Usikker babylift er fortsat på markedet
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Usikker babylift er fortsat på markedet

Trods adskillige advarsler om ulykker med bløde babylifte og flere undersøgelser af Najell SleepCarrier har Sikkerhedsstyrelsen stadig ikke grebet ind.

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 1. februar 2024
Kvinde holder lille baby

Tilføjelse 6.2.24: Direktøren for Najell, Niklas Najafi Kristensen, har efter udgivelsen af denne artikel oplyst til Forbrugerrådet Tænk, at Najell SleepCarrier Vol 2 fra uge 5 2024 ikke længere er til salg på det danske marked. Han oplyser, at produktet er erstattet af Najell SleepCarrier Vol 3. Forbrugerrådet Tænk har ikke undersøgt Najell SleepCarrier Vol 3.

Danske småbørnsforældre skal være yderst påpasselige, når de lægger babyen i en babylift med bløde sider.

Sidste år blev der til Sikkerhedsstyrelsen indrapporteret 25 ulykker, hvor babyer er faldet ud af babylifte. I nogle tilfælde er barnet landet på hovedet fra op til en meters højde – flere med alvorlige skader til følge. Najell SleepCarrier er nævnt i forbindelse med flere af de indrapporterede ulykker.

I oktober viste en rapport bestilt af Sikkerhedsstyrelsen så, at Najell SleepCarrier Vol 2 har fejl og mangler, der kan være afgørende for, om liften er sikker at bruge.

Alligevel har Sikkerhedsstyrelsen ikke grebet ind endnu.

En aktindsigt, som Forbrugerrådet Tænk har fået i sagen, viser på den ene side, hvordan en stadigt mere frustreret børnelæge i månedsvis forgæves forsøger at få Sikkerhedsstyrelsen til at handle, og på den anden side, hvordan den svenske producent af babyliften afviser, at der er problemer med produktet.

“Det er en stærkt beklagelig sag, hvor vi mener, at Sikkerhedsstyrelsen burde have grebet hurtigt ind og handlet i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, da det jo drejer sig om små børns sikkerhed,” siger Stine Müller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk og blandt andet beskæftiger sig med test af børneprodukter.

Raske børn i livsfare

Den første gang Morten Breindahl – cheflæge for Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, en afdeling for alvorligt syge børn – kontakter Sikkerhedsstyrelsen, er i januar 2023. I en mail til styrelsen skriver cheflægen, at intensivafdelingen på Rigshospitalet “to gange har oplevet at få indlagt små, nyfødte børn, som er faldet ud af denne type babylift og har pådraget sig alvorlige skader i form af kraniefrakturer og blødninger i hjernen”.

I løbet af 2023 indberetter Morten Breindahl i alt 25 ulykker, hvor små børn er faldet ud af babyliften, til Sikkerhedsstyrelsen. Der er tale om indberetninger fra alle landets børneafdelinger.

Her stod vi pludseligt med alvorligt tilskadekomne børn, som i forvejen var raske, og som på grund af et faldtraume ud af en babycarrier med liftfunktion var i livsfare. Morten Breindahl

I februar kontaktede Morten Breindahl nemlig cheflægerne for alle landets børneafdelinger via Dansk Pædiatrisk Selskab og opfordrede dem til at være særligt opmærksomme på disse ulykker og ikke mindst årsagerne til dem.

“Vi er på vores afdeling vant til at tage os af nyfødte og små børn, som af den ene eller anden grund rammes af livstruende sygdomme. Men her stod vi pludseligt med alvorligt tilskadekomne børn, som i forvejen var raske, og som på grund af et faldtraume ud af en babycarrier med liftfunktion var i livsfare,” siger Morten Breindahl.

Najell: Forældrene bruger liften forkert

Aktindsigten viser en omfattende dialog mellem Sikkerhedsstyrelsen og Najell, som i flere svar til Sikkerhedsstyrelsen fastholder, at babyliften overholder sikkerhedsstandarderne, og at ulykkerne sker, fordi forældrene bruger babyliften forkert. Forklaringer, som ifølge aktindsigten i første omgang er medvirkende til, at Sikkerhedsstyrelsen konkluderer, at produktet er i overensstemmelse med reglerne, og derfor lukker sagen.

Da der fortsat kommer indberetninger om ulykker med de bløde babylifte, åbner Sikkerhedsstyrelsen sagen igen. Sikkerhedsstyrelsen bestiller nu en undersøgelse af Najell SleepCarrier Vol 2, der foretages af det uafhængige testlaboratorium ForbrugerLaboratoriet.

Undersøgelsen – der ifølge ForbrugerLaboratoriet ikke er en konkluderende risikovurdering af hele produktet, men derimod en vurdering af enkelte dele ved produktet – viser, at der er flere sikkerhedsproblemer både ved selve konstruktionen af produktet samt i vejledningen, som giver risiko for ulykker.

Det mener Najell om ForbrugerLaboratoriets vurdering

Den 21. november 2023 sendte Najell – via advokatfirmaet Lundgreen – følgende kommentarer til Sikkerhedsstyrelsen vedrørende den faglige vurdering af Najell Sleep Carrier Vol. 2, som ForbrugerLaboratoriet afleverede til styrelsen den 24. oktober 2023:

*Vi noterer os, at der i opdraget fra Sikkerhedsstyrelsen er angivet en række specifikke punkter, som styrelsen mener er relevante at undersøge. Disse giver i sig selv Forbrugerlaboratoriet anledning til at fokusere kritisk på disse og altså med en betydelig grad af forudindtagethed omkring produktets anvendelse, hvilket naturligt har udslag på vurderingen, som dermed ikke kan anses for neutral.

*Vi noterer os, at Forbrugerlaboratoriet konstaterer, at der er udfordringer ved at bære skulderstroppen. Den fungerer som udgangspunkt godt, men at der er et observationspunkt omkring brugerbeskrivelsen af, hvordan man skal få noget op fra gulvhøjde, man har tabt, såsom en sut. Det er imidlertid velbeskrevet i brugsanvisningen og er en almindelig kendt problemstilling for bæreseler på markedet. Af samme årsag er det angivet i overensstemmelse med EN 13209, at man skal bøje i knæene.

*Vi noterer os, at Forbrugerlaboratoriet konstaterer, at der er udfordringer ved klikspænder og elastikbånd, hvorefter man ikke er sikker på korrekt lukning. Det bemærkes hertil, at der netop sker akustisk feedback, ligesom et tydeligt ”smæld” mærkes i hænderne, når de ”klikker i hak”. For så vidt angår sikkerhedsløkken, som Forbrugerlaboratoriet noterer sig ikke er beskrevet i brugsanvisningen, skal vi henvise til, at der faktisk fremgår følgende af brugermanualen: ”Knap det store spænde, og træk sikkerhedsløkken rundt om toppen af spændet.” Det er dermed beskrevet, ligesom der er illustration heraf i ”user guide”.

*Vi noterer os, at den foretagne cylindertest med nedslåede sider på produktet går direkte imod instruktionerne i brugsanvisningen, og at der naturligt kan ske ulykker, hvis produktet bruges i strid med en producents anvisninger.

*Vi noterer os, at der henvises til uhensigtsmæssigheden af samsovning. Til dette bemærkes, at Najell indtager et neutralt synspunkt herom og anerkender fordele såvel som ulemper ved dette. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ikke udstedt forbud mod samsovning fra de danske myndigheder, hvorfor Najell af samme årsag alene anviser opmærksomhedspunkter i tilfælde af, at brugeren vælger at placere produktet i sengen. 

I ForbrugerLaboratoriets rapport sendt til Sikkerhedsstyrelsen i oktober 2023 står der fx, at babyliften, når den bæres i skulderselen, kan være ustabil i situationer, hvor en bærer vil samle noget op fra gulvhøjde (fx en tabt sut). Her kan den kæntre, med risiko for at barnet falder ud. I en af de rapporterede ulykker til Sikkerhedsstyrelsen er et 18 dage gammelt barn faldet på hovedet ud af liften, fordi en forældre netop har bukket sig ned for at samle noget op.

ForbrugerLaboratoriet gør i rapporten også opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at et spænde i bæreselen er skjult bag tekstil.

”Det vurderes at være usikkert, at et vitalt klikspænde er delvist dækket med tekstil, da det medfører risiko for, at en bruger ikke kan se/opdage en delvis udløsning af det,” står der i rapporten. I en anden indrapporteret ulykke har et forældrepar netop troet fejlagtigt, at de har klikket selen korrekt, men pludselig går selen alligevel op, og babyen ruller ud.

En uhensigtsmæssig konstruktion

I sensommeren 2023 undersøgte Forbrugerrådet Tænk 13 babynests, blandt andet Najell SleepCarrier Vol 2, og her var konklusionen også klar, da undersøgelsen  blev offentliggjort i august måned.

“Najell SleepCarrier har en uhensigtsmæssig konstruktion, som kan føre til, at babynesten bruges på en måde, så der kan ske ulykker. Siderne er så bløde og fleksible, at barnet kan trille ud, medmindre snorene i siderne er strammet helt til,” siger testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk Stine Müller.

Efter publiceringen af Forbrugerrådet Tænks undersøgelse af babynests satte cheflæge Morten Breindahl sig endnu en gang ned for at skrive til Sikkerhedsstyrelsen.

embed_najell_sikkerhedsstyrelsen

“Jeg agerer fortsat som kontaktperson for alle de danske børneafdelinger i forhold til nye tilfælde, og som I kan se af rækken af cases, som jeg har sendt til jer igennem de seneste 6-8 måneder, bliver de ved med at komme. (...) for mig tegner der sig en klar risiko ved uhensigtsmæssig anvendelse, og det bekræftes kun af Forbrugerrådets egen undersøgelse,” skrev han i mailen til styrelsen.

Det var netop offentliggørelsen af Forbrugerrådet Tænks babynest-undersøgelse, der fik en anden børnelæge til at kontakte Forbrugerrådet Tænk og gøre opmærksom på, at der i månedsvis var blevet indsamlet observationsindlæggelser af babyer ved brug af Najell SleepCarrier. Det var denne henvendelse, som fik Forbrugerrådet Tænk til at søge aktindsigt i sagen.

Udvidet manual er ikke nok

Ligesom Forbrugerrådet Tænk peger ForbrugerLaboratoriets undersøgelse også på, at siderne ikke kan forhindre barnet i at trille ud af liften, medmindre de er strammet helt til. Mangler der blot i alt 25 mm snor fra en total opstramning af siderne, kan den testcylinder, der bruges i undersøgelsen, trille ud af liften. Så trods det, at siderne så ud til at være fuldt oprejste og strammede, var de ikke effektive.

ForbrugerLaboratoriet vurderer i den forbindelse også, at hverken produktet selv eller manualen hjælper med at sikre, at forældrene ved, hvornår snorene er tilstrækkeligt strammede, og dermed hvordan babyliften bruges, så der er mindre risiko for, at barnet triller ud af liften.

Som fabrikant kan man i brugsanvisningen ikke skrive sig ud af en uhensigtsmæssig konstruktion. Helen Amundsen Seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk

Rapporten fra ForbrugerLaboratoriet indeholder i øvrigt flere eksempler på en “utilstrækkelig brugermanual” med fejl og mangler, og som derfor ikke støtter godt op om almindelig anvendelse af produktet.

Det er opsigtsvækkende konklusioner al den stund, at Najell i maj måned gør Sikkerhedsstyrelsen opmærksom på, at man har “forbedret kommunikationsindsatsen” overfor brugerne, fx ved at lave en videoguide til korrekt brug af liften.

“Som fabrikant kan man i brugsanvisningen ikke skrive sig ud af en uhensigtsmæssig konstruktion. Man skal gøre, hvad der overhovedet er muligt for at lave en sikker konstruktion. At overlade sikker brug til en brugsanvisning bør kun være der, hvor intet andet er muligt,” siger Helen Amundsen, der er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk og arbejder med børne- og produktsikkerhed.

Sikkerhedsstyrelsen: Vi arbejder på sagen

Få dage efter at resultatet af ForbrugerLaboratoriets undersøgelse er landet i indbakken hos Sikkerhedsstyrelsen, udsender Sikkerhedsstyrelsen og Rigshospitalet en fælles pressemeddelelse om, at “spædbørn kan falde ud af babylifte”, men uden at nævne Najell SleepCarrier Vol 2 ved navn. Ifølge Forbrugerrådet Tænks oplysninger er det Morten Breindahl, som er initiativtager til  udsendelsen af pressemeddelelsen.

Af aktindsigten fremgår det i øvrigt, at Morten Breindahl i månedsvis forgæves har forsøgt at få Sikkerhedsstyrelsen til at kommunikere ud til offentligheden omkring den problematiske babylift, men ingen af de akter, som Forbrugerrådet Tænk har fået indsigt i, viser, hvorfor styrelsen ikke melder noget ud tidligere.

At Najell SleepCarrier Vol 2 ikke nævnes ved navn i den pressemeddelelse, som udsendes den 2. november, skyldes ifølge Sikkerhedsstyrelsen, at man først udtaler sig om fakta i konkrete undersøgelser, når disse er afsluttede:

“Først når en undersøgelse er helt afsluttet, kan det eventuelt give anledning til, at Styrelsen kommunikerer om specifikke produkter,” skriver Sikkerhedsstyrelsen i en mail til Forbrugerrådet Tænk i slutningen af november 2023, og den 12. januar i år oplyser Sikkerhedsstyrelsen til Forbrugerrådet Tænk videre i et nyt svar, at undersøgelsen endnu ikke er færdig:

“Vi arbejder på sagen, og undersøgelsen er stadig i gang.”

At der nu er gået et år siden de første anmeldelser om ulykker tikkede ind hos Sikkerhedsstyrelsen og 12 uger siden ForbrugerLaboratoriets undersøgelse blev afleveret til Sikkerhedsstyrelsen, uden styrelsen har afsluttet undersøgelsen, vækker bekymring hos Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk.

“Det er både beklageligt og bekymrende, at en sag med så mange forhold, der peger på et sikkerhedsmæssigt problematisk produkt til børn, ikke bliver afgjort langt hurtigere,” siger hun.

"Der må være et meget stort mørketal"

Hos Najell afventer man også Sikkerhedsstyrelsens konklusioner. I et svar til Forbrugerrådet Tænk siger administrerende direktør og grundlægger Niklas Najafi Kristensen:

”Vi er meget positive omkring Sikkerhedsstyrelsens arbejde og den forbrugertryghed, det giver. Teknologisk Institut udarbejdede for Sikkerhedsstyrelsen en test af vores Sleep Carrier vol. 2 (i 2022, red.). Den viste, at produktet opfylder alle krav. Sikkerhedsstyrelsen foretager nu yderligere undersøgelse af Sleep Carrier vol. 2 og muligvis andre brands. Vi forstår, at undersøgelsen begrundes med bruger-erfaringer med babylifte eller babynests med liftfunktion. Vi afventer styrelsens konklusioner, så eventuelle tiltag sker efter styrelsens faglige input og anbefalinger.”

Cheflæge Morten Breindahl har indrapporteret i alt 25 ulykker med babyer, som er faldet ud af babylifte med bløde sider – særligt Najell SleepCarrier Vol 2, men reelt kan der være tale om flere ulykker.

“Siden pressemeddelelsen blev udsendt i november måned, har jeg fået flere spontane henvendelser fra forældre, som fortæller om, at de også har været ude for ulykker. Det bestyrker mig i, at der må være et meget stort mørketal,” siger cheflægen.

Ingen sikkerhedsstandard, der dækker babylifte med bløde sider

I kommunikationen med Sikkerhedsstyrelsen gør Najell tidligt i forløbet opmærksom på, at Najell Sleep Carrier Vol 2 lever op til de europæiske sikkerhedskrav i EN 1466-standarden for babylifte. Det er den samme konklusion, som Sikkerhedsstyrelsen selv når frem til i 2022, efter at Teknologisk Institut har testet produktet.

Problemet er dog, at sikkerhedsstandarden ikke dækker babylifte med bløde sider tilstrækkeligt, siger Helen Amundsen, som i årevis har arbejdet med sikkerhedsstandarder for børneprodukter.

Desuden er funktioner som fx skuldersele, som Najell Sleep Carrier Vol 2 er udstyret med, slet ikke behandlet i standarden. Det samme gælder funktionen som babynest, som Najell også har.

“En ekstra udfordring er, at det er et multifunktionsprodukt. Og vi ser ofte problemer med produkter, der har flere anvendelsesmuligheder. Produktet kan derfor godt være uhensigtsmæssigt konstrueret og problematisk at bruge, selvom det opfylder de gældende standarder for dele af anvendelsen. Derfor bør man som fabrikant altid lave en risikovurdering af produktet, så risici, der opstår på grund af flere funktioner, også bliver håndteret,” siger Helen Amundsen. 

At Sikkerhedsstyrelsen bestiller en ekstern faglig vurdering af Najell Sleep Carrier-liften hos ForbrugerLaboratoriet, skyldes ifølge styrelsen selv, at babyliftens bæresele netop ikke er omfattet af den gældende standard.