Fisk: Kan du stole på MSC-mærket? | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Fisk: Kan man stole på MSC-mærket?

Et medlem, som netop har set en film, der stiller sig kritisk over for MSC-mærket, føler sig vildledt og har nærmest ikke lyst til at spise fisk. Vi dykkede ned i sagen.

Foto: Getty Images · 9. august 2021
Stor fisk på hvid baggrund.

MSC-mærket kan gives til vilde fisk, hvis de lever op til en række kvalitetskrav – og hvis fiskerne sørger for at bevare økosystemer og ikke fiske truede bestande af fisk.

Mærket, som også spiller en af hovedrollerne i filmen Seaspiracy, der handler om fiskeindustrien, er blevet kritiseret for at tillade ikke-bæredygtige fangstmetoder.

Et medlem af Forbrugerrådet Tænk har skrevet og spurgt, om man egentlig kan stole på MSC-mærket:

Spørgsmål fra et medlem:

Kan man stole på MSC-mærket?

Tusind tak for jeres store indsats for os forbrugere! Jeg er meget taknemmelig for bladet Tænk og jeres test.

Jeg har et spørgsmål vedrørende MSC-mærkningen af fisk. Jeg har netop set en film, som sætter et gevaldigt spørgsmålstegn ved MSC-mærkningen af fisk, og hvorvidt tun med videre overhovedet kan fanges bæredygtigt.

Jeg forstår på det, at MSC-mærkningen åbenbart ejes af fiskeindustrien, som tjener gevaldige summer på denne mærkning. Som forbruger føler jeg mig meget vildledt og har nu nærmest ikke lyst til at spise fisk. Vil I dykke lidt ned i sagen, dels vedrørende mærkningen generelt, men også gerne specifikt i forhold til de fisk, vi køber i Danmark?

– Christina Wind, Brønshøj

Svar fra Forbrugerrådet Tænk:

Jeg vil gerne starte med at understrege, at når man som forbruger vælger fisk med MSC-mærket, så er man med til at påvirke markedet og fiskeriet i en mere bæredygtig retning.

Det er dog selvfølgelig vigtigt, at man kan stole på de mærker, der står på emballagen, da det som forbruger kan være vanskeligt at gennemskue markedet.

Når vi i Forbrugerrådet Tænk henviser til, at man kan se efter MSC-mærket, når man handler vildfangede fisk, er det ikke ensbetydende med, at mærket er fejlfrit. Vi ser gerne, at mærkningsordningens krav og kriterier strammes med tiden (eksempelvis at bundtrawl ikke kan bruges om fangstmetode).

MSC-mærket er dog det bedste tilgængelige bud på et internationalt mærke, der kan hjælpe forbrugeren til at købe fisk, som i nogen grad er bæredygtige og socialt ansvarlige. Desuden har mærket været med til at påvirke praksis i fiskeriet, da mange fiskere gerne vil certificeres. Marine Stewardship Council (MSC) er et internationalt, uafhængigt, akkrediteret certificeringsorgan, der tager stilling til, om en producent må bruge mærket.

Andre mærker, du kan holde øje med

Ud over MSC-mærket kan man som dansk forbruger også kigge efter mærket NaturSkånsom på vildfangede fisk.

Dette mærke er et nyt dansk mærke, som kontrolleres af Miljø- og Fødevareministeriet. Mærket har overlap med flere af kriterierne for MSC, men tillader eksempelvis ikke bundtrawl og kræver, at fiskene fanges fra både, som ikke er mere end 17 meter lange.

Da det er et nyt mærke, er der på nuværende tidspunkt meget få fisk at finde med mærket, men det vil forhåbentlig ændre sig, efterhånden som mærket bliver mere velkendt og etableret.  Forbrugerrådet Tænk har en repræsentant med i arbejdsgruppen, som løbende evaluerer mærkets kriterier, og her er vores mål ligeledes at få kriterierne yderligere strammet over tid.

For at fisk kan få økologimærket, skal de være opdrættet, da det blandt andet skal dokumenteres, hvad fiskene har spist.  Ligeledes er der krav til brug af medicin, indhold af forurenende stoffer samt iltniveau i vandet. Desuden har fiskene mere plads til at svømme rundt end i konventionelt fiskeopdræt. Disse krav er fastsat af EU og kontrolleres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Fisk opdrættet i dambrug kan også bære det internationale ASC-mærke, der ligesom økologimærket har krav om miljøvenligt opdræt, men eksempelvis adskiller sig ved ikke at have krav om økologisk foder.

Vi skal passe på vores klode, og der er fortsat forhold, som kan forbedres på fiskeriområdet globalt. Fiskeri kan dog godt være bæredygtigt. Fiskekvoter i Danmark og EU er med til at sørge for, at fiskebestande ikke bliver så små, at der er fare for, at de helt forsvinder. Desuden kan man som forbruger påvirke markedet og fiskeriet i en mere bæredygtig retning ved at vælge fisk, som er økologiske eller har mærkerne NaturSkånsom, ASC eller MSC. Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe dig lidt videre i dine overvejelser.

– Sofie Hauerberg Henninger, fødevareprojektmedarbejder