Årsberetning 2022: Forbrugerrådet Tænk Kemi
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Forbrugerrådet Tænk Kemi tester og undersøger forbrugerprodukter for at hjælpe forbrugere med at undgå uønskede kemikalier i deres hverdag. Arbejdet bidrager også til en bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter.

Forbrugerrådet Tænk Kemi er finansieret til og med 2025 som del af den brede politiske aftale Kemiindsatsen 2022-25.

Kemitest i 2022

I 2022 gennemførte Forbrugerrådet Tænk Kemi 19 test af forbrugerprodukter, herunder forskellige typer af kosmetik og personlig pleje, vaske- og rengøringsmidler, produkter beregnet til børn og fødevareemballage.

Produkterne blev vurderet A, B eller C alt efter indholdet af uønskede kemikalier. I 2022 indeholdt 54 procent af de 474 testede produkter kemikalier, der gav vurderingen B eller C. Tallet er meget lig med erfaringerne fra de foregående syv år. Testene viser med meget få undtagelser, at der altid er alternativer produkter uden den uønskede kemi.

Udvidelse af Kemiluppen

I 2022 bød også på en udvidelse af produkttyper i den gratis app Kemiluppen. I december 2022 blev appen relanceret, og nu kan forbrugerne ud over kosmetik og plejeprodukter, også scanne vaske- og rengøringsmidler og med det samme få at vide, om der er uønsket kemi i produkterne. Inden lancering var over 600 produkter vurderet efter dialog med bl.a. brancheforeninger og producenter/forhandlere. Siden udvidelsen og relanceringen af Kemiluppen er antallet af daglige produktscanninger steget med cirka 2.000 per dag.

embed_kemiluppen_2022

Regulering af kemilovgivningen

Forbrugerrådet Tænk har i mange år bidraget til en forbedret kemilovgivning, og i 2022 var der et øget fokus på at svare på de mange høringer i forbindelse med EU Kommissionens kemikaliestrategi.

Reguleringen af uønskede kemikalier var også omdrejningspunktet for en debat på Folkemødet 2022 arrangeret af Forbrugerrådet Tænk Kemi. Blandt deltagerne var blandt andre fødevareminister Rasmus Prehn og Miljøministeriet.

Forbrugerrådet Tænk Kemi deltog også i standardiseringsarbejdet ved at gøre opmærksom på uønskede kemikalier i produkter i Danmark og udlandet. Alle relevante test blev i 2022 oversat til engelsk og delt blandt relevante aktører, herunder andre NGO'er og beslutningstagere.

Life ask REACH

Life AskREACH projektet (appen Tjek Kemien) havde sit sidste aktive år i 2022. Projektet afsluttes i 2023, men aktiviteterne endte d 31.12.2022.

Forbrugerrådet Tænk har drevet appen Tjek Kemien sammen med Miljøstyrelsen. Hovedindsatsen for Forbrugerrådet Tænk Kemi var på Folkemødet på Bornholm i juni 2022, hvor Forbrugerrådet Tænk Kemi i tre dage præsenterede besøgende på Verdensmålenes plads for Tjek Kemien, og diskuterede mulighederne for at undgå uønsket kemi ved hjælp af appen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi arrangerede en event på Folkemødet, hvor Fødevareministeren og en afdelingschef fra Miljøministeriet (stand-in for Miljøministeren) deltog. I løbet af året blev der gjort en indsats via sociale medier for at oplyse forbrugerne om deres ret til at få at vide, om der er kandidatlistestoffer i deres produkter, og at de kan bruge Tjek Kemien til at spørge virksomhederne.