Maling: Sådan vælger du den sikreste Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Maling: Sådan vælger du den sikreste

Uønskede kemikalier kan dampe af fra maling i op til flere uger, efter du har malet. Derfor er det en god ide at få styr på koder og miljømærker.

Sofie Bruun Knudsen og Christel Søgaard Kirkeby Foto: Getty Images · 15. oktober 2021
Mand der maler væg derhjemme

På din malebøtte står der forskellige koder, som hedder MAL-koder og VOC-indhold. Det kan umiddelbart være svært at forstå deres betydning.

Men disse koder kan hjælpe dig med at finde de mindst skadelige produkter, når du skal male. Følg disse 4 kemiråd og undgå uønsket kemi, når du vælger maling.

1. Kig efter laveste MAL-kode

MAL-koder fortæller dig om sundhedsrisikoen, hvis du indånder dampe og har hudkontakt med malingen.

Vælg derfor så lav MAL-kode som muligt. Her er 00-1 den laveste.

Det første tal dækker over indånding og det andet over hudkontakt. Hvis tallet før bindestregen på produktets MAL-kode er 2 eller derover, så skal du bruge åndedrætsværn.

2. Gå også efter laveste VOC-indhold

VOC-indhold angiver de flygtige organiske forbindelser, der kan dampe af fra malingen. Flygtige organiske forbindelser kan være skadelige for din sundhed og miljøet. Det kan  skade nervesystemet.

Vælg derfor det lavest mulige VOC-indhold i din maling. Det laveste VOC-indhold er 0 gram per liter.

3. Vælg maling uden MI med Allergimærket Den Blå Krans

Konserveringsmidlet MI (methylisothiazolinone) kan give allergiske reaktioner. Det kan både ske, hvis du bliver udsat for maling på huden eller via. luften i den periode, hvor malingen hærder.

Prøv derfor at undgå maling på huden og luft godt ud, både mens du maler og bagefter.

Hvor finder du maling uden MI?

 • Maling uden MI er mulig at købe. Der er flere producenter, som du fx kan finde ved at søge efter ”maling uden MI” på internettet.
 • Astma-Allergi Danmark gav i 2016 allergimærket Den Blå Krans til den første indendørs maling. Den er også uden MI og andre stoffer, som er klassificeret som allergifremkaldende.

4. Find miljøvenlig maling med Svanemærket og Blomsten

Svanemærket og Blomsten er også en god ide at kigge efter, når du køber maling.

Miljømærkerne garanterer, at malingen er blandt de mest miljøvenlige på markedet, og at der er stillet krav til indholdet af problematiske kemikalier.

Du skal dog være opmærksom på, at det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI (methylisothiazolinone) gerne må være i miljømærket maling. Malingen kan også indeholde andre beslægtede stoffer, som fx benzisothiazolinone, der også giver allergi.

Flere gode tips, når du maler

 • Undgå helst at få maling på huden.
 • Luft ud - både mens du maler, og i ugerne efter at du har malet.
 • Mal gerne om sommeren, hvor det er lettere at lufte ud.
 • Følg vejledningen, der følger med produktet. Står der, at malingen er til udendørs brug, skal du ikke bruge det indenfor.

Få styr på MAL-koder og VOC-indhold

 • MAL-koder er korte talkoder, der skal stå på:

  • Maling
  • Træbeskyttelse
  • Opløsningsmiddel
  • Lak
  • Lim
  • Fugemasse
  • Andre lignende produkter

  MAL-koder består af to tal med en streg imellem, som fx 2-1. Vælg helst maling med det lavest mulige kodenummer. Jo højere tal, des højere sundhedsrisiko.

  MAL-kodens første tal fortæller dig om risikoen, hvis du indånder dampe fra malingen. Tallet går fra 00- til 5-, hvor 00- er den sikreste.

  Det andet tal giver dig et mål for risikoen, hvis du kommer i hudkontakt med malingen. Her går tallene fra -1 til -6, hvor -1 er bedst.

  I arbejdsmiljøet bruger man koderne til at bestemme, hvilket sikkerhedsudstyr der er påkrævet, når man maler. Er tallet før stregen 2 eller højere, skal du bruge åndedrætsværn.

  Læs mere om MAL koder hos Arbejdsmiljøweb

 • VOC-indhold er et mål for, hvor mange organiske opløsningsmidler malingen indeholder.

  Organiske opløsningsmidler kan afgive dampe, både mens du maler, og mens malingen hærder. Dampene kan være problematiske for miljøet og sundheden.

  Indholdet af VOC i maling er reguleret. Der er grænser for, hvor meget forskellige typer maling må indeholde. Det er først og fremmest for at beskytte miljøet.

  VOC kan danne forurenende stoffer - såkaldt jordnær ozon - som kan skabe smog og skade planter.

  Kig derfor efter VOC-indhold og vælg den maling, der har det laveste indhold.

  Se flere gode råd om maling hos Miljøstyrelsen