkommende.

11. Der er ikke reklamationsret på software

Forkert! Du har lige så meget ret til at reklamere over fejl og mangler ved software som ved hardware, hvis softwaren var en del af købet. Det afgørende er, lige som i alle andre reklamationssager, om fejlen har været til stede på købstidspunktet.

En softwarefejl kan have været til stede på købstidspunktet, uden at du har bemærket den. Eksempelvis kan en lille fejl generere nye fejl, der til sidst er synlig for almindelige brugere.

Fejl og mangler, der viser sig inden for de første 6 måneder, formodes at have været til stede på købstidspunktet. De næste 18 måneder skal du selv sandsynliggøre, at en softwarefejl eller årsagen til den var til stede på købstidspunktet.

12. Du har kun 6 måneders reklamationsret på batterier til elektronik

Forkert! Batterier til bærbare computere, smartphones og lignende er også omfattet af den 2-årige reklamationsret.

At reklamationsretten på 2 år også omfatter batteriet, er ikke ensbetydende med, at du automatisk har ret til et nyt batteri, hvis dit batteri eksempelvis er blevet sløvt over tid. Det afgørende er, om batteriet er af en ringere kvalitet eller har en kortere levetid, end hvad du med rimelighed kunne forvente.

13. Du har kun 3 måneders reklamationsret på brugte biler

Forkert! Der er 2 års reklamationsret på brugte biler såvel som på alle andre produkter. Så brugtvognsforhandleren skal afhjælpe fejl eller mangler på din bil for egen regning i 2 år efter, du har købt og fået leveret bilen.

Reklamationsretten ved brugte biler skal dog ses i forhold til almindelig slitage og andre forhold, som man naturligt kan forvente ved en bil med den pågældende alder og antal kørte kilometer. Hvis bilen er i ringere stand end det, man med rimelighed kunne forvente, herunder ud fra de oplysninger du har fået om bilen, hæfter forhandleren for forholdet.

Hvis brugtvognsforhandleren ikke vil løse de fejl og mangler, der er ved bilen, kan du i sidste ende hæve handlen og få pengene tilbage. Hvis du har kørt meget i bilen, kan det undtagelsesvis komme på tale, at beløbet, du skal have retur, modregnes med et mindre beløb pr. kørte kilometer.

14. Du kan ikke reklamere over en brugt bil, hvis den er "købt som beset"

Forkert! En forhandler kan ikke ved at tage sådanne generelle forbehold stille forbrugeren ringere, end købeloven foreskriver. Derfor har du som minimum 2 års reklamationsret, uanset hvad der står på slutsedlen.

Forhandleren kan dog godt tage et konkret forbehold for en eller flere helt specifikke fejl og mangler, som du ikke sidenhen kan reklamere over.

Hvis forhandleren vil afvise din reklamation ved at henvise til et konkret forbehold, skal forhandleren kunne bevise, at det har været tydeligt og er blevet accepteret af dig i forbindelse med købet.

15. Hvis du vil ophæve et køb, kan du ikke få pengene tilbage men må acceptere et tilgodebevis

Forkert! Du har krav på at få dine penge retur, hvis forhandleren ikke kan reparere eller ombytte din defekte vare. Når den vare, du har betalt for, ikke fungerer ordentligt, har forhandleren ikke efterlevet sin del af købsaftalen, og forhandleren kan derfor ikke nøjes med blot at tilbyde dig et tilgodebevis som løsning.

16. Du skal selv betale returforsendelsen, når du reklamerer over en vare købt på nettet

Forkert! Du skal ikke have udgifter ved en reklamationssag, heller ikke når du handler på nettet. Nødvendige forsendelsesomkostninger skal dækkes af sælgeren.

Ønsker du ikke selv at lægge ud, kan du spørge forhandleren, om du kan få tilsendt en returkuvert eller returlabel.

Handler du online, skal du huske, at der er forskel på, om du reklamerer over en vare eller om du bruger din fortrydelsesret. Bruger du fortrydelsesretten til at sende en vare tilbage, skal du betale fragten tilbage til forhandleren, hvis det er oplyst til dig forud for købet.

17. Du kan ikke få pengene tilbage for en tillægsforsikring, hvis købet ophæves

Forkert! Hvis købet ophæves på baggrund af en fejl eller mangel, som forhandleren ikke afhjælper inden for rimelig tid, vil du normalt også have krav på at få pengene tilbage for tillægsforsikringen, hvis den er købt i forbindelse med købet af produktet.

18. Du kan kun reklamere, hvis du sender den originale emballage med retur

Forkert! I forbindelse med en reklamation kan der ikke stilles krav om returnering i original emballage. Du må dog sørge for at pakke den defekte vare forsvarligt ind for at undgå, at den bliver beskadiget under transporten.

Forhandleren kan eventuelt anvise dig en bestemt fremgangsmåde at sende pakken på og / eller sende dig emballage til formålet. Forhandleren kan også give dig en refusion for dit udlæg for forsendelsen på forhånd.

19. Lynlåse og pynt på tøj, tasker, bælter, sko, ure eller lignende er ikke omfattet af reklamationsretten

Forkert! Lynlåse er en del af produktet på tøj, tasker og lignende, og du kan naturligvis også reklamere over fejl ved dem, som ikke skyldes din egen forkerte brug.

Pynt på tøj, tasker, bælter, sko, ure eller lignende tjener et formål, og de skal som udgangspunkt kunne tåle det almindelige slid, der er på den pågældende genstand.

Derfor kan du reklamere, både hvis produktet som helhed eller hvis dele af produktet ikke har den holdbarhed, som du med rimelighed har kunnet forvente. Det gælder for eksempel hvis pailletterne falder af en kjole, selv om du har behandlet kjolen med almindelig varsomhed og i øvrigt efter forhandlerens eller producentens eventuelle anvisninger.

20. Du kan ikke klage over en reparation, medmindre det sker inden for 3 måneder

Forkert! Du kan klage over en reparation op til 3 år efter, at den er udført.

Bliver en selvstændig del i produktet udskiftet i forbindelse med reparation, vil den almindelige 2-årige reklamationsret gælde på denne del sideløbende med, at du kan klage over selve reparationens udførelse i op til 3 år.

21. Du har ikke krav på at få en identisk model ved en omlevering

Forkert! Hvis din defekte genstand skal omleveres - altså du skal have en ny vare i stedet for en defekt vare - skal det som udgangspunkt være til en identisk model. Kan det ikke lade sig gøre at skaffe en model, som stemmer overens med købsaftalen, og er det heller ikke muligt at reparere din genstand, vil du have krav på at få dine penge tilbage i stedet. 

Det står dig dog frit for, om du i det konkrete tilfælde vil tage imod en forhandlers eventuelle tilbud om at bytte til en anden model. Omvendt kan forhandleren godt afvise at ombytte til en nyere og dyrere model, end den du oprindeligt havde købt. Denne løsning kan konkret aftales, eventuelt mod betaling af prisdifferencen, hvis I kan blive enige om det.

22. Efter 6 måneder har du bevisbyrden for, at der er tale om en oprindelig mangel

Kun til dels rigtigt. Det er vigtigt at understrege, at bevisbyrden ikke indebærer, at du som forbruger skal lave en teknisk undersøgelse eller skaffe anden faglig dokumentation for manglen.

Når du som forbruger efter de første 6 måneder skal "bevise", at en fejl / mangel har været til stede i et produkt på købstidspunktet, betyder det i praksis, at du skal sandsynliggøre, at den ikke skyldes din egen forkerte eller uhensigtsmæssige brug. Er der ikke forhold, der peger i retning af, at du har gjort noget forkert, vil bevisbyrden normalt være løftet.

Inden for de første 6 måneder efter et køb, vil der efter loven være en formodning for, at den pågældende fejl har været til stede på købstidspunktet. Hvis forhandleren er uenig, har forhandleren bevisbyrden.

23. Du kan ikke forlange en brugsvejledning

Forkert! Du skal have de nødvendige informationer for at kunne anvende og vedligeholde et produkt korrekt.

Vejledningen skal have et omfang, så en almindelig forbruger kan finde ud af at bruge varen. I tøj, som skal vaskes på en særlig måde, er der for eksempel behov for en konkret anvisning (et vaskemærke).

Skal du samle et møbel, har du brug for en samlevejledning. Og ved en digital modtagerboks skal du have en instruktion, så du for eksempel ved, hvordan du kan indstille kanaler.

Vejledningen skal normalt, medmindre andet er aftalt, være på dansk eller et forståeligt skandinavisk sprog.

For nogle typer af produkter, som it-software, kan det være tilstrækkeligt, hvis manualen er tilgængelig på nettet.

24. Du skal altid selv aflevere den defekte vare i den butik, hvor du hentede den

Forkert! Hvis varen er for stor til, at du uden videre kan tage den under armen og fragte den til forhandleren, må forhandleren sørge for, at den bliver hentet hos dig i forbindelse med en reklamation.

Generelt skal problemet løses uden udgifter og uden væsentlig ulempe for dig som forbruger.

25. Garanti er det samme som reklamationsret

Forkert! Reklamationsretten på 2 år følger købeloven og kan ikke fraviges til skade for dig som forbruger.

Garanti er noget ekstra, som forhandleren eller producenten kan vælge at tilbyde dig ud over den lovbestemte reklamationsret. Garantien er med andre ord et supplement til den reklamationsret, som du er sikret efter loven.

En garanti skal i øvrigt samlet set stille forbrugeren væsentligt bedre end reklamationsretten ved for eksempel at forlænge klagemuligheden ud over de lovbestemte 2 år.

Med hver enkelt sag følger nogle konkrete forhold der kan have indflydelse på den samlede vurdering af din sag – er du i tvivl om dine rettigheder – kontakt vores rådgivning.

Kontakt Forbrugerrådet Tænks rådgivning