Klar til Indkøb: Klæder børn på til indkøbsjunglen | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Klar til Indkøb Klæder børn på til indkøbsjunglen

Indkøb i supermarkedet kræver øvelse. Forbrugerrådet Tænk vil med projekt Klar til Indkøb gøre 6-15-årige børn til fremtidens kompetente forbrugere.

Foto: Getty Images
To unge på indkøb

Indkøb i supermarkedet eller på nettet bliver ofte glemt, når børn lærer om mad og madlavning. Men det kræver viden og øvelse at kunne tage kritisk stilling til varerne i supermarkedet, at vælge gode kvalitetsråvarer og at undgå at falde for supermarkedets salgsmetoder.

Med projekt Klar til Indkøb sætter Forbrugerrådet Tænk fokus på netop indkøbssituationen og på at klæde fremtidens forbrugere – børnene - på til at kunne træffe gode valg for dem selv, når de både nu og i fremtiden køber ind.

Projekt Klar til Indkøb sætter fokus på 3 temaer:

  • Råvarekendskab: Friske, kvalitetsråvarer er en forudsætning for at lave dejlig, sund og velsmagende mad. Køber du frugt og grønt i sæson, er de typisk også billigere og friskere.
     
  • Madspild: Når du smider mad ud, smider du også penge ud. En god måde at undgå madspild, er at have et godt basislager. Så kan du altid lave mad med hvad du har og behøver ikke købe en masse hver gang, som potentielt ender som madspild.
     
  • Bæredygtighed: Vælger du madvarer, der tager hensyn til klima, miljø, natur og dyr, er du med til at tage ansvar for den verden, vi lever i.

Undervisningsmateriale til brug i madkundskab

Klar til Indkøb når børnene der, hvor de er: I skolen. Derfor har vi i samarbejde med madkundskabslærer, forfatter og Ph.d. Helle Brønnum Carlsen udviklet et undervisningsforløb til brug i valgfaget madkundskab i grundskolen.

Materialet dækker emnet godt, det er overskueligt, og giver eleverne et godt indblik i, hvad de som forbrugere skal være opmærksomme på.

Det er nemt at gå til, relevant og bare et fedt materiale! Sammenskriv af forskellige læreres oplevelse med materialet

Indkøb i supermarkedet er også omdrejningspunktet for en håndfuld supplerende digitale materialer, som Rikke Falkenberg Kofoed fra LegmedIT har udviklet til Klar til Indkøb. Udover indkøb, kommer disse materialer også rundt om opbygning af basislager, sæsonens råvarer og madspild. 

Undervisningsmaterialerne ligger gratis tilgængelig på platformen indkoeb.taenk.dk og er også at finde på Meebook, som er en portal med undervisningsmaterialer, som en stor del af landets kommuner bruger.

Madmakkere på Indkøb er et sjovt og lærerigt spil for familier

Familieaktiviteten "Madmakkere på Indkøb" er for børn i alderen 6 til 9 år og en voksen, der i fællesskab løser forskellige praktiske opgaver vejledt af en smartphone – som et slags orienteringsløb.

Omdrejningspunktet er, at familien skal lave pizza, og undervejs får de både kigget i gemmerne derhjemme, brugt deres rester og besøgt et supermarked, hvor de skal øve sig i at se sig for. Det hele rundes af med pizzabagning og -spisning og en quiz.

"Madmakkere på Indkøb" er en hyggelig fælles aktivitet, der giver familier ny viden og aha-oplevelser, som de kan bruge fremover, når de handler og planlægger deres indkøb.

Klar til indkøb undersøger børn og forældres indkøbsvaner

Børns indkøbsvaner var i fokus i vores praksisnære forskning i 2020, som Helle Brønnum Carlsen gennemførte for projekt Klar til Indkøb. Her blev elever i 3 madkundskabsklasser i henholdvis København, Køge og Galten spurgt ind til de valg, de træffer i supermarkedet. Undersøgelsen viste, at børn i høj grad kopiere deres forældres indkøbsvaner. 

Indkøbsvaner blandt forældre til børn i alderen 11-15 år var fokus for en kvantitativ, repræsentativ analyse, som YouGov gennemførte for Klar til Indkøb i 2020. Her blev voksne med og uden børn blandt andet spurgt ind til uplanlagte køb, og forældre blev spurgt ind til, på hvilken måde deres børn påvirker deres indkøb i supermarkedet. 

Hvem der bestemmer, hvad der skal købes ind og spises i familien? Hvilken indflydelse har børnene? Og hvad påvirker børnenes madvalg? Det undersøgte Wilke for Forbrugerrådet Tænk i 2021 ved at interviewe 6 elever i 6.-7. klasse sammen med en forælder og gennemføre et litteraturstudie om emnet. Rapporten peger på, at børn i høj grad bliver påvirket af sociale medier, venner og sportsklubber, og i mindre grad af, hvad de lærer i skolen, når det kommer til madvalg og viden om klima. Allerstørst er forældrenes påvirkning dog, idet mange børn uden at tænke over det vælger de varer, som forældrene normalt vælger.

Den kvantitative analyse fra 2021 havde fokus på forældre til skolebørn og deres syn på at inddrage deres børn i madlavning og indkøb. Analysen viste, at børn både direkte og indirekte har indflydelse på familiens madindkøb. Den viser også, at forældrene går op i sund mad og også snakker med deres børn om dette. Til gengæld er der langt færre forældre, der taler med deres børn om klima og bæredygtighed.

I 2022 undersøgte Wilke for Forbrugerrådet Tænk, hvad forældre til børn i skolealderen mener er vigtigst, når de vælger varer i supermarkedet og hvad der ville kunne gøre det bæredygtige valg lettere at træffe? Analysen peger på, at mange synes, det er svært at gennemskue fødevarers klimaftryk. Lavere pris samt mere troværdig og tydeligt information på varerne er nogle af de tiltag, mange mener, vil få dem til at købe mere klimavenligt. 

I 2022 har vi samlet det sidste 3 års kvalitative og kvantitative analyser i en analyseopsamling, der samler trådene og giver et overblik over børn og deres forældres viden, vaner og holdninger til mad, indkøb og bæredygtighed i dagens Danmark. 

Klar til Indkøb er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.