Bredbånd: Opgradering udløser ikke ny bindingsperiode
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Afgørelse: Opgradering af bredbånd udløser ikke ny bindingsperiode

Får du brug for mere data på dit mobile bredbånd, udløser det ikke automatisk en ny bindingsperiode for dit abonnement.

Lindi Elisabeth Winkel · Foto: Getty Images · 3. september 2021
Kvinder sidder med sin computer

Vi streamer film og tv, arbejder hjemme og er i det hele taget online som aldrig før. Derfor kan du få brug for mere data i dit bredbåndsabonnement.

En sådan opgradering af dit abonnement betyder imidlertid ikke, at det selskab, du har din aftale hos, må forlænge din bindingsperiode. Det viser en ny afgørelse fra Teleankenævnet.

Klage fra forbrugeren

En forbruger opretter i maj 2020 et mobilt bredbåndsabonnement med 50 GB data. Abonnementet har en bindingsperiode på 6 måneder. I juli 2020 bliver datamængden forøget til 250 GB på forbrugerens foranledning.

I september opsiger forbrugeren abonnementet, og teleselskabet kræver betaling indtil januar og begrunder kravet med, at der er 6 måneders opsigelse fra den dato i juli, hvor der blev lavet en nye aftale i forhold til data.

Forbrugeren og teleselskabet når ikke til enighed, og sagen ender hos ankenævnet.

Afgørelse fra Teleankenævnet: Forbrugeren får medhold

Ankenævnet noterer, at abonnementet ikke blev opsagt i juli, men at det blev opgraderet til et større abonnement med mere data.

Ankenævnet vurderer, at en forøgelse af data på et abonnement ikke kan forventes at udløse en ny bindingsperiode på abonnementet, samt at teleselskabet ikke har gjort tydeligt opmærksom på, at der påbegyndes en ny bindingsperiode.

Derfor er forbrugeren ikke bundet af denne bindingsperiode og får derfor medhold i sin klage.

Sådan klager du

I Danmark er der 17 godkendte klagenævn. Hvis der findes et privat klagenævn for klagen, for eksempel Pakkerejse-Ankenævnet, skal klagen rettes til dét klagenævn.

Hvis du vil klage til et af de private klagenævn, skal du først have forsøgt at løse problemet direkte med butikken.

Hvis der ikke findes et klagenævn, kan du måske rette klagen til Forbrugerklagenævnet, der er et offentligt klagenævn.

En sagsbehandling er udelukkende skriftlig. Du skal altså ikke fremlægge sagen mundtligt over for klagenævnet eller den erhvervsdrivende, som du klager over.

Oftest koster det et gebyr på 150 - 400 kroner at få en klage behandlet.