Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Sine Jensen

Seniorrådgiver, sundhedspolitik
Bæredygtigt forbrug
77 41 77 37

Hent pressebillede af Sine Jensen i høj opløsning

Fagområder

 • Ansvar for sundhedsområdet
 • Vores indsatser på sundhedsområdet er lægemidler, medicinsk udstyr, klage og erstatningsområdet og sundheds IT

Uddannelse

 • Cand. mag i historie og pædagogik og sygeplejerske

Tidligere ansættelser

 • Sygeplejerske på Bispebjerg, Rigshospitalet og hjemmeplejen i Københavns Kommune
 • Som cand. mag har jeg arbejdet 6 år i Ældre Sagen med social og sundhedspolitik.
 • Ekstern lektor på Københavns Universitet ved Sundhedsinformatik

Seneste udvalgsarbejde

 • Rådet for lægemiddelovervågning
 • Lægemiddelnævnet
 • Udvalg for medicinsk udstyr
 • Kontaktudvalget for patientmobilitetsdirektivet
 • Følgegruppe for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien
 • Praksisudvalget for Patientombuddet
 • Rådgivningsudvalget for Institut for Rationel Farmakoterapi
 • Standardiseringsudvalg – sundhedsinformatik: S-273, CEN 215, ISO 251
 • Heath Group i BEUC - den Europæiske forbrugerorganisation
 • Ankenævnsrepræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning
 • Landstandlægenævnet
 • Apotekerankenævnet