Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs

Din bank kan gå konkurs, men hvad betyder det for dig som kunde? Hvad sker der med din opsparing - og hvad med din gæld? Få svaret her.

Foto: Getty Images · 20. marts 2023
Bankkrak: Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs

Din bank kan gå konkurs, hvis den ikke få økonomien til at hænge sammen. Men bankerne skal i dag leve op til langt strengere krav end før finanskrisen – både når det gælder kapital, likviditet og afvikling, hvis banken skulle krakke, så derfor er det sjældent, at man ser decideret konkurser.

Udover konkurs kan der også ske det, der kaldes et bankstormløb. Det er, når rigtig mange kunder pludselig mister tiltroen til banken og derfor hæver deres penge på samme tid.

Opsparing: Hvad sker der med mine penge?

Krakker din bank, beregner banken, hvor mange penge du har stående i banken. Det gør banken ved at kigge på dit indestående i banken og hvor mange penge du har lånt.

Dine penge i banken er dækket op til 100.000 euro. Det svarer til cirka 750.000 kroner. Alt over 100.000 euro går tabt, hvis banken krakker.

Har du eksempelvis 950.000 kroner stående og 200.000 kroner i gæld, bliver din gæld modregnet din opsparing. Dermed er du dækket i dette tilfælde.

Har du mere end 750.000 kroner stående i banken? Du kan sikre beløb over 750.000 kroner ved at oprette en konto i en anden bank og have nogle af pengene stående der.

Investering i aktier, obligationer eller andre værdipapirer kan også sikre dine penge, hvis du har mere end 750.000 kroner stående i banken.

Hvad sker der med min gæld?

Krakker din nuværende bank, forsvinder din gæld ikke.

Dine lån bliver flyttet til en anden bank, og så skylder du pengene til den bank, du bliver flyttet til.

Pension, bolig og børneopsparing

Pensionsopsparinger er fuldt dækket af Garantiformuen, hvis din bank går konkurs.

Børneopsparinger er dækket ligesom almindelig kontant opsparing, men børneopsparingen tilhører dine børn. Det betyder, at pengene tælles som en del af dit barns dækning på beløb op til 100.000 euro svarende til cirka 750.000 kroner.

Opbevarer banken dine penge i forbindelse med et boligkøb, er pengene også dækket i de fleste tilfælde.

Hvad sker der med mine investeringer?

Har du værdipapirer i et depot bliver de ikke påvirket, hvis banken går konkurs. Værdipapirer opbevares i VP Securities, der også kaldes Værdipapircentralen. Krakker din bank, udleverer banken dine værdipapirer til dig udenom konkursboet.

Ejer du bankaktier i en bank, der går konkurs, er bankaktierne værdiløse. Det fungerer på samme måde, som hvis du har investeret i en virksomhed, og virksomheden går konkurs.

Fælleskonto: Hvordan er vi dækket?

Din fælleskonto er dækket som to enkelte konti. Det betyder, at en fælleskonto er dækket med beløb op til 200.000 euro svarende til cirka 1.500.000 kroner.

Har du fælleskonto med din mand eller kone og din egen konto, så er du dækket for op til 100.000 euro for din egen konto plus din del af fælleskontoen. Det betyder, at din fælles opsparing og fælles gæld deles i to og tælles op sammen med dine egen konto.

Hvad sker der med min rente?

Krakker din bank, skal du enten flyttes til en anden bank eller til Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet er en offentlig virksomhed, som står for at afvikle og lukke banker, der er gået konkurs.

Priserne på dine lån og dine aftaler kan stige, hvis du bliver kunde i Finansiel Stabilitet. Derfor skal du holde øje med renterne på dine lån, hvis din bank krakker.

Flytter du til en anden bank, fordi din egen bank går konkurs, kan dine renter også ændre sig. Hold derfor øje med priserne i den bank, du bliver flyttet til.