Stigende antal klager over elselskaber | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Flere klager over elselskabet

Nogle elselskaber bruger grove metoder for at skrabe kunder til sig. Hos Forbrugerombudsmanden er antallet af forbruger­klager over elselskaber steget markant.

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 19. april 2021
Elskab - Elkunder klager over elselskaber

Forbrugere, der bliver løjet for i telefonen, som ikke aner, hvem de i virkeligheden taler med, eller får usande informationer om, hvor meget de kan spare på elregningen ved at skifte elselskab – det er eksempler på klager over elselskaber til Forbrugerombudsmanden og henvendelser til Forbrugerrådet Tænks rådgivning.

Og rækken af sager om elselskaber, der vildleder forbrugere eller ringer forbrugere op uden at have fået tilladelse til det, bliver længere og længere. I 2020 fik Forbrugerombudsmanden således næsten 25 gange flere klager over elselskaberne end i 2012.

Otte elselskaber er i de sidste to år blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, og i 2020 toppede antallet af klager med 730, hvilket er næsten dobbelt så mange klager som året før.

Sagerne hos Forbrugerombudsmanden har det tilfælles, at de handler om de salgs- og markedsføringsmetoder, som forbrugere bliver udsat for, når de kontaktes af nogle af elselskaberne.

Men selv om Forbrugerombudsmanden både udstikker bøder og politianmelder selskaberne, ser problemerne ud til at fortsætte, og brancheforeningen Dansk Energi ønsker nu, at Forbrugerombudsmanden får endnu flere kræfter at arbejde med.

To selskaber får mange klager

Den mest markante stigning i antallet af klager kom sidste år, da selskaberne Velkommen og Norström alene fik 463 forbrugere til at klage til Forbrugerombudsmanden.

Elselskabet Norström blev oprettet i 2020, og Forbrugerombudsmanden politianmeldte i marts i år selskabet for anden gang på blot fire måneder. Norström skiftede i øvrigt navn til Fauna Energi i februar i år efter at have heddet Norström i et års tid.

Næsten hver tiende af samtlige klager til Forbrugerombudsmanden i 2020 var over et energiselskab, så de brodne kar i energibranchen lægger altså beslag på en meget betydelig del af ressourcerne hos Forbrugerombudsmanden, der er en uafhængig tilsynsmyndighed under Erhvervsministeriet.

Rådgivningen hos Forbrugerrådet Tænk har også mærket til en stigende mængde henvendelser, hvor en del handler om Norström.

Mange af forbrugerne fortæller om, at de er blevet ringet op af en repræsentant fra Norström, som siger, at Norström har overtaget SEAS-NVE og derfor skal levere strøm til dem fremover. Andre fortæller om uopfordrede henvendelser og indgåelse af aftaler uden accept. Andre forbrugere har oplevet, at den oplyste pris ikke stemmer overens med den pris, der opkræves.

Hos Forbrugerrådet Tænk udtrykker man bekymring over, at så mange forbrugere oplever problemer med at blive kontaktet af elselskaber på måder, der får dem til at klage til Forbrugerombudsmanden.

"Det er alvorligt, når vi ser virksomheder, som ikke følger de regler, der gælder for markedsføring. Forbrugere skal kunne stole på, at virksomhederne følger de spilleregler, der er, for kontakt mellem virksomheder og forbrugerne," siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Martin Salamon.

Politianmeldelser hjælper ikke

Forbrugerombudsmanden har haft et skarpt øje på energiselskabernes direkte salg og markedsføring over for forbrugerne siden 2014, da forbrugerklagerne begyndte at vælte ind over energiselskaberne. Det år var det især elselskaberne Gul Strøm og Modstrøm, forbrugerne klagede over.

"Sagerne handler om forbrugere, der ikke har givet tilladelse til at blive kontaktet, og forskellige former for vildledning," siger Karen Søndergaard, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.

"De sager fylder rigtig meget hos os," fortæller Karen Søndergaard.

Fire energiselskaber er af Forbrugerombudsmanden blevet politianmeldt mere end en gang.

Selv om Forbrugerombudsmanden kan skride ind med politianmeldelser, er det altså ikke altid, at det stopper energiselskabernes lovovertrædelser.

"Der er nogle, der retter ind efter den første indskærpelse. Så er der nogle, der retter ind efter den første politianmeldelse, så er der nogle, der skal politianmeldes igen, og så er der tilsyneladende nogle, hvor det heller ikke hjælper," siger Karen Søndergaard og kommer med et bud på, hvorfor nogle få elselskaber bliver ved med at træde på den forkerte side af loven.

"Det tyder på, at nogle virksomheder har bevidst vildledning som en del af deres forretningsstrategi," siger hun.

De mange sager om vildledning af forbrugere vækker også harme i energibranchen selv.

"Vi har set en adfærd, der er blevet voldsommere hos nogle selskaber. Det ser vi med stor bekymring på. Vi har en branche, hvor stort set alle opfører sig ordentligt, og hvor man gør meget for gennemsigtigheden over for forbrugerne, og så har vi de her brodne kar," siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i brancheorganisationen Dansk Energi.

Anmeldt af andre elselskaber

Også nogle af elselskaberne har selv været på banen med politianmeldelser for at sætte en stopper for de brodne kar.

Senest har Norlys i marts måned i år politianmeldt Fauna Energi – altså Norström – for at ringe op til Norlys-kunder og løgnagtigt oplyse om, at Norlys er gået konkurs, at Norström og Norlys har indgået et samarbejde, eller at de to selskaber er fusioneret.

For få måneder siden blev selskaberne Norström og Velkommen ligeledes politianmeldt af elselskabet Ewii for lignende forhold.

Administrerende direktør i Fauna Energi, der indtil for nylig hed Norström, Martin Storm Rasmussen fortæller på mail, at de mange klager skyldes nogle af Norströms samarbejdspartnere – samarbejder, der ifølge Martin Storm Rasmussen nu er opsagt.

"Vi tilpasser naturligvis hele tiden vores salgs- og markedsføringsstrategi i forhold til verden omkring os, og i den forbindelse har vi naturligvis reflekteret over, hvorfor Forbrugerombudsmanden har valgt at politianmelde selskabet. Som beskrevet ovenfor, så er der sket en række ændringer i vores løbende markedsføring i den forbindelse, ligesom vi løbende evaluerer, hvilke samarbejdspartnere vi entrerer med," skriver Martin Storm Rasmussen i en mail.

Martin Storm Rasmussen mener, at det er selskabets konkurrenter, der har opfordret kunder til at klage.

Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer forbrugere til at blive ved med at klage til Forbrugerombudsmanden, hvis de oplever at blive kontaktet af et elselskab uden at have givet tilladelse til det.

"Mængden af klager giver et klart indtryk, og jo flere der klager, desto tydeligere bliver det, at der er tale om et problem. Det bliver også sværere for de skruppelløse selskaber at skaffe kunder, når deres navn er blevet nævnt mange gange i forbindelse med klagerne," siger Martin Salamon og tilføjer:

"Og vær særlig opmærksom, hvis du bliver ringet op af en sælger fra et energiselskab, uden selv at have bedt om det. Uanset hvad du bliver lovet, så indgå først en aftale, når du har fået tingene på skrift. Du skal tage dig tid til at gennemlæse og sammenligne det tilbud du får."

Det skal du gøre, hvis du bliver kontaktet af et elselskab, uden du har givet din tilladelse

Mange af de klager, som forbrugere har skrevet til Forbrugerombudsmanden, handler om, at de er blevet kontaktet af et elselskab uden at have givet samtykke til det. Du har givet dit samtykke, hvis du for eksempel har deltaget i en konkurrence på nettet, hvor du tydeligt har sagt ja til at blive ringet op af en sælger.

Hvis du får en sælger i røret, og du ikke har givet dit samtykke til at blive kontaktet, skal du:

  • bede telefonsælgeren om at oplyse, hvornår du skulle have givet dit samtykke til, at du må kontaktes
  • bede om at få at vide, hvad navnet er på det firma, der skulle have indhentet dit samtykke; det er nemlig oftest et andet firma, der indhenter samtykket, end det firma, der ringer dig op.

Har du ikke givet samtykke til at blive kontaktet, og kan telefonsælgeren ikke dokumentere dette over for dig, kan du med god ret anmelde det firma, der ringer dig op, til Forbrugerombudsmanden for brud på forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse til forbrugere.

Norström anmeldt for vildledende brugeranmeldelser

På Trustpilot, hvor forbrugere deler anmeldelser af virksomheder, har man kunnet se nogle positive anmeldelser af elselskabet Norström. Men Forbrugerombudsmanden har den 27. februar i år politianmeldt Norström for at stå bag fem positive kundeanmeldelser på Trustpilot.

Anmeldelserne på Trustpilot fremstod, som om de var skrevet af uvildige forbrugere uden nogen tilknytning til Norström. Forbrugerombudsmanden siger, at det er vildledende, hvis en virksomhed selv laver brugeranmeldelser på sider som Trustpilot, eller hvis en person med tilknytning til virksomheden gør det.

Forbrugerombudsmanden har undersøgt de fem brugeranmeldelser. I en af anmeldelserne står der, at forbrugeren har sparet 100 kroner alene på den første måned ved at skifte til Norström, hvilket Forbrugerombudsmanden finder usandsynligt, da Norströms produkter er blandt de dyreste på markedet, der skulle betales et oprettelsesgebyr på 199 kroner, og en besparelse på 100 kroner på en måned næppe er muligt at opnå, uanset hvilket elselskab en forbruger skifter til eller fra.

En af anmeldelserne på Trustpilot vurderes som falsk, da der ikke findes en person i Danmark med det pågældende navn, og billedet desuden tilhører en person i USA.

Brugeranmeldelser: Undgå at blive snydt af falske anmeldelser