Tandtråd: Sådan undgår du PFAS
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Undgå PFAS i din tandtråd

Hver tredje tandtråd indeholder fluorstoffet PTFE i vores nye undersøgelse. PTFE kaldes også for teflon og er et ud af mange uønskede fluorstoffer. Se, om din tandtråd er med eller uden PTFE.

Katja Ravn og Stine Müller · Foto: Katja Ravn · 23. september 2022
tandtråd

Hver tredje tandtråd indeholder fluorstoffet PTFE.

Det viser en undersøgelse af Forbrugerrådet Tænk Kemi, hvor 20 ud af 59 typer tandtråd indeholder det uønskede fluorstof.

PTFE kaldes også for teflon og er et ud af mange fluorstoffer, som hører under fællesbetegnelsen PFAS.

I tandtråd markedsføres PTFE ofte med at få tandtråden til at glide lettere mellem tænderne og trevle mindre.

Det er ikke kun i Danmark, at der er fundet fluorstoffer i tandtråd. En amerikansk undersøgelse finder lignende fund i hver tredje tandtråd.

Derfor er fluorstoffer et problem

PFAS, eller fluorstoffer, ophober sig i naturen og kroppen og er mistænkt for at kunne nedsætte immunforsvaret, øge kolesterolindhold i blodet, give øget risiko for leverskader, kræft, hormonforstyrrelser, ufrivillig abort og lungeskader.

Tandtråd med PTFE er ikke i sig selv et problem, men du bliver udsat for fluorstoffer mange steder. Gennem indeklima, udendørstøj og plejeprodukter.

Den fortsatte produktion, brug og også bortskaffelse af produkter med fluorstoffer kan også belaste miljøet med uønskede PFAS og derigennem bidrage til vores samlede udsættelse for PFAS.

Vælger du en tandtråd uden fluorstoffer, begrænser du stoffernes udbredelse i miljøet og derigennem din samlede udsættelse for uønsket kemi – også kaldet cocktaileffekten.

Tandtråd med PTFE

Her er eksempler på tandtråd med fluorstoffet PTFE fra vores undersøgelse. Alle produkterne er købt i danske butikker og online.

 

Vi har ikke testet tandtråd for indhold af fluorstoffer på et laboratorie.

Undersøgelsen er baseret på information om indhold af PTFE på indpakningen og fra kontakt med producenterne bag.

Tandtråd uden PTFE

Her er eksempler på tandtråd, der ifølge virksomhederne bag er uden fluorstoffet PTFE.

 

Vores undersøgelse viser, at mærker som fx Jordan, Oral-B og G.U.M laver tandtråd både med og uden PTFE. Derfor anbefaler vi at undersøge det enkelte produkt.

Sådan undgår du fluorstoffer i din tandtråd

 • Se efter fluorstoffet PTFE på indpakningen. Vær opmærksom på, at du kan finde tandtråd, der ikke skriver PTFE på pakken, men som stadig indeholder fluorstoffet.
 • Spørg producenten eller forhandleren direkte, hvis du vil være helt sikker på, at tandtråden er uden fluorstoffet PTFE.

Har du allerede en tandtråd med PTFE derhjemme, behøver du ikke smide den ud. Men du kan vælge en tandtråd uden fluorstoffer næste gang. Hvis du alligevel vil smide tandtråden ud, skal den smides ud som restaffald. Hvis du kan skille tandtråd og plastbeholder ad, skal beholderen sorteres som plast.

Tandtråd: Halvdelen er uden information om PTFE

I vores undersøgelse indeholder 10 ud af 20 tandtrådsprodukter PTFE, uden at det står på indpakningen.

Det bekræfter virksomhederne bag, efter at vi har taget kontakt til dem.

For det meste kan du få oplysninger om PTFE på indpakningen af din tandtråd. Nogle oplyser også om indhold af PTFE på deres hjemmeside.

Men der er ingen garanti. Virksomhederne er ikke forpligtede til at oplyse om indholdsstofferne på produkterne.

tandtråd
Disse 10 forskellige slags tandtråd indeholder fluorstoffet PTFE, uden at du kan læse det på indpakningen.

Tandtråd med fluor er ikke det samme

Tandtråd kan også indeholde den samme slags fluor, som du finder i tandpasta. Det kaldes uorganisk fluorid, der hjælper med at forebygge huller i tænderne.

Fluor eller fluorid er ikke det samme som fluorstoffet PTFE. Du kan derfor roligt købe tandtråd med fluor.

Svanemærket tandtråd findes ikke

Produkter med miljømærket Svanemærket må ikke indeholde fluorstoffer. Desværre kan du ikke købe tandtråd med Svanemærket eller EU-Blomsten.

”Kriterierne for hygiejneprodukter har fokus på produkter, der skal suge væske. Derfor er kravene i kriterierne stillet ud fra, at de anvendte materialer skal kunne suge væske”, siger kriteriechef i Miljømærkning Danmark, Heidi Belinda Bugge.

PTFE kan være kilden til andre fluorstoffer

PTFE eller teflon er for det meste et stabilt fluorstof, når det bliver brugt som belægning i gryder og pander med nonstick. Det bliver typisk kun afgivet fra stegepander ved meget høj temperatur.

Tandtrådsproducenter oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at den PTFE de bruger også er ren, stabil og dermed sikker at bruge.

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser dog, at kosmetiske produkter med PTFE kan indeholde en række andre problematiske fluorstoffer, der ikke er deklarerede på produkterne. Forekomsten af de udeklarerede fluorstoffer i kosmetikken kan skyldes forurening fra PTFE, eller at PTFE kan nedbrydes til andre fluorstoffer.

Vi har ikke undersøgt tandtråden for indhold af andre PFAS end PTFE.

Undersøgelse finder PTFE i blodet

I hvor høj grad mennesker udsættes for fluorstoffet PTFE i tandtråd, er svært at svare på.

En amerikansk undersøgelse peger på, at tandtråd fremstillet af PTFE kan være en kilde til fluorstoffer i blodet.

Undersøgelsen sammenholdt fluorstoffer i blodet på 178 kvinder med deres forbrugsmønstre som fx spisevaner og brugen af tandtråd.

Resultatet viste, at der var en sammenhæng mellem brug af tandtråd med PTFE og højere niveauer i blodet af fluorstoffer.

Undersøgelsen understreger også, at der skal flere data til for at kunne slå sammenhængen helt fast.

Virksomheder vil udfase PTFE i tandtråd

Flere af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har udfaset eller er i gang med at udfase salget af tandtråd med PTFE.

Enkelte virksomheder lægger også vægt på, at de tydeligt angiver indhold af PTFE på indpakningen, så forbrugerne selv kan vælge, om de foretrækker tandtråd med eller uden PTFE.

Se alle virksomhedernes svar her.

Det siger virksomhederne

 • ”Colgate tandtråd er sikker for forbrugeren at anvende. Colgate-Palmolive anvender polytetrafluoroethylene (PTFE) fibre i vores tandtråds-produkter, så tråden glider lettere imellem tænderne, hvilket kan være en fordel for forbrugere, der har svært ved at rense tænder.

  Fluorstofferne i PTFE'en er bundet kemisk og bliver ikke frigivet, medmindre den opvarmes til 315-500°C,  hvorfor produkterne -  på lige fod med produkter uden PTFE -  er sikre at anvende for  forbrugerne.  Vores tandtråd indeholder ikke nogle af følgende ingredienser: Perfluoroalkoxy alkanes (PFA) eller perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS).

  Selvom PTFE er en sikker ingrediens i vores tandtråd, så er vi opmærksomme på den bekymring der er for brugen, og vi er derfor i gang med at reformulere vores tandtråd og udfase brugen af PTFE. Begge Colgate's tandtråds-produkter vil overgå til en tråd uden PTFE, der begynder at komme i butikkerne fra november måned 2022.”

 • "Der er kun én tandtråd i vores sortiment, der indeholder PTFE. Det er GUM Easy Floss, hvor det står på pakningen, så forbrugeren kan vælge den fra. Vi har nu besluttet, at stoppe salget af denne tandtråd. Alle vores andre tandtråd er uden PTFE."

  Sunstar oplyser i januar 2024, at tandtråden med PTFE er udgået af deres sortiment. G.U.M har derfor ikke længere tandtråd med PFAS.

 •  Mundfrisk forhandler Active Oral Care, Pierrot og UltraClean.

  ”Vi er opmærksomme på at skrive, hvis der er fluor og ikke mindst PTFE i tandtråden, da der er mange forbrugere, der fravælger dette. Men der er også andre som stadig tilvælger tandtråd med PTFE, da de ellers ikke vil kunne bruge tandtråd.

  I alle tilfælde ønsker vi at kunne levere tandpleje til alle, og mener vores kunder selv skal kunne tage deres valg – det skal vi ikke tage for dem. Derfor vil vi ikke fravælge produkter medmindre disse fraviger den danske lovgivning eller er af for ringe kvalitet. Til gengæld gør vi meget ud af produkttekster, ligesom der er ingredienslister på alle relevante produkter. Ydermere kan man altid komme i kontakt med os på chat, mail eller telefon, hvis der skulle være nogen tvivl.

  Og dejligt at TÆNK bearbejder disse ting. Dette gør det nemmere for forbrugeren, men også os at orientere sig. Vi bakker op.”

 • Vi arbejder på en alternativ tråd til det ene af vores produkt, der indeholder PTFE.

 • ”PTFE i tandtråden giver en solid tynd tapeformet tråd med lav friktion, som gør det muligt at flosse i smalle mellemrum. Mange brugere ønsker disse egenskaber og det er derfor et almindeligt materiale i tandtråd. . Det fremgår på vores hjemmeside, hvis et produkt indeholder PTFE. Vi mener ikke, at det indebære nogen helbredsmæssig fare at benytte vores PTFE tandtråd. Men vi forstår bekymringen og arbejder aktivt på at finde en erstatning, som kan opfylde vores krav til kvalitet og funktion. Det er vi dog desværre bare ikke lykkedes med endnu.”

 • “Vi tilbyder forskellige muligheder til vores Oral-B forbrugere for at imødekomme deres behov, der blandt andet indbefatter tandtråd med PTFE. PTFE er tilsvarende Gore-Tex i tekstil. PTFE-materialet glider let mellem tænderne og er mindre tilbøjeligt til at trevle sammenlignet med standard tandtråd. PTFE er en meget stabil fluorpolymer, der også indeholder fluorid, men hverken fluorid eller PTFE er biotilgængeligt eller bioakkumulerbart – det kan ikke krydse cellemembraner. Vores tandtråd undergår forskellige sikkerhedstest. Sikkerheden for de forbrugere, der bruger vores produkter er vores top prioritet, og vi fortsætter med at stå bag sikkerheden af alle vores produkter."

 • ”Vil du undgå perfluorerede stoffer, skal du gå uden om de varianter med PTFE og i stedet vælge en af vores varianter uden perfluorerede stoffer: TANDEX Rund tandtråd eller TANDEX Flad tandtråd.”

 • ”I forbindelse med undersøgelsen af tandtråd for PTFE på det danske marked, så har vi besluttet at udfase vores variant indeholdende PTFE og fokusere på vores varianter uden PTFE, selvom der ikke er belæg for at PTFE er skadeligt for mennesker før det udsættes for temperaturer over 260 grader.”

 • ”Vi sælger tandtråd både med og uden PTFE.

  Vi har arbejdet med PTFE siden 1993, da vi begyndte på vores Glide Floss tandtråd. PTFE tråden er utrolig stærk, flosser ikke og glider let mellem tænderne.

  Desværre ser det ud til, at nogle aktører og forbrugere af uvidenhed mener, at alle PTFE-produkter, såsom tandtrådsprodukter, er skadelige og ulovlige, hvilket slet ikke er tilfældet.

  Intet tandtrådsprodukt i vort sortiment indeholder problematiske PFAS og på den måde vores produkter anvendes er de ikke farlige, hverken for de kunder som bruger tandtråden eller for naturen, da tandtråden ikke udsættes for de høje temperaturer, der skal til for at miljøet påvirkes negativt.

  Derimod har PTFE produkterne enormt mange positive egenskaber for de kunder, der har svært ved at gøre rent mellem tænderne.”