Rejseforsikring: Tjek dette, før du køber | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Tjek dette, før du køber en rejseforsikring

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for uheld, sygdom eller tyveri, og du ikke har styr på din rejseforsikring. Hvad skal du tjekke, inden du køber en?

Mette Andrea Boesgaard · Foto: Getty Images · 10. januar 2022
Mor med søn på ferie i en pool

Med en rejseforsikring er der hjælp at hente, hvis du for eksempel er ude for uforudsete hændelser som akut sygdom, tyveri eller overfald på din rejse.

Rejseforsikringen indeholder måske også en afbestillingsforsikring. Det kan også være et tilvalg til rejseforsikringen. Den kan typisk give dig økonomisk dækning, hvis du får brug for at afbestille din ferie.

Hvilken rejseforsikring skal du vælge? Og kan du nøjes med det blå EU-sygesikringsbevis? Læs med her.

Det blå EU-sygesikringskort dækker sygdom i EU-lande

Sygdom eller lægehjælp i udlandet kan koste dig dyrt. Men rejser du i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er du til en vis grænse dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig adgang til behandling i sundhedsvæsnet på lige vilkår med borgerne i det land, du rejser i. Bliver du for eksempel smittet med coronavirus eller på anden måde syg under en ferie i Europa? Så kan du med dit blå EU-sygesikringskort få lægehjælp eller medicin.

Men det blå EU-sygesikringsbevis dækker ikke hjemrejse, hvis du bliver syg. Det dækker heller ikke eventuel egenbetaling for behandling i det land, som du er rejst til. Derfor har du også brug for en privat rejseforsikring, hvis du eksempelvis skal have dækket hjemtransport.

Rejser du udenfor EU og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, anbefaler vi, at du altid har en privat rejseforsikring.

Rejseforsikring dækker andet end sygdom

Din rejseforsikring dækker ikke kun, hvis du bliver syg på din ferie. Ofte vil den også dække dig i mange andre tilfælde, for eksempel:

  • Hjemtransport i forbindelse med sygdom
  • Erstatning ved tyveri og røveri
  • Udgifter til forlænget hotelophold og forplejning med mere
  • Dækning hvis du skader andres ejendom på ferien

Ødelagte feriedage, advokatomkostninger og sygeledsagelse kan også være dækket.

Læs altid vilkårene på din rejseforsikring grundigt for at se, præcis hvad forsikringen dækker. Nogle rejseforsikringer refunderer eksempelvis kun ødelagte ferier for 2 personer og dækker altså ikke udgifterne til hele familien, hvis kun en af jer bliver syge. Der vil typisk også være et loft på, hvor meget forsikringen dækker.

Tjek forsikringssummen, når du vælger forsikring. Forsikringssummen er det beløb, du er dækket for i forsikringen. For eksempel i tilfælde af, at du mister din bagage.

Du skal derfor være opmærksom på, om beløbet du er dækket for i forskellige situationer, stemmer overens med dine forventninger og de værdier, du har med på ferien.

Tjek om du allerede er dækket

Din indboforsikring, dit betalingskort - for eksempel MasterCard - eller dit studiekort kan godt indeholde en rejseforsikring, uden du er opmærksom på det. Undersøg om du allerede er dækket, før du tegner en rejseforsikring.

Betingelserne i din rejseforsikring bør du altid læse grundigt. Der kan nemlig være stor forskel på, om forsikringen dækker alle i familien, eller hvor meget den dækker i forbindelse med for eksempel farlig sport.

Ekstra afbestillings- eller rejseforsikring kan i særlige tilfælde være nødvendig, selv om du allerede har en eller begge forsikringer i forvejen. Falder rejsens længde, formål og rejsested uden for din forsikrings dækningsområde, har du brug for ekstra dækning.

Ekstra dækning er for eksempel vigtigt, hvis du rejser mere end 30 dage, eller hvis du skal på studieophold i udlandet. Det kan også være nødvendigt med et tillæg ved eksempelvis skiferier.

Tjek markedet inden du køber

Rejseforsikringer kan du købe via dit forsikringsselskab, et rejsebureau eller et rejseforsikringsselskab.

Undersøg markedet grundigt, inden du køber en rejseforsikring.

Flere forsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer gennem din indbo- eller familieforsikring, for eksempel som en tillægsdækning. Dette er ofte billigere end at købe særskilte rejseforsikringer - især hvis du rejser mere end en gang om året.

Forsikringsselskabernes priser, ydelse og dækning kan du sammenligne på forsikringsguiden.dk. Forsikringsguiden.dk er lavet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.  

Guiden dækker mere end 90 procent af markedet for de forsikringstyper, du finder på Forsikringsguiden.

Er du dækket, hvis du arbejder i din ferie?

Din private rejseforsikring dækker kun, hvis du er på ferie. Hvis du er på en arbejdsrejse, skal du have en erhvervsrejseforsikring eksempelvis gennem din arbejdsplads.

Læser du arbejdsmails, eller er du til konference en enkelt dag i din ferie, dækker din private rejseforsikring som udgangspunkt stadig. Hovedformålet med din rejse skal bare være ferie.

Arbejder du, mens du er på ferie i udlandet? Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl, om din private rejseforsikring dækker.

Forsikringsselskaber kan have forskellige holdninger til, hvor grænsen mellem ferie og arbejde går. Derfor skal du altid læse dine forsikringsbetingelser igennem, inden du tegner en rejseforsikring.

Dækker rejseforsikringen, hvis du holder ferie i Danmark?

Skal du holde ferie i Danmark? Din rejseforsikring dækker som udgangspunkt ligesom, hvis du var i udlandet. Bliver du for eksempel syg og skal på hospitalet under din ferie, kan du få dækket udgifter til tabte feriedage.

Flere forsikringsselskaber stiller dog som betingelse, at du skal have booket et vist antal overnatninger, før de dækker.

Husk, at vilkårene ikke er de samme i alle forsikringsselskaber. Kontakt derfor dit forsikringsselskab, og få styr på vilkårene inden ferien.

Dækning i særlige tilfælde

Din rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis altid. Vær særligt opmærksom på disse ting:

  • Sportsferier, skiferier og andre aktive ferier kan kræve ekstra forsikring, hvis de ikke er dækket af den almindelige rejseforsikring.
  • Dækker din forsikring ikke i visse lande? Flere forsikringer for Europa dækker eksempelvis ikke Tyrkiet.
  • Operationer og behandlinger i udlandet er omfattet af særlige regler. Rejser du ud for at få behandling i udlandet, er du ikke dækket af det blå sygesikringskort, dine almindelige forsikringer eller din rejseforsikring. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dette grundigt og eventuelt får en ekstra forsikring med henblik på netop denne type rejser.
  • Alvorligt og kronisk syge skal være ekstra opmærksomme på de private rejseforsikringer. Ofte vil der nemlig være særlige betingelser, der kan betyde, at du ikke er dækket i samme omfang som andre. Overvej om din situation kræver en forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet.
  • Er du over 65 år, skal du være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kræver en godkendelse, inden de dækker dig på rejsen.