Ulykkesforsikring: Hvad er en pludselig hændelse?
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Ulykkesforsikring: Hvad er en pludselig hændelse?

Du synes måske selv, at du var ude for en ulykke, men det er ikke sikkert, at forsikringsselskabet synes det samme. Det springende punkt er, hvordan man definerer en ‘pludselig hændelse’.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 27. november 2023
Løber er faldet ved en pludselig hændelse

En ulykkesforsikring opfattes nok af mange som en forsikring som, hvis ikke alle, så de fleste har. Derfor vil det måske overraske nogle, at en ulykkesforsikring kun dækker dig i relativt få tilfælde.

Der skal være tale om en ulykke, som er en pludselig hændelse. 

Det betyder, at det fx ikke er ulykkesforsikringen, der dækker dig, hvis du får ménskader som følge af sygdom eller nedslidning over tid. Så er der ikke tale om en pludselig hændelse - og så dækker din ulykkesforsikring ikke.

Derfor skal du heller ikke tegne en ulykkesforsikring i stedet for en forsikring for tab af erhvervsevne, som du typisk vil have i tilknytning til din arbejdsmarkedspension.

Hvornår er det en pludselig hændelse?

Mange vil mene, at de har været ude for en ulykke, hvis de vrider om på knæet, mens de er ude at gå en tur.

Men hvis skaden er et resultat af ‘dagligdagsbevægelser’, hvor man fx bukker sig ned eller rejser sig fra en stol, er det ikke sikkert, at dit forsikringsselskab vil kalde det for en ulykke, som gør, at du kan bruge din ulykkesforsikring.

Det samme gælder, hvis skaden skyldes sygdom eller hvis dit knæ er blevet belastet over en længere periode og pludselig bryder sammen, da du løber en tur. 

Det kan virke pludseligt for dig, men for forsikringsselskabet er det afgørende, om det er en eksisterende skade, der bliver udløst under gåturen.

Hvor godt dækker dit forsikringsselskab?

Med forbehold som "dagligdagsbevægelser" og "pludselig hændelse", som ofte står i dine forsikringsbetingelser, kan det være svært at gennemskue, hvad en ulykkesforsikring konkret dækker. Hvornår er det du gør en dagligdagsbevægelse? Hvornår er noget pludseligt nok?

De vage formuleringer betyder, at det bliver op til en konkret fortolkning af det enkelte tilfælde, om der er tale om en pludselig hændelse, som gør at ulykkesforsikringen gælder.

Vil du have et indtryk af, hvordan dit forsikringsselskab forholder sig, kan du tjekke, hvordan dit forsikringsselskab står i forhold til klager i Ankenævnet for Forsikring.

Har dit selskab uforholdsmæssigt mange sager, hvor det er kunden, der har fået medhold, så kan det være et tegn på, at deres skadesbehandling er for hård, og at de måske tolker selve ulykkesbegrebet for smalt. 

Ny eller gammel definition af ulykke

Omkring årtusindeskiftet begyndte forsikringsselskaber at bruge en bredere fortolkning af begrebet ulykke. Før det blev en ulykke defineret som en ‘pludselig udefrakommende hændelse’, mens det nu er defineret som en ‘pludselig hændelse’.  

Som forbruger skal du selv være opmærksom på, hvilken definition på ulykke der bliver brugt i din ulykkesforsikring. Har du en forsikring, der er købt før, selskaberne brugte den nye definition, kan det stadig være den gamle definition, der gælder. Det kan have betydning, hvis du får brug for din forsikring.