Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs

Din bank kan gå konkurs, men hvad betyder det for dig som kunde? Hvad sker der med din opsparing - og hvad med din gæld? Få hjælp her.

Rune Hendriksen · Foto: Getty Images · 19. marts 2020
Bankkrak: Sådan er du sikret, hvis din bank går konkurs

Din bank kan gå konkurs, hvis den ikke få økonomien til at hænge sammen.

Krakker din bank, er du som bankkunde sikret, at du kan få et beløb på op til 100.000 euro svarende til cirka 750.000 kroner dækket. Pengene kommer fra Garantiformuen, som er den danske stats indskydergaranti.

Sikringen på de 100.000 euro gælder for alle banker, som opererer i Danmark.

Opsparing: Hvad sker der med mine penge?

Krakker din bank, beregner banken, hvor mange penge du har stående i banken. Det gør banken ved at kigge på dit indestående i banken og hvor mange penge du har lånt.

Dine penge i banken er dækket op til 100.000 euro. Det svarer til cirka 750.000 kroner. Alt over 100.000 euro går tabt, hvis banken krakker.

Har du eksempelvis 950.000 kroner stående og 200.000 kroner i gæld, bliver din gæld modregnet din opsparing. Dermed er du dækket i dette tilfælde.

Har du mere end 750.000 kroner stående i banken? Du kan sikre beløb over 750.000 kroner ved at oprette en konto i en anden bank og have pengene stående der.

Gæld: Hvad sker der med min gæld?

Krakker din nuværende bank, forsvinder din gæld ikke.

Dine lån bliver flyttet til en anden bank, og så skylder du pengene til den bank, du bliver flyttet til.

Pension, bolig og børneopsparing

Pensionsopsparinger er fuldt dækket af Garantiformuen, hvis din bank krakker.

Børneopsparinger er dækket ligesom almindelig kontant opsparing, men børneopsparingen tilhører dine børn. Det betyder, at pengene tælles som en del af dit barns dækning på beløb op til 100.000 euro svarende til cirka 750.000 kroner.

Opbevarer banken dine penge i forbindelse med et boligkøb, er pengene også dækket i de fleste tilfælde, hvis din bank krakker.

Investeringer: Hvad sker der med mine investeringer?

Værdipapirer, som din bank har håndteret for dig, er ikke påvirket af, at din bank krakker. Værdipapirer opbevares i VP Securities, der også kaldes Værdipapircentralen. Krakker din bank, udleverer banken dine værdipapirer til dig.

Ejer du bankaktier i en krakket bank, er bankaktierne værdiløse. Det fungerer på samme måde, som hvis du har investeret i en virksomhed, og virksomheden går konkurs.

Investering i aktier, obligationer eller andre værdipapirer kan også sikre dine penge, hvis du har mere end 750.000 kroner stående i banken. Værdipapirer bliver ikke påvirket af, at din bank krakker.

Fælleskonto: Hvordan er vi dækket?

Din fælleskonto er dækket som 2 enkelte konti. Det betyder, at en fælleskonto er dækket med beløb op til 200.000 euro svarende til cirka 1.500.000 kroner.

Har du fælleskonto med din mand eller kone og din egen konto, så er du dækket for op til 100.000 euro for din egen konto plus din del af fælleskontoen. Det betyder, at din fælles opsparing og fælles gæld deles i 2 og tælles op sammen med dine egen konto.

Rente: Hvad sker der med min rente?

Krakker din bank, skal du enten flyttes til en anden bank eller til Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet er en offentlig virksomhed, som lukker banker, der er gået konkurs.

Priserne på dine lån og dine aftaler kan stige, hvis du bliver kunde i Finansiel Stabilitet. Derfor skal du holde øje med renterne på dine lån, hvis din bank krakker.

Flytter du til en anden bank, fordi din egen bank går konkurs, kan dine renter også ændre sig. Hold derfor øje med priserne i den bank, du bliver flyttet til.