Gasfyret bliver: Jacob ærgrer sig over, at fjernvarmen er for dyr
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Gasfyret bliver: Jacob ærgrer sig over, at fjernvarmen er alt for dyr

Beboerne i et villakvarter i Brøndby Strand stemte ja til at få udrullet fjernvarme, men ikke alle var tilfredse, for etableringsprisen er simpelthen for høj, siger en af beboerne.

Morten Steiniche · Foto: Jeppe Carlsen · 25. juni 2024
Jacob Kildebogaard

Det blev et ja, da beboerne i et villakvarter i Brøndby Strand for nylig stemte om at få udrullet fjernvarme. Men en af beboerne, der ikke stemte for udrulningen af fjernvarme, er Jacob Kildebogaard. For ham var det især den meget høje etableringspris på 135.000 kroner, der blev afgørende for hans nej.

Jacob Kildebogaard varmer i øjeblikket boligen op med naturgas. Ved at skifte til fjernvarme vil han kunne spare 1.700 kroner om året på varmeregningen, og dermed vil det altså tage ham knap 80 år at tjene de 135.000 kroner hjem igen, som etableringen koster.

”Fjernvarme giver fint mening i forhold til samfundsøkonomien og miljøet, men filmen knækker i forhold til den høje konverteringspris. Det er super ærgerligt, at det ikke er lykkedes at lave et attraktivt økonomisk setup,” fortæller han.

Det betaler du for, når du får installeret fjernvarme

Fold ud og få forklaret, hvad du skal betale for, hvis du skal have installeret fjernvarme.

Når der skal etableres fjernvarme i et nyt område, er der en række udgifter, som beboerne skal deles om. Der skal fx lægges en hovedledning til fjernvarmen ned i jorden. Den ligger typisk under vejen, hvorfor asfalten skal fjernes, og bagefter skal der asfalteres igen. 

Derudover koster det penge at trække de såkaldte stikledninger fra hovedledningen i vejen og ind til de enkelte huse. Hvor meget den enkelte husstand ender med at betale i samlet etableringsomkostning, afhænger af, hvor lang en stikledning der er brug for.

Hver gang der etableres fjernvarme i et nyt område, skal det lokale fjernvarmeværk producere mere energi. Nogle fjernvarmeværker producerer tilstrækkeligt med energi til det nye område, men er det ikke tilfældet, er fjernvarmeværket nødt til at udvide kapaciteten, og det er ligeledes en omkostning, som fjernvarmeforbrugerne skal være med til at betale.

Når du får installeret fjernvarme, skal du desuden have et fjernvarmeanlæg, som kan fordele varmen rundt i huset. Du kan enten købe dette anlæg selv, og ellers kan du typisk vælge en leasingordning af fjernvarmeanlægget til en årlig pris på to til tre tusinde kroner.

Det er Christian Sand, forbrugerpolitisk seniorrådgiver hos Forbrugerrådet Tænk, enig i. Folketinget besluttede nemlig i 2022, at det skal være helt slut med at opvarme boliger med gas fra 2035 som led i den grønne omstilling, men netop meget høje etableringspriser på fjernvarme kan ende med at sætte en kæp i hjulet på planerne om at få alle gaskunderne over på fjernvarme.

”I Forbrugerrådet Tænk anbefaler vi forbrugerne at blive tilsluttet fjernvarme, hvor den udrulles, da det er en kollektiv varmeløsning, som generelt er effektiv, billig og stabil. Derfor er det virkelig ærgerligt, når konverteringsprisen på fjernvarmen bliver så høj, at gaskunderne bliver på gassen som i tilfældet fra Brøndby Strand, da det jo modarbejder den grønne omstilling og udfasning af gassen,” siger han.

En pris i den absolut høje ende

Når der skal udrulles fjernvarme i et nyt område, er det det lokale fjernvarmeværk, som står for at gøre det. Prisen, som beboerne skal betale for at få installeret fjernvarme, dækker de reelle udgifter til bl.a. indkøb og nedgravning af rør og til etablering af de stikledninger, som sender fjernvarmen fra rørene i gaden og ind til husene. 

Fjernvarmeværkerne skal altså ikke tjene på at installere fjernvarme. Det forklarer Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, som er paraplyorganisation for cirka 350 fjernvarmeselskaber.

Han fortæller, at den høje etableringspris på 135.000 kroner, som Jacob Kildebogaard skulle have betalt for at få installeret fjernvarme, er en pris i den absolut høje ende.

”En standardtilslutning til fjernvarme koster typisk mellem 25.000 og 50.000 kroner. Det er i det spænd, at fjernvarmeværkerne får dækket udgifterne for de fleste tilslutninger. Så er der nogle steder, hvor tilslutningsprisen er lavere, og altså også nogle steder, hvor prisen er væsentlig højere,” siger Rune Moesgaard.

embed_jacob_kildebogaard

Han fortæller, at installationsprisen kan være særlig høj, hvis fx et hus ligger et stykke væk fra hovedledningen, så der er brug for en særlig lang stikledning. Installationsprisen – eller konverteringsprisen, som den ligeledes kaldes – afspejler dog også, hvor mange beboere der er i området til at dække udgifterne ved udrulningen af fjernvarmen. Jo flere husstande i et område, jo mindre er omkostningen pr. husstand.

Frem til 2019 kunne der være tilslutningspligt til fjernvarme i et område, men efter at tilslutningspligten forsvandt, har det været frivilligt for forbrugerne, om de ønsker at få installeret fjernvarme og dermed også være med til at betale for udrulningen af den.

Ifølge Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme er det ikke til at sige, hvor mange forbrugere der fravælger fjernvarmen, fordi etableringsprisen er for høj.

”Men det er der formentlig forbrugere, som gør. Det kommer jo an på den situation, som forbrugeren står i. Har man tænkt sig at blive boende i huset, eller har man planer om snart at fraflytte? Hvordan er husstandsindkomsten, og har man arbejde og jobsikkerhed? Så der skal helt sikkert være nogle, som fravælger fjernvarme, fordi prisen er for høj, også selvom den er langt lavere end for forbrugeren i jeres eksempel, som skal betale 135.000 kroner. Hvad der er mange penge, er jo subjektivt for den enkelte,” siger han.

Stadig mange, der opvarmer med gas

Siden januar 2022 har 64.009 kunder skiftet gassen ud med en anden varmekilde, og af dem oplyser 53 procent, at de skifter til fjernvarme. Det nationale gasdistributionsselskab Evida oplyser, at det i april måned havde 296.204 private gaskunder. 

En stor del af dem er potentielle fjernvarmekunder, og derfor er det ifølge Christian Sand vigtigt, at de bliver hjulpet væk fra gassen og over på fx fjernvarme, af hensyn til den grønne omstilling.

”I Forbrugerrådet Tænk ser vi gerne, at Folketinget hjælper forbrugerne, så der ikke er nogen, der ender med at holde fast i gassen som opvarmningsform, fordi de ikke har råd til at konvertere til fjernvarme. Det er en politisk opgave at sørge for det,” siger han.

I Forbrugerrådet Tænk ser vi gerne, at Folketinget hjælper forbrugerne, så der ikke er nogen, der ender med at holde fast i gassen som opvarmningsform, fordi de ikke har råd til at konvertere til fjernvarme. Det er en politisk opgave at sørge for det. Christian Sand

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard oplyser i en mail, at der netop er ”truffet flere politiske beslutninger, der vil øge prisen for gaskunderne i de kommende år og gøre andre varmeløsninger mere attraktive”.

”Kommunerne er godt i gang med udrulningen af fjernvarme i Danmark. For nogle er fjernvarme den grønne løsning, der er mest økonomisk bæredygtig – og for andre er det måske en varmepumpe. Det har jeg ikke en ideologisk tilgang til,” oplyser ministeren.

Fjernvarmepuljen

Lars Aagaard gør desuden opmærksom på, at det er blevet besluttet at tilføre den såkaldte fjernvarmepulje 265 millioner kroner i år og 200 millioner kroner næste år. Det er penge, som netop skal bruges til at sænke boligejernes omkostninger til tilslutning til fjernvarme.

”Det er meget positivt med flere midler i fjernvarmepuljen. Det betyder, at nogle forbrugere undgår meget høje etableringsomkostninger, men som vi kan se med eksemplet fra Brøndby Strand, er der også forbrugere, som ikke undgår at skulle betale uhyrlig høje etableringsomkostninger,” siger Christian Sand, som appellerer til Lars Aagaard og regeringen om at sørge for, at der ikke er flere projekter med konvertering til fjernvarme, som går i stå som i Brøndby Strand.

De fleste danskere har fjernvarme

Knap to tredjedele af alle landets husstande bliver i dag opvarmet med fjernvarme, som dermed er den mest udbredte opvarmningsform herhjemme.

Fjernvarmen spiller desuden en vigtig rolle i den grønne omstilling. I 2022 kom 75 procent af fjernvarmen således fra vedvarende energikilder som fx vindmøller.

”Denne sag dokumenterer tydeligt, at forbrugernes konvertering fra gas til fjernvarme i disse år indebærer store privatøkonomiske investeringer. I Forbrugerrådet Tænk støtter vi de politiske ambitioner om, at gassen skal udfases som rumopvarmning." 

"Vi mener, at man fra politisk side skal gøre overgangen til fjernvarme privatøkonomisk realistisk og attraktiv for forbrugerne i de dele af landet, hvor fjernvarmen udrulles, for at komme i mål med ambitionerne. Ellers risikerer vi, at mange ikke har råd og måske endda – som vi uheldigvis stadig ser ske – i stedet køber et nyt gasfyr, der så skal udleve sin tid, før det giver mening at fravælge gassen,” siger Christian Sand.

Tilbage i Brøndby Strand sidder Jacob Kildebogaard i sit forholdsvis nybyggede og derfor godt isolerede hus, som opvarmes med et otte år gammelt naturgasfyr.

”Med et gasfyr, som ikke er ældre, har jeg tiden til at se den teknologiske udvikling an i nogle år og vente på et bedre alternativ, fx at økonomien i en varmepumpe bliver endnu bedre,” siger han.