Rejseforsikring: Tjek dette, før du køber | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Tjek dette, før du køber en rejseforsikring

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for uheld, sygdom eller tyveri, og du ikke har styr på din rejseforsikring. Men hvad dækker rejseforsikringen, og hvilken skal du vælge? Få hjælp her.

Foto: Getty Images · 2. maj 2023
Mor med søn på ferie i en pool

Med en rejseforsikring er der hjælp at hente, hvis du for eksempel er ude for uforudsete hændelser som akut sygdom, tyveri eller overfald på din rejse.

Rejseforsikringen indeholder måske også en afbestillingsforsikring. Det kan også være et tilvalg til rejseforsikringen. Afbestillingsforsikringen kan typisk give dig økonomisk dækning, hvis du får brug for at afbestille din ferie.

Her får du svar på:

 • Kan du nøjes med det blå EU-sygesikringsbevis?
 • Hvad dækker en rejseforsikring?
 • Hvilken rejseforsikring skal du vælge?
 • Hvor køber du din rejseforsikring?
 • Dækker forsikringen, hvis du arbejder i din ferie?
 • Dækker rejseforsikringen, hvis du holder ferie i Danmark?
 • I hvilke særlige tilfælde skal du være ekstra opmærksom på din rejseforsikring?

Læs med her.

Kan du nøjes med det blå EU-sygesikringsbevis? 

Det blå EU-sygesikringskort dækker til en vis grænse sygdom i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig nemlig adgang til behandling i sundhedsvæsnet på lige vilkår med borgerne i det land, du rejser i. Det betyder, at bliver du syg under en ferie i Europa, så kan du med dit blå EU-sygesikringskort få lægehjælp eller medicin.

Det blå sygesikringsbevis dækker til gengæld ikke hjemrejse, hvis du bliver syg. Det dækker heller ikke eventuel egenbetaling for behandling i det land, som du er rejst til. Derfor er det i de fleste tilfælde en god idé at tegne en privat rejseforsikring.

Rejser du udenfor EU og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, anbefaler vi, at du altid har en privat rejseforsikring.

Hvad dækker en rejseforsikring?

Din rejseforsikring dækker ikke kun, hvis du bliver syg på din ferie. Ofte vil den også dække dig i mange andre tilfælde, fx:

 • Hjemtransport i forbindelse med sygdom
 • Erstatning ved tyveri og røveri
 • Udgifter til forlænget hotelophold og forplejning med mere
 • Dækning hvis du skader andres ejendom på ferien
 • Hvis din bagage er forsinket

Din rejseforsikring kan i nogle tilfælde også give dig erstatning for ødelagte feriedage og dække advokatomkostninger og sygeledsagelse.

Læs altid vilkårene på din rejseforsikring grundigt for at se, præcis hvad forsikringen dækker. Nogle rejseforsikringer refunderer eksempelvis kun ødelagte ferier for to personer og dækker altså ikke udgifterne til hele familien, hvis kun en af jer bliver syge.

Der vil typisk også være et loft på, hvor meget forsikringen dækker.

Tjek også forsikringssummen, når du vælger forsikring. Forsikringssummen er det beløb, du er dækket for i forsikringen. Du skal være opmærksom på, om beløbet du er dækket for i forskellige situationer, stemmer overens med dine forventninger og de værdier, du har med på ferien.

Hvilken rejseforsikring skal du vælge?

Undersøg om du allerede er dækket, før du tegner en rejseforsikring. Din indboforsikring, dit betalingskort - for eksempel MasterCard - eller dit studiekort kan indeholde en rejseforsikring.

Brug vores test af rejseforsikringer eller tjek sammenligningsportalen Forsikringsguiden.dk for at finde rejseforsikringen med den rigtige dækning for dig og den bedste pris.

Årsrejseforsikringer kan dække hele verden eller Europa. Har du behov for dækning i hele verden eller rejser du udelukkende i Europa? Der er naturligvis prisforskelle her. 

Læs betingelserne i din rejseforsikring grundigt, for der kan være store forskelle fra forsikring til forsikring.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at købe ekstra rejseforsikring, selv om du allerede har en i forvejen. Det kan fx være, hvis rejsens længde, formål eller selve destinationen er uden for din forsikrings dækningsområde. Der kan være behov for ekstra dækning fx hvis:

 • du skal på skiferie
 • du rejser mere end 30 dage
 • du skal på studieophold i udlandet

Hvor køber du din rejseforsikring?

Du kan købe rejseforsikring via dit forsikringsselskab, et rejsebureau eller et rejseforsikringsselskab.

Undersøg markedet grundigt, inden du køber en rejseforsikring.

Flere forsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer gennem din indboforsikring som en tillægsdækning. Er du tilfreds med den indboforsikring du har, og tilbyder dit forsikringsselskab rejseforsikring som tilvalg, så er det ofte en billig løsning for dig.

Dækker rejseforsikringen, hvis du arbejder i din ferie?

Din private rejseforsikring dækker kun, hvis du er på ferie. Hvis du er på en arbejdsrejse, skal du have en erhvervsrejseforsikring eksempelvis gennem din arbejdsplads.

Læser du arbejdsmails, eller er du til konference en enkelt dag i din ferie, dækker din private rejseforsikring som udgangspunkt stadig. Hovedformålet med din rejse skal bare være ferie.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl, om din private rejseforsikring dækker. Forsikringsselskaber kan have forskellige holdninger til, hvor grænsen mellem ferie og arbejde går. Derfor skal du altid læse dine forsikringsbetingelser igennem, inden du tegner en rejseforsikring.

Dækker rejseforsikringen, hvis du holder ferie i Danmark?

Skal du holde ferie i Danmark? Din rejseforsikring dækker som udgangspunkt ligesom, hvis du var i udlandet. Bliver du for eksempel syg og skal på hospitalet under din ferie, kan du få dækket udgifter til tabte feriedage.

Flere forsikringsselskaber stiller dog som betingelse, at du skal have booket et vist antal overnatninger, før de dækker.

Husk, at vilkårene ikke er de samme i alle forsikringsselskaber. Kontakt derfor dit forsikringsselskab, og få styr på vilkårene inden ferien.

Dækning i særlige tilfælde

Din rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis altid. Vær særligt opmærksom på disse ting:

 • Sportsferier, skiferier og andre aktive ferier kan kræve ekstra forsikring, hvis de ikke er dækket af den almindelige rejseforsikring.
 • Dækker din forsikring ikke i visse lande? Flere forsikringer for Europa dækker eksempelvis ikke Tyrkiet.
 • Operationer og behandlinger i udlandet er omfattet af særlige regler. Rejser du ud for at få behandling i udlandet, er du ikke dækket af det blå sygesikringskort, dine almindelige forsikringer eller din rejseforsikring. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dette grundigt og eventuelt får en ekstra forsikring med henblik på netop denne type rejser.
 • Alvorligt og kronisk syge skal være ekstra opmærksomme på de private rejseforsikringer. Ofte vil der nemlig være særlige betingelser, der kan betyde, at du ikke er dækket i samme omfang som andre. Overvej om din situation kræver en forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet.
 • Er du over 65 år, skal du være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kræver en godkendelse, inden de dækker dig på rejsen.